Flash Feed Scroll Reader

Clasificat | Economic - Financiar

Ne-am informat pentru dumneavoastră

A- A A+
Ne-am informat pentru dumneavoastră

Veniturile obţinute din fonduri nerambursabile nu se impozitează

Din 5 septembrie a intrat în vigoare articolul 42 al O. G. 30/2011, ce aduce modificări Codului Fiscal. Astfel, articolul prevede ca veniturile provenite din fonduri externe nerambursabile să nu se impoziteze. Până acum erau considerate venituri neimpozabile doar ajutoarele, indemnizaţiile şi alte forme de sprijin cu destinaţie specială, acordate din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetele locale şi din alte fonduri publice, precum şi cele de aceeaşi natură primite de la alte persoane, cu excepţia indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă. De altfel, neimpozabile sunt și indemnizaţiile pentru risc maternal, maternitate, creşterea copilului şi îngrijirea copilului bolnav.

Pe de altă parte, fișele fiscale vor fi înlocuite, începând cu 1 ianuarie 2012, cu obligaţii declarative ale plătitorilor de venituri din salarii. De altfel, plătitorii de venituri cu regim de reţinere la sursă a impozitului au obligaţia să completeze şi să depună la Finanțe declaraţia privind calcularea şi reţinerea impozitului pentru fiecare beneficiar, adică formularul D205.

Plătitorul de venituri este obligat să elibereze contribuabilului, la cererea acestuia, un document care să cuprindă cel puţin informaţii privind: datele de identificare ale contribuabilului, venitul realizat în cursul anului, deducerile personale acordate, impozitul calculat şi reţinut. Documentul eliberat contribuabilului, la cererea acestuia, nu reprezintă un formular tipizat, după cum se specifică în articolul 59 al O. G. 30/2011. Dispozițiile acestui articol se aplică începând cu drepturile aferente lunii ianuarie 2012 pentru veniturile din salarii și asimilate salariilor.

Related Posts with Thumbnails