Flash Feed Scroll Reader

Tag Archive | "legea 52/2003"

Agenția Națională de Administrare Fiscală- COMUNICAT DE PRESĂ


COMUNICAT DE PRESĂ

Proiect de act normativ privind

modificarea şi completarea O.M.F.P. nr. 2389/2010

Prin Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, direcţiile din cadrul Agenţiei şi organele fiscale subordonate acesteia au fost reorganizate.

De asemenea, prin acelasi act normativ a fost înfiinţată Direcţia Generală Antifraudă Fiscală, care a preluat atribuţiile Gărzii Financiare, ca urmare a desfiinţării acesteia.

Având în vedere cele prezentate, s-a impus modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice  nr. 2389/2010 pentru aprobarea Procedurii de valorificare, în regim de urgenţă, a bunurilor de consum alimentar şi a materiilor prime necesare pentru prepararea acestor bunuri, cu grad ridicat de perisabilitate sau care, prin trecerea timpului, pierd din greutate ori din valoare, inclusiv animale, păsări vii sau plante, în cazul aplicării măsurilor asigurătorii şi/sau executorii prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală.

Prezentul proiect de act normativ aduce precizări suplimentare cu privire la valorificarea bunurilor supuse degradării, precum şi la modul distinct de evaluare utilizat în cazul acestei categorii de bunuri şi redefineşte organele fiscale care vor duce la îndeplinire aceste dispoziţii legale.

De asemenea, s-a adaptat şi formularistica, având în vedere necesitatea aducerii acesteia în concordanţă cu legislaţia în vigoare.

Faţă de cele de mai sus, s-a întocmit prezentul proiect de Ordin al ministrului finanţelor publice pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2389/2010 pentru aprobarea Procedurii de valorificare, în regim de urgenţă, a bunurilor de consum alimentar şi a materiilor prime necesare pentru prepararea acestor bunuri, cu grad ridicat de perisabilitate sau care, prin trecerea timpului, pierd din greutate ori din valoare, inclusiv animale, păsări vii sau plante, în cazul aplicării măsurilor asigurătorii şi/sau executorii prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală.

*   *  *

Proiectele de acte normative, iniţiate de ANAF, sunt făcute publice pe site-ul instituţiei la adresa www.anaf.ro, domeniul Legislatie/ Transparenţa decizională. De asemenea, acestea pot fi consultate la Serviciul Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media din cadrul ANAF, cu sediul în str. Apolodor nr.17, sector 5, Bucureşti.

Eventualele sugestii, propuneri sau opinii referitoare la acest proiect de act normativ pot fi transmise în scris la Serviciul Comunicare, Relatii Publice si Mass-Media – cu menţiunea “Conf.Legii nr.52/2003”, la următoarele adrese:

  • Prin scrisori la adresa poştală: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, str.Apolodor nr.17, sector 5 Bucuresti 050741 – la Serviciul Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media;
  • Electronic la adresa de mail: relatiipublice.anaf@mfinante.ro
  • Prin fax la numarul: 021-319.98.57.

Pentru a avea acces la informaţiile de presa privind aplicarea Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, se poate accesa domeniul Informaţii / Comunicate şi informaţii de presă aflat pe site-ul instituţiei.

SERVICIUL COMUNICARE, RELAŢII PUBLICE ŞI MASS-MEDIA

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Agenția Națională de Administrare Fiscală- COMUNICAT DE PRESĂ