Flash Feed Scroll Reader

Clasificat | Economic - Financiar

Ședința comună a consulilor acreditați la Cluj și a Colegiului de Conducere al CCICJ

A- A A+

Camera de Comerț și Industre Cluj a gazduit luni, 30 septembrie 2013, sedința comună a consulilor acreditați la Cluj-Napoca și a Colegiului de Conducere al CCICJ.

La discuții au participat domnul Vasile Andrei VITA -Consul Onorific al Republicii Turcia, domnul consul dr. SZUCS Zoltan- Consul al Republicii Ungaria, domnul Walter REIJERS -Consul Onorific al Regatului Țărilor de Jos, domnul Pascal FESNEAU -Consul Onorific al Republicii Franceze, domnul inginer Stefan Dimitriu în dubla sa calitate de președinte al Camerei de Comerț și Industrie Cluj și Consul Onorific al Republicii Elene la Cluj-Napoca, membrii Colegiului de Conducere al CCICJ și conducerea executivă a CCICJ.

Principalele teme abordate au fost referitoare la dificultățile întâmpinate de către investitorii străini în timpul activităților desfășurate în județul Cluj, afilierea și participarea la activitatea CCI Cluj a firmelor cu capital mixt sau străin din județ, întocmirea unui memorandum cuprinzând probleme și strategii comune ale mediului de afaceri care ulterior să fie transmise instituțiilor publice vizate, analiza posibilității încheierii unor acorduri de cooperare între CCI Cluj și camerele de comerț străine la propunerea reprezentanților diplomatici din Cluj-Napoca.

În opinia Președintelui CCICJ prioritățile instituției sunt referitoare la conturarea strategiei pentru perioada 2014-2020 și stabilirea unor relații de colaborare în acest scop cu consulii acreditați la Cluj și firmele cu capital străin localizate în județul nostru. De asemenea a subliniat relația foarte bună pe care CCICJ o are cu instituțiile locale.

Fiecare reprezentant al consulatelor a punctat pe rând principalele investiții realizate în Cluj , dar și principalele probleme întâmpinate în acțiunile întreprinse.

Din discuțiile purtate a reieșit faptul că a existat o colaborare foarte bună cu autoritățile locale și cu mediul de afaceri, fapt reieșit din investițiile derulate în județ și evenimentele comune realizate (ex. Forumul Româno-Maghiar) , însă au întâmpinat și anumite dificultăți. Principalele probleme ridicate au fost legate de absorbția fondurilor europene (timpul destul de lung de evaluare al dosarelor depuse), corupția și evaziunea fiscală din România, lipsa unei planificări clare pe termen mediu și lung, scăderea nivelului de pregătire al studenților și orientarea scazută spre domeniul tehnic, acesta având de suferit în ultima perioadă, lipsa școlilor profesionale și de meserii, problemele legate de infrastructura aeriană și terestră, modernizarea centrului expozițional, problemele legate de VISA în cazul investitorilor turci.

De asemenea s-au schițat domeniile de interes ale investitorilor străini și anume: olandezii sunt interesați în special de domeniul logisticii și al agriculturii, francezii sunt interesați în special de domeniul IT și medicină.

În încheiere s-a specificat ca asemenea întâlniri vor mai avea loc pe măsură ce apar noi teme strategice de abordat.

Related Posts with Thumbnails