Licitație pentru achiziţia de hidroxid de calciu a întreprinderilor grupului Águas de Portugal


Denumirea licitatiei Lisabona: Oxid de calciu hidratat
Numarul licitatiei/codul de identificare la organizator 2012/S 170 – 281319
Obiectul licitatiei Achiziţia de hidroxid de calciu pentru întreprinderile grupului Águas de Portugal
Produsele licitate Achiziţia de hidroxid de calciu pentru întreprinderile grupului Águas de Portugal, cu livrare in punctele indicate in caietul de sracini.

Numele firmei organizatoare AdP – Águas de Portugal Serviços Ambientais SA
Adresa Rua Visconde de Seabra, nº 3 – 4.º piso

1700-421 Lisboa – Portugal

Telefon +351 212 469 500
Fax +351 212 469 571
E-mail compras@adp.pt
Adresa paginii web www.adp.pt

www.vortalgov.pt

Persoana de contact/functia Ricardo Sá
Garantia bancara de participare la licitatie (Tender Bond)
Documentele licitatiei
(caiet de sarcini, etc.: adresa de unde se poate obtine, pretul achizitiei)
Caietul de sarcini şi informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa indicată mai sus.
Termenul de valabilitate a ofertelor 66 zile de la termenul de depunere a ofertelor.
Termenul de depunere a ofertelor
(data si ora)
10.10.2012, ora 23:59.
Data si ora deschiderii licitatiei 11.10.2012, ora 15:00.
Conditii tehnice specifice
(certificari, standarde, etc.)
Conditii contractuale specifice
(legislatie locala, etc.)
Oferta trebuie elaborata în limba portugheză.
Garantia de buna executie (Performance Bond) 5% din valoarea ofertei .
Experienta necesara
Conditii de plata
Transport
Relatii suplimentare si sprijin la BPCE BPCE – Lisabona

Adresa:Rua de São Caetano, nº 5

1200-828 Lisboa Portugal
Persoana de contact : Nicolae Grigoreanu, consilier economic
Tel.: + 351 213 960 765
Fax: + 351 213 960 984

E-mail:ambrom.economic@mail.telepac.pt