Licitație Tunisia. Compania Tunisiană de Foraj


Numele firmei organizatoare a licitației internaționale este Ministerul Industriei. Compania Tunisiana de Foraj (CTF).

Obiectul licitației îl constituie achiziționarea de echipamente pentru TOP DRIVE CANRIG.

Adresa companiei: Strada de l’Artisanat nr. 19, Z.I Charguia 2 2035, TUNIS CARTHAGE ARIANA Tunisia.
Telefon: +216 70 83 73 22 /+216.70.83.71.02
Fax: +216.70.83.65.68 /+216. 70.83.70.41
E-mail: amor.benaissa@ctf.com.tn
Web: www.cotuforage.com.tn

Garanția bancară de participare la licitație (Tender Bond): 700 DT (350Euro).

Caietul de sarcini poate fi achiziționat de către ofertanți prin cerere scrisă, la adresa menționată mai sus, direcția comercială a CTF, etaj 2.

Ofertele trebuiesc trimise prin poștă sau recomandat prin sistemul de curier rapid sau depuse cu confirmare de primire,la biroul de depunere a ofertelor din sediul social CTF la adresa indicata mai sus, până la data de 11 Martie 2014, ora 17:00.

Relații suplimentare și sprijin la BPCE:
BPCE TUNIS
Adresa: 5, Rue Hadrumete, Mutuelleville, Tunis
Persoana de contact: Ovidiu Radulescu consilier economic
Tel.: 0021671841302
Fax: 0021671841302
E-mail: bce.tunis@planet.tn