Flash Feed Scroll Reader

Clasificat | Economic - Financiar

Precizări ASF privind cercetările DIICOT la BCR Asigurări de Viață VIG SA

A- A A+
Precizări ASF privind cercetările DIICOT la BCR Asigurări de Viață VIG SA

Referitor la cercetările efectuate de către DIICOT față de persoane cu funcții de conducere și angajați din cadrul societății de asigurări BCR Asigurări de Viață VIG SA, Autoritatea de Supraveghere Financiară dorește să facă următoarele precizări:

Asigurările de viață încheiate de BCR Asigurări de Viață VIG SA sunt asigurări facultative în care drepturile și obligațiile fiecărei părți se stabilesc prin contractul de asigurare.

Prin urmare, drepturile asiguraților la răscumpărări parțiale sau totale sunt prevăzute în contractele de asigurare dar trebuie să respecte prevederile legale.

Acestea se referă la interzicerea răscumpărărilor parțiale mai devreme de 6 luni de la încheierea contractului.

Prevederile legale (OUG 61/2005) stabilesc: ‘‘orice altă plată indiferent de forma sub care este făcută de asigurător, diferită de indemnizația de asigurare sau reprezentând restituirea rezervei în condițiile legii, nu va putea fi efectuală mai devreme de 6 luni de la data încheierii contractului de asigurare’’.

Această prevedere legală a fost preluată în art. 2234 alin.(2) din Codul Civil cu modificările și completările ulterioare.

Tocmai pentru a preveni disimularea plăților de natură salarială făcute prin intermediul contractelor de asigurare (cu răscumpărare lunară), CSA a luat măsuri de reglementare încă din anul 2004 care limitau răscumpărările la un interval de minimum 6 luni de la încheierea contractului. Acestea au fost nuanțate în legislație în anul 2005 și așa cum menționam anterior, prevederile au fost preluate în Codul Civil.

În competența Autorității de Supraveghere financiară poate intra, în procedura de control, verificarea prevederilor contractuale cu privire la răscumpărările parțiale și a plăților efectuate pentru contractele de asigurare încheiate (respectarea termenului de 6 luni). Dar constătările de natură fiscală sau evaziune fiscală (cum sunt cele care reies din ancheta DIICOT) fac obiectul atribuțiilor autorităților subordonate sau coordonate de către Ministerul Finanțelor Publice.

ASF poate sancționa asigurătorii pentru nerespectarea prevederilor privind termenele de răscumpărare, ceea ce a și făcut în trecut.

În cazul BCR Asigurări de Viață VIG SA, în perioada august-septembrie 2009 (perioadă care face subiectul anchetei DIICOT), CSA – entitate care a fost comasată în ASF – a efectuat un control inopinat la BCR Asigurări de Viață VIG SA. În obiectul controlului a intrat și verificarea prevederilor contractuale cu privire la răscumpărările parțiale și a plăților efectuate pentru contractele de asigurare încheiate.

Controlul din 2009 a constatat printre altele că pentru un număr de 34 de contracte de asigurare cu clauză suplimentară de beneficii, societatea a efectuat 399 de răscumpărări parțiale mai devreme de 6 luni de la data încheierii contractului de asigurare, faptă ce constituie contravenție.

Ca urmare a constatării de mai sus, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor a sancționat cu avertisment scris membrii Directoratului societății BCR Asigurări de Viață Vienna Insurance Group SA, conform politicii de sancționare graduală și progresivă, obligând totodată societatea să informeze CSA cu privire la modul de îndeplinire a măsurilor stabilite prin procesul verbal de control.

Prin urmare, Autoritatea de Supraveghere Financiară invită publicul să facă distincția între activitățile economice care fac obiectul contravențiilor și pot fi puse în sarcina societăților de asigurări de către ASF și suspiciunile privind evaziunea fiscală care fac obiectul autorităților de control fiscal și sunt îndreptate împotriva unor agenți economici bănuiți că ar fi folosit contracte de asigurare pentru a disimula plăți salariale.

Autoritatea de Supraveghere Financiară va colabora și pe viitor cu toate instituțiile statului în vederea celor mai bune reglementări a aspectelor sesizate de acestea.

Related Posts with Thumbnails