Flash Feed Scroll Reader

Tag Archive | "TVA"

COMUNICAT DE INTERES PUBLIC-,,Criterii privind înregistrarea în scopuri de TVA”


Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca informează contribuabilii că începând cu data de  1 februarie  2015  va intra  în vigoare o nouă procedură  privind înregistrarea în scopuri de TVA a persoanelor impozabile.

Prin OMFP nr.17/2015 se stabilesc  criteriile pe baza cărora se condiţionează înregistrarea în scopuri de TVA a societăţilor comerciale care sunt înfiinţate în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care sunt supuse înmatriculării la registrul comerţului şi care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, in urmatoarele situatii:

1.solicită  înregistrarea în scopuri de TVA de la înmatricularea societăţii la oficiul registrului comerţului, dacă declară că urmează să realizeze o cifră de afaceri care atinge sau depăşeşte plafonul de scutire de 220.000 lei, conform prevederilor art .153 alin (1) lit. a) din Codul fiscal . În această situaţie, societatea trebuie să depună la organele fiscale competente cererea de înregistrare în scopuri de TVA (formular 098), în aceeaşi zi cu depunerea, la oficiul registrului comerţului, a cererii de înmatriculare a societatii.

2. solicită  înregistrarea în scopuri de TVA ulterior înmatriculării societăţii , dacă cifra de afaceri realizată în cursul unui an calendaristic este inferioară plafonului de scutire de 220.000 de lei, dar optează pentru aplicarea regimului normal de taxă, conform prevederilor art.153 alin.1 lit.c) din Codul fiscal.În această situaţie, societatea va depune la organele fiscale competente declaratia de mentiuni  (formular 010).

3. solicită  înregistrarea în scopuri de TVA conform prevederilor art.153 alin.9^1 din Codul fiscal , persoanele impozabile al  căror cod de înregistrare în scopuri de TVA  a fost anulat din oficiu de către organele fiscale competente . În această situaţie, persoanele impozabile  vor depune la organele fiscale competente     formularul 099

Criteriile în funcţie de care se condiţionează înregistrarea în scopuri de TVA a persoanelor impozabile sunt:

a) persoana impozabilă nu se află în situaţia prevăzută la art. 15 alin. (1) din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv în situaţia de a nu desfăşura activităţi economice în spaţiul destinat sediului social şi/sau sediilor secundare şi nici în afara acestora;

b) niciunul dintre administratorii şi/sau asociaţii persoanei impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (1) lit. a) şi c) şi alin. (9^1) din Codul fiscal, înregistraţi fiscal în România, şi nici persoana impozabilă însăşi în cazul persoanei care solicită înregistrarea, conform art. 153 alin. (1) lit. c) şi alin. (9^1) din Codul fiscal, nu au înscrise în cazierul fiscal infracţiuni şi/sau faptele prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

c) evaluarea, pe baza analizei efectuate de organele fiscale, a intenţiei şi a capacităţii persoanelor impozabile de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni taxabile şi/sau scutite de TVA cu drept de deducere, precum şi operaţiuni pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate dacă taxa ar fi deductibilă în cazul în care aceste operaţiuni ar avea locul în România.

Pentru evaluarea criteriilor în funcţie de care se condiţionează înregistrarea în scopuri de TVA, persoanele impozabile vor depune la organele fiscale competente  şi documentele prevazute la art.4 din ordin.

Ca element de noutate, persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA   , vor depune la organul fiscal competent formularul (088) „Declaraţie pe propria răspundere pentru evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA”.

Modelul şi conţinutul formularului 088 este prevăzut în OMFP nr.112/2015 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare fiscale utilizate de unele persoane impozabile în domeniul taxei pe valoarea adăugată, ordin publicat in Monitorul Oficial nr.40/16.01.2015.

Dintre informaţiile  care trebuie  completate în  formularul 088 , menţionăm urmatoarele:

-dacă există asociaţi şi /sau administratori*) care au deţinut în ultimii 3 ani fiscali încheiaţi anterior depunerii acestei declaraţii, calitatea de asociat şi/sau administrator la societăţi care înregistrau obligaţii restante la bugetul general consolidat al statului, cu excepţia impozitelor şi taxelor locale, potrivit evidenţei financiar-contabile;

-dacă există deschis/deschise în ţară/străinătate cont/conturi bancare în numele persoanei impozabile ;

-veniturile brute realizate de asociaţi şi administratori*) persoane fizice în ultimele 12 luni anterioare celei în care se depune declaraţia;

-studiile / profesiile pe care le au administratorii persoane fizice şi ce ocupaţii au avut în ultimele 12 luni anterioare celei în care se depune declaraţia;

-la câte societăţi deţin sau au deţinut calitatea de asociat, în ultimii 3 ani anterior depunerii acestei declaraţii, administratorii şi asociaţii persoanei impozabile.

Soluţionarea solicitării de înregistrare în scopuri de TVA se finalizează prin emiterea deciziei de aprobare/respingere a înregistrării în scopuri de TVA”.

sursa: D.G.R.F.P. Cluj-Napoca

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru COMUNICAT DE INTERES PUBLIC-,,Criterii privind înregistrarea în scopuri de TVA”

Comunicat de presă CCIR – Provocări și oportunități privind TVA-ul


Provocari si oportunitati privind TVA-ul, discutate de mediul de afaceri cu reprezentantii PwC Romania la Camera de Comert si Industrie a Romaniei

Bucuresti, 23 mai 2014: Aspectele practice si cele mai interesante studii de caz privind TVA-ul, provocarile si oportunitatile pentru companii au facut subiectul unui seminar organizat de Camera de Comert si Industrie a Romaniei in parteneriat cu PricewaterhouseCoopers Romania in data de 23 mai 2014 la Amfiteatrul Albastru.

Expertii PricewaterhouseCoopers Romania au prezentat celor peste 40 de companii participante aspecte referitoare la principalele modificari ale Codului Fiscal, o cazuistica de mare interes din jurisprudenta nationala si internationala referitoare la deducerea TVA.

Modul de taxare al TVA in transporturile intracomunitare, implicatiile pentru industria de leasing, la fel ca si importanta verificarii documentatiei pentru evitarea penalitatilor generate de facturile intocmite eronat sau modalitatile de abordare a furnizorilor neinregistrati in scopuri de TVA, au suscitat un interes deosebit. Participantii au analizat cazurile din perspectiva legislatiei si jurisprudentei europene aduse in discutie de Valentina Radu, manager PwC Romania, din prisma conditiilor concrete cu care s-au confruntat in activitatea lor.

Provocarile in desfasurarea activitatii de export, generatoare de oportunitati de investitii pentru Romania, cu precadere in contextul valorificarii potentialului portului Constanta, au fost prezentate in cea de-a doua parte a seminarului, de Ludmila Leoniev, manager PwC Romania, care, la solicitarea participantilor, s-a oprit asupra modificarilor relevante din noul Cod Vamal.

Dna Leoniev a recomandat mediului economic din tara noastra sa faca demersurile pentru obtinerea Certificatului de origine pentru marfurile exportate, care permite eliminarea platii taxelor vamale, in anumite cazuri si reducerea semnificativa a costurilor. De asemenea, obtinerea autorizatiei AEO (Operator Economic Autorizat) pentru companiile care efectueaza operatiuni de import – export, prezinta o serie de avantaje importante, sub aspect vamal, Romania figurand printre statele cu un numar extrem de mic de AEO la nivel european – numai 52 de operatori, fata de 2000 de operatori autorizati in Olanda. Expertii PwC Romania au vorbit despre avantajele acestei autorizari, recunoscute in toate statele membre UE si in SUA, inclusiv pentru IMM-uri, o masura necostisitoare, care permite printre alte beneficii „vamuirea la domiciliu”, respectiv amanarea platii TVA.

Evenimentul s-a desfasurat intr-o atmosfera interactiva, participantii fiind interlocutori activi ai consultantilor PwC, pe tot parcursul evenimentului.

Biroul Relatii Publice

Camera de Comert si Industrie a Romaniei

tel.: 021 319 01 00,     fax: 021 319 01 56, e-mail: drc@ccir.ro

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Comunicat de presă CCIR – Provocări și oportunități privind TVA-ul

ANAF rambursează în luna iulie TVA în valoare de 1.137,75 milioane lei


Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (A.N.A.F.) rambursează în luna iulie suma de 1.137,75 mil. lei aferentă deconturilor de TVA cu opţiune de rambursare existente la 1 iulie 2013.

În selecţia lunii iulie 2013 au fost cuprinse în ordinea vechimii toate deconturile de TVA, soluţionându-se prin restituire deconturile a căror vechime este de până la data de 3.06.2013 (excepţie făcând deconturile de TVA aferentă operaţiunilor de import soluţionate până la 25.06.2013).

Deconturile de TVA au fost organizate astfel:

1)    Deconturi cu compensare şi restituire care totalizează 1.072,90 mil. lei, din care se compensează suma de 49,93 mil. lei şi se restituie suma de 1.022,97 mil. lei;

2)    Deconturi cu compensare integrală în valoare de 53,84 mil. lei;

3)    Deconturi cu compensare parţială în valoare de 11,01 mil. lei, iar suma de 157,72 mil. lei se va restitui în perioada următoare.

În cazul compensărilor totale sau parţiale se soluţionează toate deconturile pentru care s-a emis decizia de rambursare, iar în cazul sumelor de restituit, care totalizează 1.022,97 mil. lei, plata efectivă a fost programată după cum urmează:

Tranşa I (09 iulie): respectiv 465,58 mil. lei;

Tranşa II (29 iulie): respectiv 557,39 mil. lei.

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru ANAF rambursează în luna iulie TVA în valoare de 1.137,75 milioane lei

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală rambursează în luna iunie TVA în valoare de 1.092,62 milioane lei


Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (A.N.A.F.) rambursează în luna iunie suma de 1.092,62 mil. lei aferentă deconturilor de TVA cu opţiune de rambursare existente la 1 iunie 2013.
În selecţia lunii iunie 2013 au fost cuprinse în ordinea vechimii toate deconturile de TVA, soluţionându-se prin restituire deconturile a căror vechime este de până la data de 1.05.2013 (excepţie făcând deconturile de TVA aferentă operaţiunilor de import soluţionate până la 27.05.2013).

Deconturile de TVA au fost organizate astfel:

1)     Deconturi cu compensare şi restituire care totalizează 1.038,45 mil. lei, din care se compensează suma de 30,02 mil. lei şi se restituie suma de 1.008,43 mil. lei;

2)     Deconturi cu compensare integrală în valoare de 37,23 mil. lei;

3)     Deconturi cu compensare parţială în valoare de 16,94 mil. lei, iar suma de 174,83 mil. lei se va restitui în perioada următoare.

În cazul compensărilor totale sau parţiale se soluţionează toate deconturile pentru care s-a emis decizia de rambursare, iar în cazul sumelor de restituit, care totalizează 1.008,43 mil. lei, plata efectivă a fost programată după cum urmează:

Tranşa I
(10 iunie): respectiv 401,52 mil. lei;

Tranşa II
(27 iunie): respectiv 606,91 mil. lei.

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Agenţia Naţională de Administrare Fiscală rambursează în luna iunie TVA în valoare de 1.092,62 milioane lei

ANAF – Operaţiuni legate de sistemul TVA la încasare


Persoanele impozabile care aplică sistemul de TVA la încasare a căror cifră de afaceri , în cursul anului depăşeşte plafonul de 2.250.000 lei, sunt obligate să depună notificarea model 097 pentru ieşirea din sistem, pană la data de 25 a lunii următoare perioadei fiscale ( trimestru sau luna) în care au depăşit cifra de afaceri. Ieşirea din sistem se face cu data de 1 a perioadei fiscale  următoare celei în  care au depus notificarea. Pentru bunurile achiziţionate în  perioada în  care persoana a aplicat sistemul TVA la încasare, TVA –ul devine exigibil numai la data plaţii facturii, conform prevederilor Codului fiscal art. 156^3 alin.12.

Persoanele impozabile care solicita scoaterea din evidenta ca plătitor de TVA, care au aplicat sistemul de TVA la încasare dar exigibilitatea TVA intervine la data când nu mai sunt înregistrate în  scopuri de TVA, vor depune Declaraţia  307 în care vor evidenţia TVA-ul care a devenit exigibil în  perioada următoare scoaterii din evidentă ( Cod Fiscal art. 156^3 alin 9).

Persoanele impozabile care au fost scoase din evidenta ca plătitor de TVA din oficiu de câtre organele fiscale, în conformitate cu prevederile Codului fiscal art. 153 alin.9 lit.a-e,  vor depune Declaraţia 311 pentru evidenţierea TVA-ului colectat care devine exigibil în  perioada în  care nu mai au cod valid de TVA si pentru evidenţierea TVA-ului colectat în  perioada până  la reînregistrare in scopuri de TVA. După reînregistrare în scopuri de TVA persoanele impozabile au dreptul să procedeze la ajustarea TVA care a devenit exigibil ca urmare a plaţii efectuate în perioada în care codul fiscal era anulat şi pentru bunurile care au fost achiziţionate în  perioada în  care persoana avea un cod valid de TVA  ( Cod Fiscal art. 156^3 alin.10).

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru ANAF – Operaţiuni legate de sistemul TVA la încasare

Ministrul Agriculturii, despre avantajele reducerii TVA la pâine: Va aduce venituri mai mari la bugetul de stat şi va combate evaziunea fiscală


Reducerea TVA la panificaţie va aduce venituri mai mari la bugetul de stat, va combate evaziunea fiscală şi, dacă nu va scădea preţul pâinii, îl va plafona pentru multă vreme, a declarat marţi ministrul Agriculturii, Daniel Constantin.

„Punctul de vedere al economiştilor din ministerul Finanţelor îl cunoaştem de foarte mult timp. Măsura o vom lua, sunt convins, în cel mai scurt timp la nivelul guvernului şi care va fi implementată cu sau fără voia acestor economişti”, a spus Constantin.

El crede că statul nu va înregistra pierderi din reducerea TVA la pâine.

„Din punctul meu de vedere, eu cred că vom avea venituri suplimentare la bugetul de stat, chiar cu un TVA mai mic, prin combaterea evaziunii fiscale. Obiectivul pe care îl urmărim cu scăderea TVA de la 24% la 9% la pâine, făină şi grâu destinat panificaţiei, nu vizează neapărat ieftinirea pâinii”, a afirmat ministrul.

Acesta nu exclude însă o scădere a preţului la pâine şi susţine că acesta se va plafona pentru o perioadă lungă.

Sursa: Mediafax

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Ministrul Agriculturii, despre avantajele reducerii TVA la pâine: Va aduce venituri mai mari la bugetul de stat şi va combate evaziunea fiscală

ANAF rambursează în luna martie TVA în valoare de 1.200,44 milioane lei


Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (A.N.A.F.) rambursează în luna martie suma de 1.200,44 mil. lei aferentă deconturilor de TVA cu opţiune de rambursare existente la 1 martie 2013.

În selecţia lunii martie 2013 au fost cuprinse în ordinea vechimii toate deconturile de TVA, soluţionându-se prin restituire deconturile a căror vechime este de până la data de 3.02.2013 (excepţie făcând deconturile de TVA aferentă operaţiunilor de import soluţionate până la 25.02.2013).

Deconturile de TVA au fost organizate astfel:

1)    Deconturi cu compensare şi restituire care totalizează 1.116,92 mil. lei, din care se compensează suma de 71,15 mil. lei şi se restituie suma de 1.045,77 mil. lei;

2)    Deconturi cu compensare integrală în valoare de 45,21 mil. lei;

3)    Deconturi cu compensare parţială în valoare de 38,31 mil. lei, iar suma de 179,26 mil. lei se va restitui în perioada următoare.

În cazul compensărilor totale sau parţiale se soluţionează toate deconturile pentru care s-a emis decizia de rambursare, iar în cazul sumelor de restituit, care totalizează 1.045,77 mil. lei, plata efectivă a fost programată după cum urmează:

Tranşa I (8 martie): respectiv 372,18 mil. lei;

Tranşa II (28 martie): respectiv 673,59 mil. lei.

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru ANAF rambursează în luna martie TVA în valoare de 1.200,44 milioane lei

Proiect de ordin pentru completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr.33/2012 pentru aprobarea Procedurii de certificare a declaraţiei privind nedeductibilitatea TVA aferentă cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare, precum şi a modelului şi conţinutului formularului “Certificat privind nedeductibilitatea TVA aferentă cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare”


Potrivit dispoziţiilor art. 111 din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea rambursării, de către autoritatea de management a programelor operaţionale, a cheltuielilor cu TVA, eligibile pentru toate programele operaţionale finanţate din instrumente structurale, beneficiarii au obligaţia depunerii, a unei declaraţii pe propria răspundere privind nedeductibilitatea TVA aferentă cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare.

Declaraţia privind nedeductibilitatea TVA, ca anexă la cererea de rambursare, trebuie să fie certificată de organul fiscal competent din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Potrivit modificărilor aduse Hotărârii Guvernului nr.759/2007, prin Hotărârea Guvernului nr.1135/2011, prevederile art. 111 se aplică proiectelor depuse după data de 1 ianuarie 2012.

Pentru certificarea declaraţiei privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului „C

ertificat privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare”, a fost emis Ordinul ministrului finanţelor publice nr.33/2012, prin care s-a prevăzut, de asemenea, că procedura se aplică proiectelor depuse după data de 1 ianuarie 2012.

Prin modificările aduse Hotărârii Guvernului nr.759/2007, prin Hotărârea Guvernului nr.831/2012, s-a prevăzut că, în cazul proiectelor de grant/strategice finanţate prin Programul operaţional sectorial Dezvoltarea resurselor umane, prevederile art. 111 din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică proiectelor aflate în derulare la data de 10 august 2012, precum şi celor depuse după această dată.

Având în vedere această modificare, este necesară modificarea dispoziţiilor art.7 din Ordinul ministrului finanţelor publice nr.33/2012, precum şi cele ale pct.4 din Procedura de certificare a declaraţiei privind nedeductibilitatea TVA aferentă cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare, aprobată prin Anexa nr.1 la acest ordin.

Proiectele de acte normative, iniţiate de ANAF, sunt făcute publice pe site-ul instituţiei la adresa www.anaf.ro, domeniul Legislatie/ Transparenţa decizională. De asemenea, acestea pot fi consultate la Direcţia de Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media din cadrul ANAF, cu sediul în str. Apolodor nr.17, sector 5, Bucureşti.

Eventualele sugestii, propuneri sau opinii referitoare la acest proiect de act normativ pot fi transmise în scris la Directia de Comunicare, Relatii Publice si Mass-Media – cu menţiunea “Conf.Legii nr.52/2003”, la următoarele adrese:

  • Prin scrisori la adresa poştală: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, str.Apolodor nr.17, sector 5 Bucuresti 050741 – la Direcţia de Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media;
  • Electronic la adresa de mail: relatiipublice.anaf@mfinante.ro
  • Prin fax la numarul: 021-319.98.57.

Pentru a avea acces la informaţiile de presa privind aplicarea Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, se poate accesa domeniul Informaţii / Comunicate şi informaţii de presă aflat pe site-ul instituţiei.

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Proiect de ordin pentru completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr.33/2012 pentru aprobarea Procedurii de certificare a declaraţiei privind nedeductibilitatea TVA aferentă cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare, precum şi a modelului şi conţinutului formularului “Certificat privind nedeductibilitatea TVA aferentă cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare”

ANAF – întâlniri cu reprezentanţii mediului de afaceri in 18 şi 31 ianuarie 2013


În data de 18 şi 31 ianuarie  2013 , ora 10, vor avea loc la sediul DGFP Cluj, et. 2, cam. 219, întâlniri cu reprezentanţii mediului de afaceri,  având ca  temă:

–  prezentarea modificărilor aduse la Codul Fiscal privind introducerea începând cu data de 1 ianuarie 2013 a sistemului “TVA la încasare”, conform OG nr. 15/2012 şi a Normelor metodologice de aplicare a Codului Fiscal aprobate prin HG nr.  1071/2012;

– clarificarea unor  aspecte privind aplicarea legislaţiei fiscale.

Înscrierile pentru participare se fac la adresa de e-mail: asistenţa.cj@mfinanţe.ro, în limita a  50 de locuri.

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru ANAF – întâlniri cu reprezentanţii mediului de afaceri in 18 şi 31 ianuarie 2013

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală rambursează în luna decembrie TVA în valoare de 1.036,39 milioane lei


Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (A.N.A.F.) rambursează în luna decembrie suma de 1.036,39 mil. lei aferentă deconturilor de TVA cu opţiune de rambursare existente la 1 decembrie 2012.

În selecţia lunii curente au fost cuprinse în ordinea vechimii toate deconturile de TVA, soluţionându-se prin restituire deconturile a căror vechime este de până la data de 26.11.2012.

Deconturile de TVA au fost organizate astfel:

1)    Deconturi cu compensare şi restituire care totalizează 991,05 mil. lei, din care se compensează suma de 47,87 mil. lei şi se restituie suma de 943,18 mil. lei;

2)    Deconturi cu compensare integrală în valoare de 39,17 mil. lei;

3)    Deconturi cu compensare parţială în valoare de 6,17 mil. lei, iar suma de 160,18 mil. lei se va restitui în perioada următoare.

În cazul compensărilor totale sau parţiale se soluţionează toate deconturile pentru care s-a emis decizia de rambursare, iar în cazul sumelor de restituit, care totalizează 943,18 mil. lei, plata efectivă a fost programată după cum urmează:

Tranşa I (10decembrie): respectiv 329,96 mil. lei;

Tranşa II (27decembrie): respectiv 613,22 mil. lei.

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Agenţia Naţională de Administrare Fiscală rambursează în luna decembrie TVA în valoare de 1.036,39 milioane lei

De la 1 ianuarie 2013 se introduce sistemul de TVA la încasare


Conform modificarilor aduse la Codul Fiscal prin OG nr. 15/2012 si a modificarilor aduse la Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal aprobate prin HG nr. 1071/2012, incepand cu data de 1 ianuarie 2013 se introduce sistemul de TVA la incasare.

Sunt obligate sa aplice acest sistem urmatoarele persoane impozabile:

–       persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA care in perioada 1 octombrie 2011-30 septembrie 2012, au realizat o cifra de afaceri sub plafonul de 2.250.000 lei;

–       persoanele impozabile care s-au inregistrat in scopuri de TVA in perioada  1.10.2012 –  31.12.2012,  a caror cifra de afaceri realizata in aceasta perioada este sub plafonul de 2.250.000 lei. Aceste persoane vor depune formularul 097, privind cifra de afaceri realizata in aceasta perioada,  pana la data de 25 ianuarie 2013 si vor intra in sistem incepand cu cea de a doua perioada fiscala din anul 2013, respectiv luna februarie pentru platitorii lunar de TVA si trim.II pentru platitorii trimestrial de TVA;

–       persoanele care se inregistreaza in scopuri de TVA in cursul anului 2013, incepand cu data inregistrarii.

Persoanele impozabile care aplica sistemul de TVA la incasare vor fi obligate sa mentioneze pe facturi „ TVA la incasare”.

Orice persoana impozabila care primeste o factura pe care s-a mentionat „TVA la incasare” nu are drept de deducere a TVA decat in momentul in care achita factura. Aceasta prevedere se aplica si pentru persoanele impozabile care nu intra in sistemul de TVA la incasare avand o cifra de afaceri peste plafonul stabilit de lege.

Persoana impozabila care aplica sistemul „TVA la incasare „ va colecta TVA in momentul incasarii dar nu mai tarziu de 90 de zile de la data emiterii facturii, chiar daca factura nu este incasata.

Publicat in : Acte normative, Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru De la 1 ianuarie 2013 se introduce sistemul de TVA la încasare

Incepand cu 1 ianuarie 2013 se introduce sistemul de TVA la incasare


Conform modificarilor aduse la Codul Fiscal prin OG nr. 15/2012 si a modificarilor aduse la Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal aprobate prin HG nr. 1071/2012, incepand cu data de 1 ianuarie 2013 se introduce sistemul de TVA la incasare.

Sunt obligate sa aplice acest sistem urmatoarele persoane impozabile:

–       persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA care in perioada 1 octombrie 2011-30 septembrie 2012, au realizat o cifra de afaceri sub plafonul de 2.250.000 lei;

–       persoanele impozabile care s-au inregistrat in scopuri de TVA in perioada  1.10.2012 –  31.12.2012,  a caror cifra de afaceri realizata in aceasta perioada este sub plafonul de 2.250.000 lei. Aceste persoane vor depune formularul 097, privind cifra de afaceri realizata in aceasta perioada,  pana la data de 25 ianuarie 2013 si vor intra in sistem incepand cu cea de a doua perioada fiscala din anul 2013, respectiv luna februarie pentru platitorii lunar de TVA si trim.II pentru platitorii trimestrial de TVA;

–       persoanele care se inregistreaza in scopuri de TVA in cursul anului 2013, incepand cu data inregistrarii.

Persoanele impozabile care aplica sistemul de TVA la incasare vor fi obligate sa mentioneze pe facturi „ TVA la incasare”.

Orice persoana impozabila care primeste o factura pe care s-a mentionat „TVA la incasare” nu are drept de deducere a TVA decat in momentul in care achita factura. Aceasta prevedere se aplica si pentru persoanele impozabile care nu intra in sistemul de TVA la incasare avand o cifra de afaceri peste plafonul stabilit de lege.

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Incepand cu 1 ianuarie 2013 se introduce sistemul de TVA la incasare

Comunicat ANAF


In Monitorul Oficial nr. 707/16.10.2012 a fost publicat OPANAF nr. 1529/2012 pentru aprobarea modelului si continutului formularului 097 ”Notificare privind aplicarea/incetarea aplicarii sistemului TVA la incasare”.

Formularul se completeaza de persoanele impozabile inregistrate in scopuri TVA, conform art. 153 din Codul Fiscal actualizat, care au obligatia sa notifice organele fiscale cu privire la aplicarea sau incetarea aplicarii sistemului TVA la incasare, in conditiile prevazute la art. 1563 alin. (11) si (12) din Codul Fiscal actualizat.

Formularul se utilizeaza si in situatia prevazuta la art. II alin. (2) din OG nr. 15/2012, respectiv pentru solicitarile de aplicare a sistemului TVA la incasare incepand cu 01 ianuarie 2013.

Formularul se depune la organul fiscal competent, la termenele prevazute de lege:

a) pentru intrarea in sistem:

  • pana pe 25 octombrie 2012, inclusiv – persoanele impozabile care in perioada 01.10.2011 – 30.09.2012, inclusiv, au realizat o cifra de afaceri care nu depaseste plafonul de 2.250.000 lei in perioada in care au fost inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul Fiscal;
  • pana pe 25 ianuarie 2013, inclusiv – persoanele impozabile care se inregistreaza in scopuri de TVA in perioada 01.10.2012 – 31.12.2012 si a caror cifra de afaceri realizata nu depaseste plafonul de 2.250.000 lei in perioada in care au fost inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul Fiscal;
  • pana pe 25 ianuarie, inclusiv – persoanele impozabile care in anul precedent au realizat o cifra de afaceri care nu depaseste plafonul de 2.250.000 lei si nu au aplicat sistemul TVA la incasare in anul precedent.

b) pentru iesirea din sistem – pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare perioadei fiscale in care persoana impozabila a depasit plafonul.

Formularul nu se depune de:

a)    persoanele impozabile care se inregistreaza in scopuri TVA incepand cu 01.01.2013, aceste persoane fiind inregistrate, din oficiu de organele fiscale, in Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare cu data inregistrarii acestora in scopuri de TVA;

b)    persoanele impozabile a caror cifra de afaceri, calculata conform art. 1342 alin. 3 lit. a) din Codul fiscal, din perioada 01.10.2011 – 30.09.2012, depaseste plafonul de 2.250.000 lei;

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Comunicat ANAF

Proiect de ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (097) „Notificare privind aplicarea sistemului TVA la încasare”


Prin Ordonanţa Guvernului nr.15/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 621 din 29 august 2012, a fost reglementat sistemul TVA la încasare, prin care exigibilitatea taxei se amână până la data încasării contravalorii integrale sau parţiale a livrării de bunuri sau a prestării de servicii, în condiţiile prevăzute de lege.

Potrivit dispoziţiilor art. 1563 alin.(11) din Codul fiscal, persoanele impozabile care trebuie să aplice sistemul TVA la încasare au obligaţia să depună la organele fiscale competente, până la data de 25 ianuarie inclusiv, o notificare din care să rezulte că cifra de afaceri din anul calendaristic precedent nu depăşeşte plafonul de 2.250.000 lei. Aceste persoane aplică sistemul TVA la încasare începând cu prima zi a celei de-a doua perioade fiscale din anul următor celui în care nu a depăşit plafonul.

Potrivit dispoziţiilor art. 1563 alin.(12) din Codul fiscal, persoanele impozabile care aplică sistemul TVA la încasare şi care depăşesc în cursul anului calendaristic curent plafonul de 2.250.000 lei au obligaţia să depună la organele fiscale competente, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare perioadei fiscale în care au depăşit plafonul, o notificare din care să rezulte cifra de afaceri realizată, în vederea schimbării sistemului aplicat.

Pentru anul 2013, prin art.II Ordonanţă a Guvernului nr.15/2012, au fost stabilite, dispoziţii tranzitorii în vederea aplicării sistemului TVA la încasare începând cu data de 1 ianuarie 2013, de către anumite categorii de persoane impozabile.

Astfel, persoanele impozabile a căror cifra de afaceri, realizată în perioada 1 octombrie 2011 – 30 septembrie 2012 inclusiv, nu depăşeşte plafonul de 2.250.000 lei, au obligaţia să depună la organul fiscal competent, până la data de 25 octombrie 2012 inclusiv, o notificare din care să rezulte că urmează să aplice sistemul TVA la încasare, începând cu data de 1 ianuarie 2013.

Având în vedere prevederile legale mai sus menţionate, a fost necesară elaborarea formularului (097) “Notificare privind aplicarea sistemului TVA la încasare”, pentru a fi depus de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, în vederea notificării organului fiscal cu privire la aplicarea sistemului TVA la încasare sau cu privire la încetarea aplicării acestui sistem.

Proiectele de acte normative, iniţiate de ANAF, sunt făcute publice pe site-ul instituţiei la adresa www.anaf.ro, domeniul Legislatie/ Transparenţa decizională. De asemenea, acestea pot fi consultate la Direcţia de Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media din cadrul ANAF, cu sediul în str. Apolodor nr.17, sector 5, Bucureşti.

Eventualele sugestii, propuneri sau opinii referitoare la acest proiect de act normativ pot fi transmise în scris la Directia de Comunicare, Relatii Publice si Mass-Media – cu menţiunea “Conf.Legii nr.52/2003”, la următoarele adrese:

  • Prin scrisori la adresa poştală: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, str.Apolodor nr.17, sector 5 Bucuresti 050741 – la Direcţia de Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media;
  • Electronic la adresa de mail: relatiipublice.anaf@mfinante.ro
  • Prin fax la numarul: 021-319.98.57.

Pentru a avea acces la informaţiile de presa privind aplicarea Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, se poate accesa domeniul Informaţii / Comunicate şi informaţii de presă aflat pe site-ul instituţiei.

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Proiect de ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (097) „Notificare privind aplicarea sistemului TVA la încasare”

Noi schimbări introduse Codului Fiscal. Modificările şi completările privind IMPOZITUL PE VENIT


Executivul va modifica normele metodologice de aplicare a Codului Fiscal. Astfel se aduc clarificări referitoare la impozitul pe venit şi pe profit, contribuţiile sociale obligatorii, plata taxelor şi impozitelor locale şi TVA.  De altfel, proiectul urmăreşte să aducă precizări în privinţa veniturilor băncilor din modificarea normelor prudenţiale a Băncii Naţionale a României sau cesionării creanţelor şi deducbilităţii cheltuielilor cu maşinile de serviciu.

În ceea ce priveşte IMPOZITUL PE VENIT :

1. La punctul 41, după liniuţa a 3 – a se introduc două noi liniuţe, liniuţa a 4-a şi

liniuţa a 5- a, cu următorul cuprins:

„- alte forme de sprijin nerambursabil acordate potrivit Programului Naţional pentru

Dezvoltare Rurală 2007-2013, aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr.C(2008) 3.381 din 16 iulie 2008;

– forme de sprijin nerambursabil acordate potrivit Programului Operaţional pentru Pescuit

2007-2013 aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr.C(2007) 6.664 din 14 decembrie 2007.”

2. După punctul 41 se introduce un nou punct, punctul 42, cu următorul cuprins:

„42. În categoria veniturilor neimpozabile se cuprind şi formele de sprijin acordate în

cadrul operaţiunilor finanţate prin Programul operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007 – 2013”, în bani şi în natură, primite de către cursanţi pentru participarea la cursuri cât şi bursele acordate în cadrul acestuia program.”

3. Punctul 391 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Codul fiscal:

Reguli generale de stabilire a venitului net anual din activităţi independente,

determinat pe baza contabilităţii în partidă simplă

Art. 48

l1) 50% din cheltuielile aferente vehiculelor rutiere motorizate care nu sunt utilizate

exclusiv în scopul desfăşurării activităţii şi a căror masă totală maximă autorizată nu

depăşeşte 3.500 kg şi nu au mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzând şi scaunul şoferului,

aflate în proprietate sau în folosinţă.

Aceste cheltuieli sunt integral deductibile pentru situaţiile în care vehiculele

respective se înscriu în oricare dintre următoarele categorii:

1) vehiculele utilizate exclusiv pentru servicii de urgenţă, servicii de pază şi protecţie

şi servicii de curierat;

2) vehiculele utilizate de agenţii de vânzări şi de achiziţii;

3) vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plată, inclusiv pentru

serviciile de taximetrie;

4) vehiculele utilizate pentru prestarea de servicii cu plată, inclusiv pentru

închirierea către alte persoane sau pentru instruire de către şcolile de şoferi;

5) vehiculele utilizate ca mărfuri în scop comercial.

Cheltuielile care intră sub incidenţa acestor prevederi nu includ cheltuielile privind

amortizarea.În cazul vehiculelor rutiere motorizate, aflate în proprietate sau în folosinţă, care nu fac obiectul limitării deducerii cheltuielilor se vor aplica regulile generale de deducere. Modalitatea de aplicare a acestor prevederi se stabileşte prin norme.

Norme metodologice:

391. (1) În sensul prevederilor art. 48 alin. (7) lit. l1) regulile de deducere, termenii şi

expresiile prevăzute, condiţiile în care vehiculele rutiere motorizate, supuse limitării fiscale, se consideră a fi utilizate exclusiv în scopul desfăşurării activităţii au semnificaţiile prevăzute la pct.451 din normele metodologice date în aplicarea art.1451 din Codul fiscal din titlul VI „Taxa pe valoarea adăugată”.

(2) Dacă vehiculele respective nu sunt utilizate exclusiv în scopul desfăşurării activităţii,

se limitează la 50% dreptul de deducere a cheltuielilor efectuate conform art.48 alin.(4) şi alin.(5) legate de aceste vehicule cu excepţia cheltuielilor privind amortizarea pentru care se aplică regulile privind amortizarea prevăzute în Titlul II, după caz. În cadrul cheltuielilor supuse limitării fiscale se cuprind cheltuielile direct atribuibile fiecărui vehicul, inclusiv cele reprezentând:impozitele locale, asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto, inspecţiile tehnice periodice, rovinieta, etc.

În vederea acordării deductibilităţii integrale la calculul venitului net anual, justificarea

utilizării vehiculelor se efectuează pe baza documentelor justificative şi prin întocmirea foii de parcurs care trebuie să cuprindă cel puţin următoarele informaţii: categoria de vehicul utilizat, scopul şi locul deplasării, kilometri parcurşi, norma proprie de consum carburant pe kilometre parcurs.”

4. După punctul 61 se introduce un nou punct, punctul 611, cu următorul

cuprins:

„611. (1) Plătitorii de venituri prevăzuţi la art. 52 din Codul fiscal au obligaţia de a calcula,

reţine şi vira impozit prin reţinere la sursă în baza art. 52 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal în cazul veniturilor plătite contribuabililor care îşi desfăşoară activitatea în mod individual (beneficiarilor persoane fizice), în baza următoarelor tipuri de contracte încheiate în formă scrisă: contracte de comision, mandat comercial şi de consignaţie, calificate drept contracte civile după data de 1 octombrie 2011, precum şi în cazul contractului de agent.

(2) Plătitorii de venit persoane juridice sau alte entităţi care au obligaţia de a conduce

evidenţă contabilă, nu au obligaţia calculării, reţinerii la sursă şi virării impozitului reprezentând plată anticipată în cazul veniturilor din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile, altele decât cele prevăzute la alin. (1), încheiate cu contribuabili înregistraţi fiscal potrivit legislaţiei în materie ce desfăşoară activităţi economice sau exercită profesii libere, în mod individual.”

5. Punctul 662 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„662. Plătitorii de venit persoane juridice sau alte entităţi care au obligaţia de a conduce

evidenţă contabilă, nu au obligaţia calculării, reţinerii la sursă şi virării impozitului reprezentând plată anticipată dacă efectuează plăţi către:

– asocierile fără personalitate juridică ori persoane juridice care aplică principiul

transparenţei fiscale, potrivit legii;

– persoanele fizice care realizează venituri din activităţi independente şi care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor din patrimoniul afacerii.”

6. După punctul 1442, se introduce un nou punct, punctul 1442.1, cu următorul

cuprins:

„1442.1. Pentru câştigurile din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi

valorile mobiliare în cazul societăţilor închise, realizate începând cu 1 ianuarie 2013 nu se aplică prevederile punctului 1442.”

7. La punctul 152, liniuţa a treia se modifică şi va avea următorul cuprins:

„- veniturile obţinute din valorificarea deşeurilor prin centrele de colectare a deşeurilor de

metal, hârtie, sticlă şi altele asemenea; cu următoarele excepţii:

a) partea din venituri finanţată din fonduri publice în cazul bunurilor mobile care fac

obiectul Programelor naţionale finanţate din bugetul de stat sau din alte fonduri publice care sunt venituri neimpozabile;

b) veniturile realizate din valorificarea bunurilor mobile sub forma deşeurilor din

patrimoniul afacerii de către contribuabilii care au ca obiect de activitate colectarea şi

valorificarea de deşeuri; în acest caz nu sunt aplicabile prevederile art.53 alin.(2) şi art.79,

veniturile respective fiind considerate venituri din activităţi independente şi supuse impunerii

potrivit regulilor proprii acestei categorii, respectiv cap.II „Venituri din activităţi independente.”

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Noi schimbări introduse Codului Fiscal. Modificările şi completările privind IMPOZITUL PE VENIT

Vara aduce scumpiri inevitabile


Luna iulie ar putea aduce o creştere semnificativă de preţuri, odată cu deprecierea leului şi încetarea efectului de bază, majorarea TVA din 2010, afirmă analistii economici. De la carburanţi la utilităţi, produse alimentare şi servicii, scumpirile vor influenţa întregul lanţ economic.
Romania are, în prezent, una dintre cele mai mici rate de inflaţie din Uniunea Europeană. In ultima jumătate de an, s-a aflat în topul ţărilor cu cea mai mica inflaţie, ultima fiind de 1,79%, în timp ce media europeană a fost de 2,4%.
„În toamna lui 2010, şi mai ales în primăvara lui 2011, am asistat la un val inflaţionist dat de majorarea TVA”, a spus consultantul economic Cristian Dinulescu. „Anul trecut, pe vremea asta, aveam inflaţie de 8,5% – eram lideri in UE. Acum, odată cu temperarea efectelor majorării TVA, este normal sa ne aflam sub cifrele de atunci”, a adăugat acesta, potrivit portalului www.dailybusiness.ro.
Vestea proastă este ca luna iunie ar putea fi ultima în care cresterea preţurilor va fi încadrată într-un interval inflaţionist stabil. Din iulie, preţurile vor creşte, potrivit estimărilor experţilor, cu cel putin 3-4%.

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Vara aduce scumpiri inevitabile