Flash Feed Scroll Reader

Clasificat | Economic - Financiar

Licitație Tunisia. OANS

A- A A+

Obiectul licitației internaționale îl constituie achiziționarea unei unități containerizată de deshidratare mecanică a nămolului, cu tabla de scurgere și centrifugare pentru stația de epurare din orașul Sayada.

Numele firmei organizatoare: Ministerul Infrastucturii și Mediului
Oficiul Național de Salubritate (ONSA).

Adresa: Bureau d’Ordre Central de l’ONAS, 32 rue Hédi Nouira 1001 Tunis,Tunisie.
Telefon: 00216.71 343 200
Fax: 00216.71 350 411.
Web: www.tuneps.tn

Garanția bancară de participare la licitație (Tender Bond):
Lot 1 : 10 000 DT (5.000 Euro)
Lot 2 : 3 000 DT (1.500 Euro).

Caietul de sarcini poate fi achiziționat de către ofertanți prin cerere scrisă, la adresa menționată mai sus, achitând suma de 100 DT (50Euro), nerambursabil.

Termenul de valabilitate a ofertelor: 120 zile de la data limită de predare a ofertelor.

Ofertele trebuiesc trimise prin poștă sau recomandat prin sistemul de curier rapid sau depuse cu confirmare de primire,la biroul de depunere a ofertelor din sediul ONAS la adresa indicata mai sus, până în data de 24 Martie 2014 ora 17:00.

Deschiderea plicurilor privind referințele tehnico-financiare precum și oferta comercială se vor realiza într-o singură etapă. Plicurile se vor deschide în ședința publică la data de 25 Martie, ora 10:00 la adresa indicată mai sus.

Relații suplimentare și sprijin la BPCE:
BPCE TUNIS
Adresa: 5, Rue Hadrumete, Mutuelleville, Tunis
Persoana de contact: Ovidiu Radulescu consilier economic
Tel.: 0021671841302
Fax: 0021671841302
E-mail: bce.tunis@planet.tn.

Related Posts with Thumbnails