Flash Feed Scroll Reader

Clasificat | Economic - Financiar

CURS- Responsabil cu gestiunea deșeurilor

A- A A+

RESPONSABIL CU GESTIUNEA DEŞEURILOR
24 – 25 martie 2013
 
Scopul cursului este de a instrui persoanele desemnate cu gestionarea deşeurilor din cadrul firmei Dvs., astfel încât să se asigure îndeplinirea obligaţiilor legale în acest domeniu. În conformitate cu prevederile Legii 211/25.11.2011, art. 22, alin.3, deţinătorii/producătorii de deşeuri, persoane juridice, comercianţii, precum şi operatorii economici autorizaţi din punct de vedere al protecţiei mediului pentru efectuarea operaţiunilor de colectare şi transport deşeuri “au obligaţia să desemneze o persoană din rândul angajaţilor proprii, care să urmărească şi să asigure îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de prezenta lege sau să delege această obligaţie unei terţe persoane”. Persoanele desemnate trebuie să fie instruite în domeniul gestiunii deşeurilor, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate.

Atenţie: nedesemnarea unei persoane cf. art. 22 alin. (3), constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 15.000 lei la 30.000 lei.

Tematica cursului cuprinde: legea deşeurilor şi legea protecţiei mediului, fluxul gestiunii deşeurilor, transportul deşeurilor şi obligaţiile agenţilor economici, soluţii practice pentru conformarea companiilor cu cerinţele legislaţiei de mediu în domeniul deşeurilor, evitarea sancţiunilor, studii de caz, etc.

Durata cursului: 2 zile, între orele 09:00 – 17:00, la formarea grupei.
Taxa de participare: 250 lei + TVA / persoană. Membrii CCICJ beneficiază de 10% reducere !

Modalitate de plată:
numerar în ziua îneceperii cursului la casieria CCICJ, camera 205, etaj 2.
transfer bancar în contul RO25 UGBI 0000 0420 1734 8RON, Garanti Bank sucursala Cluj.

Tipul diplomei: Diplomă de participare.

Locul de desfăşurare: Camera de Comerţ şi Industrie Cluj, str. Horea, nr. 3, Clubul Oamenilor de Afaceri Dr. Augustin Raţiu, parter.

Informaţii: Tel: 0364-730.980 sau e-mail: aurelia.reut@ccicj.ro, rares.iancu@ccicj.ro

——————————————————————————————————————————————–
TALON DE ÎNSCRIERE
CURS RESPONSABIL CU GESTIUNEA DEŞEURILOR

Vă rugăm să confirmaţi participarea personalului dumneavoastră la curs prin retransmiterea talonului de mai jos pe fax: 0364-730.984 sau e-mail: aurelia.reut@ccicj.ro sau rares.iancu@ccicj.ro.

Denumirea societăţii: …………………………..………………………………………………..………………………
Tel: …………………………… Fax: …………………………….………… E-mail:………………….…….……….
Obiect de activitate: .………………………………………………..……………………………………….………..
Membru al CCICJ: DA ……… NU ………
Confirmăm participarea la curs a D-lui/D-nei: ……………………………………….……………….……………

Related Posts with Thumbnails