Flash Feed Scroll Reader

Tag Archive | "ASF"

Precizări ASF privind cercetările DIICOT la BCR Asigurări de Viață VIG SA


Referitor la cercetările efectuate de către DIICOT față de persoane cu funcții de conducere și angajați din cadrul societății de asigurări BCR Asigurări de Viață VIG SA, Autoritatea de Supraveghere Financiară dorește să facă următoarele precizări:

Asigurările de viață încheiate de BCR Asigurări de Viață VIG SA sunt asigurări facultative în care drepturile și obligațiile fiecărei părți se stabilesc prin contractul de asigurare.

Prin urmare, drepturile asiguraților la răscumpărări parțiale sau totale sunt prevăzute în contractele de asigurare dar trebuie să respecte prevederile legale.

Acestea se referă la interzicerea răscumpărărilor parțiale mai devreme de 6 luni de la încheierea contractului.

Prevederile legale (OUG 61/2005) stabilesc: ‘‘orice altă plată indiferent de forma sub care este făcută de asigurător, diferită de indemnizația de asigurare sau reprezentând restituirea rezervei în condițiile legii, nu va putea fi efectuală mai devreme de 6 luni de la data încheierii contractului de asigurare’’.

Această prevedere legală a fost preluată în art. 2234 alin.(2) din Codul Civil cu modificările și completările ulterioare.

Tocmai pentru a preveni disimularea plăților de natură salarială făcute prin intermediul contractelor de asigurare (cu răscumpărare lunară), CSA a luat măsuri de reglementare încă din anul 2004 care limitau răscumpărările la un interval de minimum 6 luni de la încheierea contractului. Acestea au fost nuanțate în legislație în anul 2005 și așa cum menționam anterior, prevederile au fost preluate în Codul Civil.

În competența Autorității de Supraveghere financiară poate intra, în procedura de control, verificarea prevederilor contractuale cu privire la răscumpărările parțiale și a plăților efectuate pentru contractele de asigurare încheiate (respectarea termenului de 6 luni). Dar constătările de natură fiscală sau evaziune fiscală (cum sunt cele care reies din ancheta DIICOT) fac obiectul atribuțiilor autorităților subordonate sau coordonate de către Ministerul Finanțelor Publice.

ASF poate sancționa asigurătorii pentru nerespectarea prevederilor privind termenele de răscumpărare, ceea ce a și făcut în trecut.

În cazul BCR Asigurări de Viață VIG SA, în perioada august-septembrie 2009 (perioadă care face subiectul anchetei DIICOT), CSA – entitate care a fost comasată în ASF – a efectuat un control inopinat la BCR Asigurări de Viață VIG SA. În obiectul controlului a intrat și verificarea prevederilor contractuale cu privire la răscumpărările parțiale și a plăților efectuate pentru contractele de asigurare încheiate.

Controlul din 2009 a constatat printre altele că pentru un număr de 34 de contracte de asigurare cu clauză suplimentară de beneficii, societatea a efectuat 399 de răscumpărări parțiale mai devreme de 6 luni de la data încheierii contractului de asigurare, faptă ce constituie contravenție.

Ca urmare a constatării de mai sus, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor a sancționat cu avertisment scris membrii Directoratului societății BCR Asigurări de Viață Vienna Insurance Group SA, conform politicii de sancționare graduală și progresivă, obligând totodată societatea să informeze CSA cu privire la modul de îndeplinire a măsurilor stabilite prin procesul verbal de control.

Prin urmare, Autoritatea de Supraveghere Financiară invită publicul să facă distincția între activitățile economice care fac obiectul contravențiilor și pot fi puse în sarcina societăților de asigurări de către ASF și suspiciunile privind evaziunea fiscală care fac obiectul autorităților de control fiscal și sunt îndreptate împotriva unor agenți economici bănuiți că ar fi folosit contracte de asigurare pentru a disimula plăți salariale.

Autoritatea de Supraveghere Financiară va colabora și pe viitor cu toate instituțiile statului în vederea celor mai bune reglementări a aspectelor sesizate de acestea.

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Precizări ASF privind cercetările DIICOT la BCR Asigurări de Viață VIG SA

ASF nu a plătit niciun salariu compensatoriu conducerii CNVM, CSSPP şi CSA


Autoritatea de Supraveghere Financiară – ASF nu a plătit niciun salariu compensatoriu membrilor conducerii CNVM, CSSPP, CSA. Compensarea acestora s-a făcut până la data înființării ASF, pe baza contractelor avute cu fostele autorități.

Autoritatea de Supraveghere Financiară funcționează începând cu data de 29 aprilie 2013 prin preluarea și reorganizarea tuturor atribuțiilor și prerogativelor fostei Comisii Naționale a Valorilor Mobiliare (CNVM), Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor (CSA) și Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP).

Autoritatea de Supraveghere Financiară este o o autoritate administrativă autonomă, independentă, autofinanțată și exercită atribuții de autorizare, reglementare, supraveghere și control asupra segmentului de piață non-bancară determinat prin lege (piață de capital, pensii private, asigurări).

Personalul ASF nu este plătit din diversele bugete ale statului, fiind o autoritate autofinanțată. Sursele de autofinanțare provin din veniturile proprii, obținute în principal din cote aplicate asupra pe tranzacţiilor pe piața de capital, din taxele de autorizare și funcționare aplicate sau din amenzi aplicate societăților autorizate, supravegheate și reglementate.

Salariile compensatorii

Salariile compensatorii achitate foștilor conducători ai autorităților comasate în ASF (până la 9 salarii în cazul CNVM sau până la 19 salarii în cazul CSA) au fost plătite de către fostele entități conform contractelor încheiate la începutul mandatelor cu acestea.

Conducătorii fostelor autorități, aprobați de Parlamentul României pentru a face parte din conducerea executivă sau neexecutivă a ASF, nu vor primi salarii compensatorii în cazul în care mandatul lor va fi încheiat înainte de termenul contractual.

De la data funcționării ASF (29 aprilie 2013) și până în prezent, ASF nu a plătit niciun salariu compensatoriu, politica ASF fiind de a elimina orice compensație în cazul în care un membru (executiv sau neexecutiv al conducerii) își va întrerupe mandatul înainte de termen.

Politica salarială

ASF este în curs de implementare a unei noi politici salariale, în funcție de performanța personalului. Aprecierea performanței este bazată pe 3 criterii: aptitudini de specialitate și cunoștințe, aptitudini cheie, atingerea obiectivelor.

Chiar de la înființare, ASF a adoptat o politică de transparentizare în privința cheltuielilor salariale. Cel mai mare salariu din cadrul ASF este cel al Președintelui ASF, echivalentul a 14.000 de euro/lună. Salariul pentru poziția de Președinte al ASF a fost stabilit evaluând 3 criterii:

*  nivelul salarizării din Banca Națională a României;

*  nivelul de salarizare al managementului companiilor reglementate din piață (societăți de asigurări, organisme de plasament colectiv, fonduri de pensii private);

*  nivelul de salarizare al autorităților similare din Uniunea Europeană.

Începând cu prima zi de funcționare a Autorității de Supraveghere Financiară și în conformitate cu politica de resurse umane pe termen lung, Consiliul ASF a decis:

*  eliminarea tuturor sporurilor acordate membrilor conducerii de natură să distorsioneze politica salarială și care au contribuit la exagerările salariale în fostele autorități (spre exemplu indemnizația pentru fiecare ședință de Consiliu);

*  Conducerea ASF este supusă la o serie de limitări, neavând dreptul la nicio altă activitate remunerată în afara celor didactice;

*  plăți compensatorii zero în cazul întreruperii mandatului membrilor conducerii înainte de termen.

Structurare

Fostele autorități de reglementare comasate în ASF (CNVM, CSSPP şi CSA) însumau, la data înființării ASF, aproximativ 540 de persoane. Prin noua viziune de funcționare, care are în vedere maximizarea eficientizării resurselor umane, în benficiul actorilor de pe piața financiară, ASF intenţionează să reducă cu 15% numărul de personal (până la aproximativ 460 de persoane). Așezarea pe noua structură va avea ca efect o reducere a cheltuielilor de personal cu un procent cel puțin egal cu cel al reducerii nominale de personal.

Ca și până acum, personalul Autorității de Supraveghere Financiară va fi plătit din veniturile proprii ale Autorității, ASF funcționând fără aport bugetar, autofinanțată.

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru ASF nu a plătit niciun salariu compensatoriu conducerii CNVM, CSSPP şi CSA