ÎN ATENŢIA PENSIONARILOR cu domiciliul ȋn Cluj-Napoca- Majorare plafon pensie


ÎN ATENŢIA PENSIONARILOR cu domiciliul ȋn Cluj-Napoca- Majorare plafon pensie

Primăria Municipului Cluj-Napoca și Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A anunţă ca s-au majorat plafoanele de la care pensionarii au dreptul la abonament gratuit și invită pensionarii, persoanele peste 70 de ani si cetatenii de onoare la Centrele de vanzare carduri C.T.P. pentru ridicarea Abonamentelor de transport gratuite, pentru anul 2024.

Pensionarii cu venituri pe cuponul de pensie la rubrica „Total drepturi” de pana la 2.900 lei beneficiaza de Abonament gratuit pe toate liniile.

Pensionarii cu venituri pe cuponul de pensie la rubrica „Total drepturi” intre 2901 lei si 3200 lei beneficiaza de Abonament gratuit pe 1 linie in Cluj-Napoca.

* Pentru pensionarii încadrați în gradul I de invaliditate, care au dreptul, în afara pensiei, la o indemnizaţie pentru însoţitor, în cuantum fix (care se regăsește pe cuponul de pensie în expresia ”S.fixă” = Sumă fixă), se vor lua în considerare doar veniturile înregistrate pe cuponul de pensie la rubrica ”pensie” (conform prevederilor art. 77, alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare) și nu veniturile înregistrate la rubrica ”Total drepturi”.

Reamintim că beneficiază de abonament gratuit pe toate liniile și persoanele care au împlinit vârsta de 70 ani, indiferent de cuantumul pensiei precum și cetățenii de onoare ai municipiului Cluj-Napoca.

Documentele necesare la Centrele de vanzare carduri sunt următoarele, (fără copii):

– Cardul de transport emis ȋn anii anteriori

– Carte de identitate ȋn original- domiciliul ȋn Cluj-Napoca

– Pentru pensionarii cu vârsta sub 70 de ani: Cupon de pensie sau Decizia de pensionare din luna curentă sau anterioară; Decizia medicală pentru pensionarii de boală; Decizie de pensie de urmaș;

Primul card (pentru cei care nu au avut nici un card de transport) se va emite pe loc, gratuit.

Înlocuirea unui card pierdut se face pe loc, contra-cost.

Adresele Centrelor de vanzare se găsesc pe site-ull www.ctpcj.ro

Sursa:

Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A.