Flash Feed Scroll Reader

Clasificat | Economic - Financiar

Informare- Programul Operațional Regional

A- A A+

Camera de Comerț și Industrie a României face parte din Comitetului de Monitorizare pentru Programul Operațional Regional (CMPOR) având calitatea de observator.

Ca urmare a acestui fapt CCIR a primit din partea doamnei Luminița Zezeazu, Șef al Autorității de Management pentru Programul Operațional Regional (AMPOR), o informare cu privire la decizia Comisiei Europeane prin care s-a aprobat realocarea sumei de 240 milioane euro de la alte Programe Operaționale (Programul Operațional Sectorial Transport și Programul Operațional Sectorial Mediu) către Programul Operațional Regional 2007-2013.

Din suma totală realocată, vor fi utilizați pentru finanțarea Axei prioritare 3 – Îmbunătățirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenție 3.4 – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formare profesională continuă.

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pregătește lansarea unui apel de proiecte pentru infrastructura educaționala,  în limita fondurilor realocate. Conform reglementărilor europene, anumite hotărâri trebuie să fie supuse analizei și aprobării membrilor CMPOR, prin procedura scrisă.

CCIR a primit solicitarea de a exprima o opinie scrisă cu privire la doua aspecte:

  • propunerile de realocare financiar, primite de la Agențiile pentru Dezvoltare Regională
  • criteriile de eligibilitate și selecție a proiectelor care vor fi finanate din Axa prioritară 3, Domeniul major de interventie 3.4 (anexa).

Datorită timpului scurt pentru lansarea apelului de proiecte și pentru contractarea proiectelor s-a solicitat exprimarea opiniilor și propunerilor din partea membrilor CMPOR până la data de 7 martie 2014.

Atașat gasiți:

Propuneri de realocare _ spre aprobare CMPOR_28feb2014 final (1)

Propuneri de realocare _ spre aprobare CMPOR_28feb2014 final (2)

scrisoare procedura scrisa

Related Posts with Thumbnails