Flash Feed Scroll Reader

Tag Archive | "COMUNICAT DE PRESA ANAF: comunicat Legea 52/2003/ transparența decizională"

COMUNICAT DE PRESA ANAF: comunicat Legea 52/2003/ transparența decizională


COMUNICAT DE PRESA ANAF: comunicat Legea 52/2003/ transparența decizională

 Proiect de ordin pentru modificarea  şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.1950/2012 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă

Ca urmare a modificării şi completării Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.6/2015, începând cu 1 iunie 2015, persoanele juridice rezidente într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European pot opta pentru regularizarea impozitului plătit în România, potrivit regulilor prevăzute în Titlul II din Codul fiscal, aplicabile persoanelor rezidente.

Ca urmare a modificărilor legislative, a apărut necesitatea adaptării formularului 101 “Declarație  privind impozitul pe profit” și modificării instrucțiunilor de completare a acestuia, în vederea aplicării dispozițiilor art.1161 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal.

Astfel, prin prezentul proiect de ordin, se propune modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.1950/2012, după cum urmează:

  1. Modificarea formularului 101 “Declarație  privind impozitul pe profit” prin introducerea unei rubrici privind opțiunea persoanelor juridice rezidente într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European, pentru regularizarea impozitului plătit în România, potrivit art.116^1 din Legea nr.571/2003.
  2. Modificarea Instrucţiunilor de completare a formularului 101 “Declarație  privind impozitul pe profit” prin introducerea unor prevederi referitoare la depunerea declarației în situațiile prevăzute la art.116^1 din Legea nr.571/2003.

*   *  *

Proiectele de acte normative, iniţiate de ANAF, sunt făcute publice pe site-ul instituţiei la adresa www.anaf.ro, domeniul Legislatie/ Transparenţa decizională. De asemenea, acestea pot fi consultate la Serviciul Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media din cadrul ANAF, cu sediul în str. Apolodor nr.17, sector 5, Bucureşti.

Eventualele sugestii, propuneri sau opinii referitoare la acest proiect de act normativ pot fi transmise în scris la Serviciul Comunicare, Relatii Publice si Mass-Media – cu menţiunea “Conf.Legii nr.52/2003”, la următoarele adrese:

  • Prin scrisori la adresa poştală: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, str.Apolodor nr.17, sector 5 Bucuresti 050741 – la Serviciul Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media;
  • Electronic la adresa de mail:anaf@mfinante.ro
  • Prin fax la numarul: 021-319.98.57.

Pentru a avea acces la informaţiile de presa privind aplicarea Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, se poate accesa domeniul Informaţii / Comunicate şi informaţii de presă aflat pe site-ul instituţiei.

 

SERVICIUL COMUNICARE, RELAŢII PUBLICE ŞI MASS MEDIA

 

Sursa:
AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Serviciul comunicare, relatii publice si mass media
021.3871000/1105
021.3199857
presa.anaf@mfinante.ro
sesizari.anaf@mfinante.ro
relatiipublice.anaf@mfinante.ro
petitii.anaf@mfinante.ro
str Apolodor nr 17, sector 5, Bucuresti

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru COMUNICAT DE PRESA ANAF: comunicat Legea 52/2003/ transparența decizională