Flash Feed Scroll Reader

Tag Archive | "AJFP Cluj informare februarie 2015"

INFORMARE privind principale actiuni si activitati derulate in luna februarie 2015 de Administratia Judeteana a Finantelor Publice Cluj


INFORMARE

privind principale actiuni si activitati derulate in luna februarie 2015

de Administratia Judeteana a Finantelor Publice Cluj

Administratia Judeteana a Finantelor Publice Cluj este unitate a Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Cluj – Napoca prin care se realizeaza, in mod unitar, strategia si programul Guvernului in domeniul finantelor publice si se aplica politica fiscala a statului.

Administratia Judeteana a Finantelor Publice Cluj are in componenta activitati de colectare si inspectie fiscala la contribuabili mici si mijlocii, compartimente independente precum si serviciile fiscale municipale si orasenesti .

1. Nr.contribuabililor administraţi in luna februarie 2015……………………………266.682

a) contribuabili PJ administrati pe baza de cod fiscal……………………………………..69.521

– activi ……………………….                   56.043

– inactivi fiscal ……………                  13.478

– contribuabili mijlocii………………….1.144

– contribuabili  mici………………….. 68.377

b) persoane fizice cu CUI ………..………………………………………………….……28.520

–  ALTII + AF …………………………1.249

c) contribuabili inregistrati pe baza de CNP……………………………………………………168.641

Situatia incasarilor la bugetul general consolidat in luna curenta

comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut: mil. lei

Incasari februarie 2015 Incasari februarie 2014 %
BUGET DE STAT (fara vama) 137,38 103,23 133,08
BUGET ASIGURARI SOCIALE DE STAT 101,32 107,48 94,27
BUGET FOND NATIONAL UNIC DE ASIGURARI SANATATE 49,95 43,55 114,7
BUGET ASIGURARI SOMAJ 3,95 3,43 115,16
TOTAL BUGET CONSOLIDAT 292,6 257,69 113,55

I.   Principalele activitati ale structurii de administrare venituri – colectare

a) in domeniul executarii silite:

Numar Suma
PF in executare silita la 28.02.2015 34.765 39.648.534
PJ in executare silita la 28.02.2015 15.230 254.766.898

– somatii emise: 9.264 cazuri cu suma de    128.062,89 mii lei; sume incasate: 20.096,29 mii lei;
– popriri infiintate:10.018 cazuri cu suma de 103.536,55 mii lei; sume incasate: 10.055,52 mii lei;
– sechestre infiintate: 43 cazuri cu suma de     8.950,20  mii lei;sume incasate:           5,27 mii lei;

b) activitatea de valorificare bunuri:

– valorificarea si incasarea la bugetul de stat a sumei de 13.192 lei, asigurandu-se preluarea, stabilirea preturilor si valorificarea bunurilor.

– prin magazinul propriu de desfacere a produselor confiscate au fost valorificate bunuri in valoare totala de 6.628 lei.

Stocul scriptic de bunuri nevalorificate a fost de 260.763 lei.

c) in domeniul servicii pentru contribuabili si cazier fiscal:

– s-au primit 53 solicitari scrise de la contribuabili privind acordarea de asistenta;

– au fost solutionate 53 de solicitari scrise ale contribuabililor,

– au fost asistati telefonic 1.018 contribuabili;

– au fost asistati la sediul institutiei un numar de 920 contribuabili;

Cazier fiscal:

– au fost eliberate un numar de 377 certificate de cazier fiscal;

– au fost intocmite fise de inscriere a faptelor in cazier pentru un numar de 52 contribuabili;

– stergeri din cazierul fiscal 286 cazuri.

2.  În domeniul registrului contribuabililor si al declaratiilor fiscale:

– Total declaraţii gestionate, pe fiecare tip de formular (declaraţii de impozite, taxe şi contribuţii, declaraţii privind impozitul pe venit, declaraţii informative)………………………………….78.843

din care:  – depuse electronic :………………………………………………………………………..66.883

– Număr decizii de impunere emise pentru plăţi anticipate …………………………………20.481

– Număr de decizii de impunere anuală emise …………………………………………………..3.442

– Număr deconturi cu sume negative de taxă pe valoare adăugată

cu opţiune de rambursare (depuse): …………………………………………………………………..300

– Sume TVA efectiv restituite în luna februarie 2015…………………………………….11.963.926 lei

– Număr notificări nedepunere declaraţii, deconturi: ……………………………………………2.085

– Numar certificate de rezidenta emise:………………………………………………………………..199

De asemenea

S-au înregistrat si prelucrat 684 declaratii 070 pentru înregistrarea persoanelor fizice care desfasoară activitati independente, 43 declaratii 092 pentru schimbarea perioadei fiscale la TVA, 42 declaratii 091 pentru inregistrare în scopuri de TVA pentru achizitii intracomunitare, 65 declaratii 020 ale persoanelor fizice beneficiare de contract de mandat si  de  prestari de servicii, 1.941 cereri de înregistrare în/radiere din/Registrul operatorilor intracomunitari, declaratii/cereri de inregistrare/mentiuni privind înregistrarea fiscală şi modificări în vectorul fiscal,  678 situatii financiare anuale.

3.   In domeniul REGISTRU CONTRIBUABILI

Persoane Fizice

Nr total contribuabili persoane fizice administraţi                                                             107.330

Declaratii fiscale depuse în luna februarie   2015                                                                  3.665

Decizii de impunere privind plăţile anticipate emise în februarie 2015                                14.630

Decizii de impunere anuală emise pentru venituri din transferul

proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal  an  2015                                                      209

Contracte de Inchiriere inregistrate an 2015                                                                                3.608

Decizii taxă pe poluare/emisii/timbru de mediu  emise – cumulat                                               55.883

Declaratii privind veniturile realizate,cod 200 depuse pentru anul 2013                             20.856

Cereri 230 pentru sponsorizare cu 2% entităţi nonprofit pentru anul 2013                          60.105

Suma rezultată de virat entităţilor nonprofit pentru cererile 230 depuse                          4.741.393 lei

Număr dosare preluate de la CASA DE ASIGURARI DE SANATATE                                47.991

Număr dosare preluate de la CASA DE PENSII                                                                       7.074

Persoane Juridice

– incarcarea in baza de date a 58.217 declaratii fiscale , din care preluate la ghiseu 15.467

– inregistrarea, verificarea si operarea in bazele de date a 5.419 declaratii de inregistrare fiscala

– stabilirea de sanctiuni pentru nerespectarea termenelor legale de depunere a declaratiilor  fiscale, de  inregistrare fiscala si bilanturilor contabile 389

– s-au emis si comunicat un numar total de 509 decizii (decizii de inregistrare in scopuri de TVA, de inregistrare in Registrul Operatorilor Intracomunitari, de calcul a timbrului de mediu pentru autovehicule, de declarare in inactivitate, de reactivare, de aprobare/respingere a regimului derogatoriu de depunere a declaratiilor fiscale, de indreptare a erorilor materiale din deconturile de TVA, de inregistrare, din oficiu, in scopuri de TVA (la reluarea activitatii, reactivare sau pe baza de RIF), de radiere, din oficiu, a inregistrarii in scopuri de TVA);

– generat si transmis 888 notificari pentru actualizarea evidentelor fiscale: notificari pentru nedepunerea declaratiilor fiscale si a situatiilor financiare anuale, notificari pentru clarificarea neconcordantelor dintre datele declarate prin diferite formulare;

– efectuat analiza de risc pentru un numar de 129 de deconturi de TVA cu sume negative si optiune de  rambursare pentru o suma totala de14.418.390 lei

– solutionat 131 deconturi de TVA cu sume negative si optiune de rambursare (emitere decizie, compensare si/sau restituire) pentru suma totala de 90.611.142 lei

  1. In domeniul EVIDENTEI PE PLATITOR

Persoane fizice

– cereri certificate de atestare :                                                                               142

– cereri adeverinte:                                                                                                            1921

– adeverinte politie:                                                                                                                           154

– certificate de evitarea dublei impuneri:                                                                                          35

– cereri de restituire, compensare, corectie eroare:                                                                     291

– cereri rest taxa prima inmatriculare                                                                                                  0

– cereri restituire taxa poluare                                                                                                          148

Persoane juridice

– intocmirea si eliberarea certificatelor de atestare fiscala: de transfer, curente, de rezidenta  nerezidenta fiscala, de esalonare la plata, pentru diferite institutii publice ale statului:         512

– eliberarea adeverintelor privind restituirea/nerestituirea taxei de poluare:                              307

– restituirea taxei de poluare in baza Hotararilor Judecatoresti:                                          3

– esalonari la plata cf. OG.29/2011:                                                                                                 529

– intocmire documentatie pt. rambursare/compensare TVA(deconturi):                                    269

– cereri de compensare din alte surse decat TVA:                                                                       103

– cereri restituire:                                                                                                                                   4

– compensari din oficiu:                                                                                                                    104

– compensari si restituiri din contul de popriri:                                                                                 90

– publicari site decizii compensare/restituire :                                                                               153

– vize registru jocuri de noroc:                                                                                                              3

– reglare evidenta fiscala ca urmare:a adreselor depuse de agenti economici, declaratii depuse cu intarziere de agenti economici, declaratii rectificative depuse de agenti economici, erori corectate din oficiu datorate aplicatiei informatice, sume prescrise, recalculare accesorii in urma preluarii in evidenta fiscala a deciziilor de impunere transmise de inspectia fiscala, decl.operate in aplicatia DECIMP si nepreluate in aplicatia SACF, fuziuni dintre agenti economici, reglare ca urmare a indreptarii erorilor din documentele de plata intocmite de debitori, generarii eronate de accesorii ca urmare a rambursarii de TVA, deciziilor privind solutionarea contestatiilor si a sentintelor judecatoresti, radierii agentilor economici din evidentele ORC Cluj :                         245

-deschiderea procedurii de insolventa a agentilor economici:                                                       3

II. Principalele rezultate ale structurii de inspectie fiscala

In perioada de raportare, organele de control din cadrul structurilor cu atributii de inspectie fiscala, avand un efectiv de 113 persoane cu atributii de inspectie fiscala, au efectuat un numar de 176 actiuni de verificare din care 149 la contribuabili persoane juridice, in urma carora au fost atrase la bugetul de stat consolidat venituri suplimentare in suma de 58.242 mii lei si 27 actiuni de verificare la contribuabili persoane fizice, in urma carora au fost atrase la bugetul de stat consolidat venituri suplimentare in suma de 3.772 mii lei.

Unul din obiectivele dispuse prin programul de activitate a fost  verificarea realitatii si legalitatii sumelor negative din deconturile de TVA cu optiune de rambursare primite pentru inspectie fiscala, precum si solutionarea acestora. Astfel, in cursul lunii februarie 2015 au fost solutionate un numar de 65 cereri de rambursare TVA cu control anticipat, reprezentand 21.312 mii lei TVA solicitat la rambursare.

Un alt obiectiv al activitatii de inspectie fiscala in perioada de raportare a fost si efectuarea de actiuni de control cu caracter operativ in vederea sprijinirii activitatii de impulsionare a colectarii veniturilor bugetare. Astfel, s-au efectuat un numar de 4 controale operative la contribuabilii persoane juridice si fizice de pe raza judetului Cluj, incasandu-se la bugetul general consolidat ca urmare a acestor actiuni suma de 49 mii lei.

Solicitarile conducerii ANAF, ale D.G.C.I.F. transmise prin circulare, tematici, pentru actiuni de control pe diverse domenii, au fost finalizate si raportate la termenele stabilite.

In conditiile si cerintele Programului lunar de activitate aprobat de catre D.G.C.I.F., s-au desfasurat si actiuni urmare unor solicitari ale altor institutii.

De asemenea, ca urmare a activitatii desfasurate pe linia combaterii evaziunii fiscale, au fost transmise organelor in drept in vederea continuarii cercetarilor, un numar de 9 sesizari penale, valoarea prejudiciului potential fiind de  19.683  mii lei, un numar de 6 contribuabili au fost propusi pentru inactivare, in conformitate cu prevederile legale in vigoare privind stabilirea conditiilor si declararea contribuabililor inactivi, cu modificarile ulterioare, au fost instituite masuri asiguratorii la 2 contribuabili, suma estimata potrivit acestora fiind de  2.266 mii lei si s-a diminuat pierderea fiscala declarata de contribuabili cu suma de 3.859 mii lei.

III. Activitati desfasurate  in domeniul serviciilor Independente

Compartimentul comunicare aferent perioadei de raportare, a efectuat 40 lucrari catre/de la persoane juridice sau fizice si in jur de 18 interpelari telefonice.

Au fost publicate/confirmate pe Portalul ANAF: acte administrativ fiscale, licitatii, valorificari bunuri si alte informatii fiscale de interes public.

S-a acordat  1 interviu radio/tv pe diverse tematici.

S-au transmis la Mass-Media 19 comunicate de presa ( 15 Cluj si 4  ANAF/ MFP ) in urma carora au fost monitorizate 24 articole in presa locala.

Au fost solutionate 8 cereri 6 pentru mass-media si 2 pentru un cetatean.

Activitatea desfasurata de serviciul tehnologia informatiei

– publicarea pe portalul ANAF a  204 acte administrativ fiscale,

– s-a asigurat asistenta tehnica la nivel ANAF privind problemele ridicate de contribuabili pe portalul admin.portal, aproximativ 685 de intrebari;

– s-a asigurat asistenta de specialitate pentru contribuabilii care au avut probleme legate de completarea si depunerea declaratiilor in format electronic,

– centralizarea si raportarea lunara a datoriei publice pentru cele 82 de primarii.

– actualizarea bazei de date pt. aplicatia de facturare a registrelor unice,  bazei de date locala de cod fiscal si  a bazei de date LEX.

Sursa: Administratia Judeteana a Finantelor Publice Cluj

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru INFORMARE privind principale actiuni si activitati derulate in luna februarie 2015 de Administratia Judeteana a Finantelor Publice Cluj