Consultanță Proprietate Industrială


Camera de Comerț și Industrie Cluj, ofera companiilor clujene, interesate de înregistrarea mărcilor sau brevetarea invențiilor lor, consultanță, asistență și reprezentare în domeniul proprietății industriale, prin intermediul colaboratorilor săi, compania Rominvent.

Rominvent este una dintre cele mai importante agenții din Romania, specializată în domeniul proprietăţii industriale, având o activitate de peste 60 de ani. De-a lungul acestei perioade, agenţia a reuşit să construiască o puternică relaţie cu importante companii naţionale şi internaţionale, oferindu-le consultanţă în identificarea obiectivelor de proprietate industrială (mărci, invenţii, design industrial) ale companiei, cercetări documentare pentru cunoaşterea stadiului tehnicii si/sau a disponibilităţii acestor obiecte de proprietate industrială, asistenţă şi reprezentare pentru înregistrarea acestora şi apărarea drepturilor, asistenţă în valorificarea acestor active (intangibile).

Experienţa şi profesionalismul specialiştilor și implicarea activă a acestora în problemele din domeniul protecţiei proprietăţii industriale au contribuit la consolidarea imaginii agenţiei atât pe plan naţional si internaţional, fapt materializat si prin admiterea agenţiei Rominvent ca membru al unor importante organizaţii si asociaţii internaţionale.

Înregistrarea naţională (la O.S.I.M) sau internaţională este importantă pentru afacerea dumneavoastră, deoarece conferă: drepturi exclusive asupra obiectelor de proprietate industrială (a mărci, designului sau invenţiei), posibilitatea cesionării sau licenţierii dreptului, dreptul de a solicita instanţelor judecătoreşti competente să interzică terţilor utilizarea fără consimţământ, după caz, a mărcilor, a design-ului sau a invenţiei înregistrate. De asemenea creează premise pentru: protejarea eforturilor financiare făcute pentru realizarea unor produse de calitate, prospectarea pieţei şi cucerirea acesteia, recunoaşterea pe piaţă şi creşterea profitului (ca rezultat al dreptului exclusiv asupra mărcii, desingn-ului sau invenţiei).