Flash Feed Scroll Reader

Clasificat | Economic - Financiar

Sesiune de informare – Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 și Lansarea oficială a filialei PROIS-NV din județul Satu Mare

A- A A+

Secretariatul Pactului Regional Nord-Vest pentru Ocupare și Incluziune Socială (PROIS-NV), impreună cu Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Satu Mare (CCIA SM) au onoarea de a invita membrii PROIS-NV la Sesiunea de informare cu privire la “Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.” și la lansarea oficială a filialei PROIS-NV Satu Mare.

Pentru România, fondurile europene vor continua să reprezinte unul dintre cele mai importante instrumente ce pot fi utilizate pentru reducerea disparităților de dezvoltare dintre regiuni, pentru promovarea creșterii economice la nivel regional și local și pentru creșterea ocupării forței de muncă și a incluziunii sociale.

Temele abordate in cadrul sesiunii de informare vor fi canalizate asupra:

  • Prezentării Programului Operațional Capital Uman 2014-2020
  • Rolului organizațiilor active în domeniul ocupării, incluziunii sociale și a educației în abordarea nevoilor și provocărilor referitoare la dezvoltarea resurselor umane din județul Satu-Mare

cu accent pe Informații generale referitoare la obiective tematice, principalele operațiuni orientative și activități eligibile propuse în cadrul POCU 2014-2020 și Oportunități de finanțare prevazute pentru exercițiu financiar 2014-2020.

Acțiunea este dedicată sprijinirii inițiativelor și parteneriatelor locale și județene care au ca obiectiv accesarea fondurilor europene dedicate dezvoltării resurselor umane, incluziunii sociale a grupurilor defavorizate și proiectelor de cooperare transfrontalieră.

La evenimentul ocazionat de lansarea fililalei PROIS-NV vor participa și invitați speciali din Ungaria interesați în stabilirea de parteneriate în vederea implementării unor proiecte finanțate prin Programul de Cooperare Transfrontalieră, Programul INTERREG sau Fondul Social European.

Formularul de înregistrare și informații privind condițiile de participare sunt disponibile AICI
Evenimentele se vor desfășura la Satu Mare în incinta CCIA SM:
Sesiune de informare:
Sala 101, începând cu ora 11:00
Lansarea filialei PROIS-NV: Sala 201, începând cu ora 13:00

Related Posts with Thumbnails