Flash Feed Scroll Reader

Tag Archive | "taxe"

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a elaborat următorul proiect de act normativ


Proiect de ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.1950/2012 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă.

Potrivit prevederilor art.1 alin.(4^3) din Ordonanţa Guvernului nr.64/2001 aprobată cu modificări prin Legea nr.769/2001, cu modificările şi completările ulterioare, societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat au obligaţia declarării dividendelor de virat la bugetul de stat sau local.

Având în vedere aceste prevederi, prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.1950/2012 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă, această obligaţie a  fost inclusă în declaraţia 100 „Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”, ca poziţie distinctă, la rândul 25 “Dividende de virat de către societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat” din Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat.

În vederea unei mai bune urmăriri a modului de îndeplinire a obligaţiilor de plată, este necesar ca dividendele de virat de către societăţile şi companiile naţionale şi societăţile cu capital majoritar de stat, să se cuprindă în categoria obligaţiilor care nu se plătesc în contul unic şi se declară în formularul 100.

Faţă de cele sus menţionate, se impune modificarea Instrucţiunilor de completare a formularului 100 “Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat“.

Astfel, prin prezentul proiect de ordin, se propune modificarea şi completarea Anexei nr.6 Instrucţiuni de completare a formularului 100, la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.1950/2012 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă.

Proiectele de acte normative, iniţiate de ANAF, sunt făcute publice pe site-ul instituţiei la adresa www.anaf.ro, domeniul Legislatie/ Transparenţa decizională. De asemenea, acestea pot fi consultate la Direcţia de Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media din cadrul ANAF, cu sediul în str. Apolodor nr.17, sector 5, Bucureşti.

Eventualele sugestii, propuneri sau opinii referitoare la acest proiect de act normativ pot fi transmise în scris Direcţiei de Comunicare, Relatii Publice si Mass-Media – cu menţiunea “Conf.Legii nr.52/2003”, la următoarele adrese:

  • Prin scrisori la adresa poştală: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, str.Apolodor nr.17, sector 5 Bucuresti 050741 – Direcţia de Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media;
  • Electronic la adresa de mail: relatiipublice.anaf@mfinante.ro
  • Prin fax la numarul: 021-319.98.57.

Pentru a avea acces la informaţiile de presa privind aplicarea Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, se poate accesa domeniul Informaţii / Comunicate şi informaţii de presă aflat pe site-ul instituţiei.

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a elaborat următorul proiect de act normativ

Primaria Cluj Napoca – 1 aprilie 2013 – ultima zi pentru plata impozitelor şi taxelor locale (prima tranşă)


În conformitate cu prevederile Codului fiscal,  data de 31martie este ultimul termen de plată pentru impozitele şi taxele locale din anul în curs (prima tranşă) , excepţie făcând taxa de reclamă şi publicitate, taxa hotelieră, taxa vehicule lente şi impozitul pe spectacole.

Având în vedere faptul că anul aceste   31 martie  este  o zi  nelucrătoare, vă anunţăm că se consideră achitate în termen  şi  sumele plătite  în data de 1 aprilie. Astfel, clujenii care îşi achită integral impozitele şi taxele locale până luni, 1 aprilie 2013,  vor beneficia de bonificaţia de 10% .

Începând cu data de 2 aprilie 2013 se vor calcula majorări în cota de 2% pe lună sau fracţiune de lună.

Taxele şi impozitele se pot achita:

La ghişeele  de încasări din P-ţa Unirii nr. 1, sala 15 şi Moţilor  nr. 7  după următorul  program :

  • Luni, marti, miercuri, vineri – între orele 8,30-16.30 şi  Joi   –  între orele 8,30-18,30

La primăriile din cartierele  Iris, Gheorgheni, Mărăşti, Mănăştur,  Zorilor, Grigorescu, Someşeni  după următorul  program :

  • Luni, marţi, miercuri  – între orele 8.00-15.30,    Joi   –  între orele 8.00-17.00
  • Vineri –între orele 8.00-14.00

De asemenea, se pot achita şi online sau  prin ordin de plată.

Alte informaţii utile:

* Contribuabilii persoane juridice/fizice  pot solicita înregistrarea ca utilizator al sistemului electronic de încasare a impozitelor şi taxelor locale (parola de acces este confidenţială)-  prin cerere tip + copie CUI/CIFsau BI/CI şi prin e-mail: incasareimpozite@primariaclujnapoca.ro

*Documentele necesare pentru declarare contribuabilii se găsesc aici:            http://taxe.primariaclujnapoca.ro/acte.php

* Hotărârile Consiliului local prin care s-au stabilit taxe şi impozite locale se pot accesa la adresa:   http://taxe.primariaclujnapoca.ro/informatii.php

*Solicitări pentru informaţii suplimentare pot fi transmise la e-mail:

persoanejuridice@primariaclujnapoca.ro

persoanefizice@primariaclujnapoca.ro

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Primaria Cluj Napoca – 1 aprilie 2013 – ultima zi pentru plata impozitelor şi taxelor locale (prima tranşă)