Flash Feed Scroll Reader

Arhivă | iulie, 2014

Credite pentru IMM-uri – Investiții – Modernizarea exploataţiilor agricole

Accesând link-urile de mai jos găsiți informații despre:

1. Schema de ajutor de stat privind investitiile care promoveaza dezvoltarea regionala prin crearea de locuri de munca. In cadrul acestei scheme se deconteaza un procent intre 15% si 50% din costurile salariale pe o perioada de 2 ani consecutivi. Va atasez urmatoarele documente:
–  Prezentarea Schemei de ajutor de stat instituita prin HG 332/2014,

–  Lista documentelor care atesta eligibilitatea.
Detalii la:
http://legestart.ro/hg-nr-3322014-privind-schema-de-ajutor-pentru-sprijinirea-investitiilor-care-promoveaza-dezvoltarea-regionala-prin-crearea-de-locuri-de-munca/
http://lege5.ro/Gratuit/gm4tomzugu/hotararea-nr-332-2014-privind-instituirea-unei-scheme-de-ajutor-de-stat-pentru-sprijinirea-investitiilor-care-promoveaza-dezvoltarea-regionala-prin-crearea-de-locuri-de-munca
Ghidul solicitantului:
http://www.fonduri-structurale.ro/detaliu.aspx?t=Stiri&eID=15254

Schema de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promoveaza dezvoltarea regionala prin crearea de locuri de munca

2.  Creditele de investitii pentru IMM-uri cu urmatoarele documente:

Credit de investiţii pentru IMM1

Credit de investiţii pentru IMM

Credit de investitii pentru IMM si intreeprinderi cu capitalizare de piata medie

DOCUMENTE SI INFORMATII NECESARE PENTRU ANALIZA PRELIMINARA A ELIGIBILITATII

3. Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) MĂSURA 121 – Modernizarea exploataţiilor agricole

http://www.fonduri-structurale.ro/Detaliu.aspx?t=dezvoltarerurala

Programul Național de Dezvoltare Rurala

Sursa: Ro4Europe

Publicat in sectiunea : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Credite pentru IMM-uri – Investiții – Modernizarea exploataţiilor agricole

LICITAȚIE Franța – Limoges: Îmbrăcăminte de uz profesional, îmbrăcăminte specială de lucru şi accesorii

Denumire licitatie

Îmbrăcăminte de uz profesional, îmbrăcăminte specială de lucru şi accesorii

Numar licitatie/cod identificare la organizator 2014/S 142-255193

Obiectul licitatiei

Îmbrăcăminte de uz profesional, îmbrăcăminte specială de lucru şi accesorii

Produsele licitate

Îmbrăcăminte de uz profesional, îmbrăcăminte specială de lucru şi accesorii. Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizitiile publice): 18100000

Numele firmei organizatoare

Centre hospitalier Esquirol
În atenția: M. le directeur

Adresa 15 rue du Dr Marcland, 87025 Limoges Cedex, Franta

Telefon

+33 555431047

Fax

+33 555431347

E-mail

dma@ch-esquirol-limoges.fr
Adresa pagina web Adresa generală a autorității contractante: http://ch-esquirol-limoges.marcoweb.fr

Adresa profilului cumpărătorului: http://agysoft.marcoweb.fr

Persoana de contact/Departament

Département marchés achats

Garantia bancara de participare la licitatie (Tender Bond)

Conform caietului de sarcini

Documentele licitatiei
(caietul de sarcini: adresa de unde poate fi obtinut, pret caiet sarcini)

Centre hospitalier Esquirol

15 rue du Dr Marcland, 87025 Limoges Cedex
Département marchés achats,

Adresă Internet: http://ch-esquirol-limoges.marcoweb.fr

Termenul de valabilitate a ofertelor

120 de zile de la termenul limită de primire a ofertelor
Termenul de depunere a ofertelor
(data si ora)
30.09.2014 – ora 12:00

Data si ora deschiderii licitatiei 30.09.2014 – ora 12:00
Conditii tehnice specifice
(certificate calitate etc.)*

Conform caietului de sarcini

Conditii contractuale specifice
(legislatie locala, etc.)
Documentatia se va prezenta in limba franceza
Garantia de buna desfasurare a contractului (Performance Bond)

Conform caietului de sarcini

Experienta necesara*

Conform caietului de sarcini

Conditii de plata

Conform caietului de sarcini

Transport

Conform caietului de sarcini

Relatii suplimentare si sprijin la BPCE BPCE Paris (Biroul de Promovare Comercial Economica Paris)

Adresa: 5, Rue de l’Exposition, 75343, Paris, Franta
Contact: Ancuta Conta, Ministru Consilier
Tel.: 0033 1 47051274

Fax: 0033 1 45503320

E-mail: conta@amb-roumanie.fr

Data intrarii/inregistrarii

29.07.2014

Sursa: BPCE Paris

Publicat in sectiunea : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru LICITAȚIE Franța – Limoges: Îmbrăcăminte de uz profesional, îmbrăcăminte specială de lucru şi accesorii

LICITAȚIE Franța – Clermont-Ferrand: Mobilier şcolar

Denumire licitatie Mobilier şcolar
Numar licitatie/cod identificare la organizator 2014/S 142-254617

Obiectul licitatiei

Mobilier şcolar

Produsele licitate

Mobilier şcolar. Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizitiile publice): 39160000

Numele firmei organizatoare

Université d’Auvergne

Adresa 49 boulevard François Mitterrand – CS 60032, 63001 Clermont-Ferrand Cedex 1, Franta

Telefon

+33 473177295

Fax

E-mail

achats.uda@udamail.fr
Adresa pagina web Adresa generală a autorității contractante: http://www.u-clermont1.fr/

Adresa profilului cumpărătorului: http://www.marches-publics.gouv.fr

Persoana de contact/Departament

Mme Roques Martine, Pôle achats (inchis in perioada 4 – 22 august 2014)
Garantia bancara de participare la licitatie (Tender Bond)

Conform caietului de sarcini

Documentele licitatiei
(caietul de sarcini: adresa de unde poate fi obtinut, pret caiet sarcini)
Université d’Auvergne
49 boulevard François Mitterrand, CS 60032, 63001 Clermont-Ferrand Cedex 1
Telefon: +33 473177295
E-mail:
achats.uda@udamail.fr
Contact: Mme Roques Martine, Pôle achats (inchis intre 4 si 22 august 2014)

Termenul de valabilitate a ofertelor

120 de zile de la termenul limită de primire a ofertelor
Termenul de depunere a ofertelor
(data si ora)
8.09.2014 – ora 12:00

Data si ora deschiderii licitatiei 8.09.2014 – ora 12:00
Conditii tehnice specifice
(certificate calitate etc.)*

Conform caietului de sarcini

Conditii contractuale specifice
(legislatie locala, etc.)
Documentatia se va prezenta in limba franceza
Garantia de buna desfasurare a contractului (Performance Bond)

Conform caietului de sarcini

Experienta necesara*

Conform caietului de sarcini

Conditii de plata

Conform caietului de sarcini

Transport

Conform caietului de sarcini

Relatii suplimentare si sprijin la BPCE BPCE Paris (Biroul de Promovare Comercial Economica Paris)

Adresa: 5, Rue de l’Exposition, 75343, Paris, Franta
Contact: Ancuta Conta, Ministru Consilier
Tel.: 0033 1 47051274

Fax: 0033 1 45503320

E-mail: conta@amb-roumanie.fr

Data intrarii/inregistrarii

29.07.2014

Sursa: BPCE Paris

Publicat in sectiunea : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru LICITAȚIE Franța – Clermont-Ferrand: Mobilier şcolar

LICITAȚIE Franța – Colombes: Terminale

Denumire licitatie Terminale
Numar licitatie/cod identificare la organizator 2014/S 142-254621

Obiectul licitatiei

Terminale

Produsele licitate

Terminale. Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizitiile publice): 31224500

Numele firmei organizatoare

Ville de Colombes
În atenția: Mme le maire
Adresa place de la République, 92700 Colombes, Franta

Telefon

+33 147608000; +33 147604306

Fax

E-mail

Adresa pagina web Adresa generală a autorității contractante: http://marchespublics.colombes.fr

Adresa profilului cumpărătorului: http://marchespublics.colombes.fr

Persoana de contact/Departament

Agnès RAMPANT, Service Marchés Publics
Garantia bancara de participare la licitatie (Tender Bond)

Conform caietului de sarcini

Documentele licitatiei
(caietul de sarcini: adresa de unde poate fi obtinut, pret caiet sarcini)
Ville de Colombes
place de la République, 92700 Colombes, Franta
Telefon: +33 147604306
Adresa generală a autorității contractante:
http://marchespublics.colombes.fr

Adresa profilului cumpărătorului: http://marchespublics.colombes.fr

Contact : Agnès RAMPANT, service Marchés Publics

Termenul de valabilitate a ofertelor

150 de zile de la termenul limită de primire a ofertelor
Termenul de depunere a ofertelor
(data si ora)
2.09.2014 – ora 12:00

Data si ora deschiderii licitatiei 2.09.2014 – ora 12:00
Conditii tehnice specifice
(certificate calitate etc.)*

Conform caietului de sarcini

Conditii contractuale specifice
(legislatie locala, etc.)
Documentatia se va prezenta in limba franceza
Garantia de buna desfasurare a contractului (Performance Bond)

Conform caietului de sarcini

Experienta necesara*

Conform caietului de sarcini

Conditii de plata

Conform caietului de sarcini

Transport

Conform caietului de sarcini

Relatii suplimentare si sprijin la BPCE BPCE Paris (Biroul de Promovare Comercial Economica Paris)

Adresa: 5, Rue de l’Exposition, 75343, Paris, Franta
Contact: Ancuta Conta, Ministru Consilier
Tel.: 0033 1 47051274

Fax: 0033 1 45503320

E-mail: conta@amb-roumanie.fr

Data intrarii/inregistrarii

29.07.2014

Sursa: BPCE Paris

Publicat in sectiunea : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru LICITAȚIE Franța – Colombes: Terminale

LICITAȚIE Franța – Strasbourg: Servicii de reţele informatice

Denumire licitatie Servicii de reţele informatice
Numar licitatie/cod identificare la organizator 2014/S 142-255323

Obiectul licitatiei

Servicii de reţele informatice

Produsele licitate

Servicii de reţele informatice. Reţea internet. Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizitiile publice): 72700000, 32412110

Numele firmei organizatoare

Région Alsace
În atenția: M. le président du Conseil régional d’Alsace

Adresa 1 place Adrien Zeller, BP 91006, 67070 Strasbourg Cedex

Telefon

+33 388156853

Fax

E-mail

df-commande-publique@region-alsace.eu
Adresa pagina web https://alsacemarchespublics.eu

Persoana de contact/Departament

Mme Virginie Alberty, Serviciul de comenzi publice
Garantia bancara de participare la licitatie (Tender Bond)

Conform caietului de sarcini

Documentele licitatiei
(caietul de sarcini: adresa de unde poate fi obtinut, pret caiet sarcini)

Region Alsace
Service de la commande publique,

1 place Adrien Zeller, BP 91006, 67070 Strasbourg Cedex
Adresă Internet:
https://alsacemarchespublics.eu

Termenul de valabilitate a ofertelor

180 de zile de la termenul limită de primire a ofertelor
Termenul de depunere a ofertelor
(data si ora)
25.09.2014 – ora 12:00

Data si ora deschiderii licitatiei 25.09.2014 – ora 12:00
Conditii tehnice specifice
(certificate calitate etc.)*

Conform caietului de sarcini

Conditii contractuale specifice
(legislatie locala, etc.)
Documentatia se va prezenta in limba franceza
Garantia de buna desfasurare a contractului (Performance Bond)

Conform caietului de sarcini

Experienta necesara*

Conform caietului de sarcini

Conditii de plata

Conform caietului de sarcini

Transport

Conform caietului de sarcini

Relatii suplimentare si sprijin la BPCE BPCE Paris (Biroul de Promovare Comercial Economica Paris)

Adresa: 5, Rue de l’Exposition, 75343, Paris, Franta
Contact: Ancuta Conta, Ministru Consilier
Tel.: 0033 1 47051274

Fax: 0033 1 45503320

E-mail: conta@amb-roumanie.fr

Data intrarii/inregistrarii

29.07.2014

Sursa: BPCE Paris

Publicat in sectiunea : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru LICITAȚIE Franța – Strasbourg: Servicii de reţele informatice

LICITAȚIE Franța – Paris: Pachete software pentru industrie

Denumire licitatie Pachete software pentru industrie
Numar licitatie/cod identificare la organizator 2014/S 142-255987

Obiectul licitatiei

Pachete software pentru industrie

Produsele licitate

Pachete software pentru industrie. Pachete software de cartografie. Sistem de cartografie digitală. Pachete software de prelucrare a imaginilor. Sistem de prelucrare a imaginilor şi de arhivare. Pachete software matematice sau previzionale. Pachete software pentru statistici. Sistem de gestiune a bazelor de date. Sistem de introducere a datelor. Instrumente de interfaţă grafică pentru utilizator (GUI). Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizitiile publice): 48100000, 48326000, 48326100, 48328000, 48329000, 48462000, 48463000, 48612000, 48614000, 48984000
Numele firmei organizatoare

Réseau ferré de France

Adresa 92 avenue de France, 75648 Cedex 13 Paris

Telefon

0033 1 53 94 30 00

Fax

0033 1 53 94 38 00

E-mail

contact_bim01@rff.fr
Adresa pagina web http://www.rff.fr

Persoana de contact/Departament

Dominique Vandame

Garantia bancara de participare la licitatie (Tender Bond)

Conform caietului de sarcini

Documentele licitatiei
(caietul de sarcini: adresa de unde poate fi obtinut, pret caiet sarcini)
Réseau ferré de France
92 avenue de France, 75648 Cedex 13 Paris
E-mail:
contact_bim01@rff.fr

Adresa generală a entității contractante: http://www.rff.fr

http://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseHome, referinta: 2014-PNE-XXDSI-003-C,

În atenția: Dominique Vandame

Termenul de valabilitate a ofertelor

Nu se specifica

Termenul de depunere a ofertelor (data si ora) 2.09.2014 – ora 17:00

Data si ora deschiderii licitatiei 2.09.2014 – ora 17:00
Conditii tehnice specifice
(certificate calitate etc.)*

Conform caietului de sarcini

Conditii contractuale specifice
(legislatie locala, etc.)
Documentatia se va prezenta in limba franceza
Garantia de buna desfasurare a contractului (Performance Bond)

Conform caietului de sarcini

Experienta necesara*

Conform caietului de sarcini

Conditii de plata

Conform caietului de sarcini

Transport

Conform caietului de sarcini

Relatii suplimentare si sprijin la BPCE BPCE Paris (Biroul de Promovare Comercial Economica Paris)

Adresa: 5, Rue de l’Exposition, 75343, Paris, Franta
Contact: Ancuta Conta, Ministru Consilier
Tel.: 0033 1 47051274

Fax: 0033 1 45503320

E-mail: conta@amb-roumanie.fr

Data intrarii/inregistrarii

28.07.2014

Sursa: BPCE Paris

Publicat in sectiunea : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru LICITAȚIE Franța – Paris: Pachete software pentru industrie

Cea de-a doua ediție a expoziției „Fashion Peek”

În perioada 23-24octombrie 2014,  „Federația Patronală din Industria Textile, Confecții și Pielarie din Romania-EPAIUS” va organiza in Bucuresti, hotel Caro, Băneasa, cea de-a doua ediție a expoziției „Fashion Peek”, dedicată producției și colecțiilor realizate în România.

Datorită succesului înregistrat, se continuă procesul de internaționalizare al acestei expoziții prin transmiterea de invitații în străinătate unui spectru larg de profesioniști, asociațiilor din domeniu, lanțurilor specializate de magazine, agenților, cumpărătorilor, designerilor.

Expoziția va fi structurată similar ediției anterioare, în ” Zona de trend” care oferă informații despre tendințele sezonului Primăvară/Vară, Toamnă/Iarnă 2015, fiind organizat un spațiu alocat designerilor în cadrul căruia vor fi prezentate modele inovative.

Va exista în premieră o platformă în cadrul „Bursei de joburi” care va permite un contact interactiv al tuturor celor interesați în găsirea de oportunități/ oferte de lucru.

În  cadrul forumului „Parteneriat în Excelență ”  vor avea loc prezentări de interes  susținute de experți, consultanți  străini, și români despre  rezultatele obtinuțe de către sector, modul de abordare al piețelor externe, selecția și participarea la târguri internaționale, strategia de competitivitate a României 2014-2020, dar și prezentări de proiecte europene destinate sectorului, platforme comerciale, on-line.

Mai multe informatii puteti găsi pe site-ul expoziției  www. fashionpeek.ro.

Publicat in sectiunea : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Cea de-a doua ediție a expoziției „Fashion Peek”

Lucrările celei de-a VI-a sesiuni a Comisiei Mixte Interguvernamentale de Cooperare Economică Maghiaro-Române

În perioada 14-15 iulie 2014 s-au desfăşurat la Budapesta, lucrările celei de-a VI-a sesiuni a Comisiei Mixte Interguvernamentale de Cooperare Economică  Maghiaro – Române.
Delegaţia ungară a fost condusă de domnul Péter SZIJJÁRTÓ, ministru adjunct în Ministerul Afacerilor Externe şi Comerțului Exterior, preşedintele părţii ungare în Comisie, iar delegaţia română de către domnul Constantin NIȚĂ, ministrul economiei, preşedintele părţii române în Comisie.
După lucrările ședinței grupului de experți al Comisiei Mixte a urmat Forumul Economic și întâlnirea oamenilor de afaceri maghiaro-român organizată de către Camera de Comerț și Industrie al Ungariei.
La dezbaterea lucrărilor forumului economic de pe lângă președinții Comisiei din cele două țări au luat parte și au ținut expuneri Dl. Dr. László Parragh, președintele CCI al Ungariei, Dl. Mihai Daraban, președintele nou ales al CCI a României și Dl. Dr. Sorin Petre Dimitriu, președintele CCI București.
În cadrul forumului economic a fost evidențiat parteneriatul strategic de economie între Ungaria și România,  necesitatea de colaborare a IMM-urilor, respectiv finanțarea UE privind mărirea punctelor de accesabilitatea a zonelor de frontieră. Întărârea proiectelor transfrontaliere Dunărene, respectiv cuplarea liniilor energetice. Derularea sistemului de modernizare în România, accentuând dezvoltarea clusterelor, parcurilor industriale și al sistemului de cale ferată.
Ordinul de mărime privind potențialul economic între cele două țări este mult mai mare decât ce se utilizează, inclusiv întărirea legăturilor guvernamentale, care poate influența în mod favorabil relațiile economice.
Evidențiind rolul camerelor de comerț, a fost menționată activitatea Secțiunii Maghiaro-Române a Camerei de Comerț și Industrie a  Ungariei din Békéscsaba, care mai bine de 15 ani activează pentru întărârea legăturilor economice dintre cele două țări.
Sursa: Camera de Comerț și Industrie Ungară

Publicat in sectiunea : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Lucrările celei de-a VI-a sesiuni a Comisiei Mixte Interguvernamentale de Cooperare Economică Maghiaro-Române

Dificultați de colaborare

Andriessen Bedrijfswagens BV-Janny Lubbers-Andriessen a sesizat Camera de Comerț și Industrie a României cu privire la atitudinea necomercială a unei firme românești – Jolka Impex S.R.L. cu sediul în județul Cluj. Conform reprezentanților companiei olandeze firma romanească nu a  returnat anumite documente de care compania olandeză avea nevoie pentru a le depune la instanța fiscală olandeză.

Asemenea situații intră în sfera incidențelor comerciale prevăzute de dispozițiile art. 4 lit. „e” și lit „h” din Legea nr.355/2007, cu modificările și completările ulterioare și art. 6 pct. 20  și pct.  24  din Statutul Cadru al Camerelor de Comerț Județene.

Sursa: CCIR

Publicat in sectiunea : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Dificultați de colaborare

A III-a Ediție a Parlamentului European al Intreprinderilor

În data de 16 octombrie 2014, Bruxelles, va avea loc cea de-a treia ediție a  Parlamentului European al Intreprinderilor – EPE 2014.

Accesând link-urile de mai jos găsiți documentele necesare înregistrării  la acest eveniment.

Cererea de inregistrare

Informatii

Program

Motive de participare

Calitatea de membru in Parlamentul European al Intreprinderilor

Sursa: CCIR

Publicat in sectiunea : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru A III-a Ediție a Parlamentului European al Intreprinderilor

Rapoarte de Monitorizare

Rapoarte de monitorizare pentru sectoarele de activitate: IMM-uri, Legislație Economică, Fiscalitate, IT, Ivestiții, Sisteme Bancare, Agricultură și Turism.

Raport monitorizare agricultura 23 iulie 2014, orele 9.30 – 12.30

Raport monitorizare agricultura 23 iulie 2014, orele 12.30 – 14.00

Raport monitorizare agricultura 23 iulie 2014, orele 12.30 – 14.00

Raport monitorizare agricultura 23 iulie 2014, orele 15.00 – 16.00

Raport monitorizare energie 23 Iulie 2014, orele 9.30-12.30

Raport monitorizare energie 23 iulie 2014, orele 12.30 – 14.00

Raport monitorizare fiscalitate 23 iulie 2014, orele 15.00 – 16.00 (1)

Raport monitorizare fiscalitate 23 iulie 2014, orele 16.00 – 17.00 (1)

Raport monitorizare Guvern 23 iulie 2014, orele 12.30 – 14.00

Raport monitorizare investitii 23 iulie, orele 9.30-12.30

Raport monitorizare legisla_ie economica 23 iulie 2014, orele 15.00-16.00

Raport monitorizare sistem bancar 23 iulie 2014, orele 9.30 – 12.30

Sursa: CCIR

Publicat in sectiunea : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Rapoarte de Monitorizare

Informare participare conferinta finala POSCCE

Atasat găsiți nota de informare furnizată de către Camera de Comerț și Industrie a României, ca urmare a participării la conferința finală a campaniei de comunicare pentru POSCCE – instrument în sprijinul competitivății intreprinderilor și documentele prezentate în cadrul evenimentului.

Monitorizare

Info&publ iunie 2014

Prezentare AM stadiul POSCCE 31 dec 2013

Prezentare generala 2014-2020 iulie 2014

Prezentare Mecanismul cererilor de plata

Prezentare Ordin 1120

Prezentare POC iulie 2014

Rambursarea cheltuielilor iunie 2014

Nota de informare conferinta 21 iulie

Sursa: CCIR

Publicat in sectiunea : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Informare participare conferinta finala POSCCE

CERERE DE OFERTĂ – Panouri decorative din lemn

Numele firmei

Diambox

Adresa

7 rue de la Meuse, 68400 Riedisheim, Franta

Telefon

0033 6 08 53 19 56

Fax

0033 3 10 38 44 50

E-mail

palermo.michel@neuf.fr
Pagina web

Persoana de contact/functia

Michel Palermo

Produsul

Panouri decorative din lemn, conform documentatiei

Cantitate

50, 100, 500, 1000 de piese pentru fiecare referinta

Conditii tehnice specifice (certificari, standarde, etc.)

Conform documentatiei

Conditii contractuale specifice (legislatie locala, etc).

Se vor stabili de parteneri

Conditii de livrare/transport

Se vor stabili de parteneri

Conditii de plata

Se vor stabili de parteneri

Bonitatea firmei

Date suplimentare

Firma franceza solicita detalii de prêt pentru produsele solicitate (preturi fara taxe). Documentatia tehnica referitoare la produsele solicitate poate fi obtinuta de la BPCE Paris

Relatii suplimentare si sprijin la BPCE

BPCE Paris (Biroul de Promovare Comercial Economica Paris)

Adresa: 5, Rue de l’Exposition, 75343, Paris, Franta
Contact: Ancuta Conta, Ministru Consilier
Tel.: 0033 1 47051274

Fax: 0033 1 45503320

E-mail: conta@amb-roumanie.fr

Data intrarii/inregistrarii

16.07.2014

Sursa: BPCE Paris

Publicat in sectiunea : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru CERERE DE OFERTĂ – Panouri decorative din lemn

Informare privind participarea la şedinţa Comisiei de Dialog Social

Accesând link-ul de mai jos găsiți informații furnizate de către Camera de Comerț și Industrie  a României privind Nota Direcției Economice întocmită în urma participării la ședința Comisiei de Dialog Social din cadrul Ministerului Finanțelor Publice :

Informare privind participarea la şedinţa Comisiei de Dialog Social din data de 09.07.2014

Sursa: CCIR

Publicat in sectiunea : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Informare privind participarea la şedinţa Comisiei de Dialog Social

Forum Economic Internațional Marketplace Austria Food 2014

În data de 15 octombrie 2014  va avea loc, la Viena, Austria, Forumul Economic Internațional „Marketplace Austria Food 2014”, eveniment organizat de Camera Economică Federală a Austriei.

Scopul forumului este de a oferi producătorilor din domeniul alimentar posibilitatea de a se întâlni și de a stabili legături comerciale cu vânzări en-gros și en-detail la nivel internațional.

Sesiunile de lucru se vor desfășura în limba engleză și germană.  Participarea la forum pentru companiile din afara Austriei sunt gratuite și se asigură cazare.

Persoanele interesate pot afla mai multe informații, se pot înregistra on-line și își pot completa profilul companiei până în data de 31 iulie 2014 la următoarea adresă:

http://www.b2match.eu/food2014.

Companiile interesate de întâlnirile B2B își pot selecta partenerii în perioada 5 august-30 august 2014 după principiul „primul venit, primul servit”.

Întâlnirile B2B vor avea loc în data de 15 octombrie 2014 între orele 10:00-16:30.

Persoana de contact din cadrul CCIR este dl Răzvan Roșu, Consilier , Biroul Relații Externe , tel: 021.319.00.88, fax: 021.319.01.56, e-mail: razvan.rosu@ccir.ro

Sursa: CCIR

Publicat in sectiunea : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Forum Economic Internațional Marketplace Austria Food 2014

Târgul Internațional al Industriei Constructoare de Mașini

Ambasada Republicii Cehe informează cu privire la desfășurarea în perioada 29.09.2014-03.10.2014, la Brno, Târgul Internațional al Industriei Constructoare de Mașini.

Evenimentul reprezintă o ocazie deosebită pentru realizarea de activități bilaterale la nivel guvernamental și antreprenorial, pentru misiuni economice, vizite ale ziariștilor de specialitate și ale potențialilor importatori de mașini și utilaje industriale din Republica Cehă.

Pentru mai multe informații legate de acest subiect accesați link-ul următor: http://www.bvv.cz/en/msv/

Sursa: Ambasada Republicii Cehe

Publicat in sectiunea : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Târgul Internațional al Industriei Constructoare de Mașini