Flash Feed Scroll Reader

Tag Archive | "ANAF: Comunicat referitor actiuni control DGAF"

ANAF: Comunicat referitor actiuni control DGAF


ANAF:  Comunicat referitor  actiuni control DGAF

COMUNICAT DE PRESĂ

Ref: acțiune de control desfășurată de DGAF la punctele de lucru a nouă restaurante, în data de 5 aprilie a.c.

Pe 5 aprilie a.c., în jurul orelor 01.00, inspectorii Direcției Antifraudă Fiscală au efectuat o   serie de controale inopinate la un număr de nouă restaurante din București.

Acțiunea a vizat atât verificarea modului în care sunt respectate prevederile legale   privind emiterea bonului fiscal, cât și evaluarea impactului pe care l-a avut campania   inițiată de ANAF, în luna martie, în vederea combaterii evaziunii fiscale și a întăririi   disciplinei financiare.

Selecția celor nouă restaurante a fost realizată în urma analizei de profil din care a reieșit   că agenții economici vizați au avut în trecut un comportament fiscal cu grad ridicat de    risc.

În urma acestor controale a fost suspendată activitatea unui restaurant pentru o perioadă    de 30 de zile și au fost aplicate amenzi în cuantum de 38.000 lei.

Din analiza trendului creșterii conformării voluntare și a numărului caselor de marcat  vândute, precum și din analiza rezultatelor acestei acțiuni, în raport cu istoricul   comportamentului fiscal (identificat de analiza de risc) a agenților verificați, considerăm că această campanie a ANAF a avut ca efect direct modificarea semnificativă pozitivă a          comportamentului agenților economici, în sensul respectării prevederilor legale privind   utilizarea caselor de marcat și emiterea bonului fiscal pentru fiecare livrare sau prestare  efectuată către populație.

Reamintim că, din datele preliminare, gradul de conformare fiscală a crescut cu cca 20%, numărul caselor de marcat vândute către agenții economici a crescut cu 24,32%, iar veniturile colectate la bugetul statului s-au majorat cu aproape un miliard de euro, față de  programul stabilit de MFP.

Acțiunile de control ale Direcției Generale Antifraudă Fiscală vor continua în același ritm     în ceea ce privește verificarea modului în care se respectă prevederile OUG 28/1999,    concomitent cu păstrarea ca linie prioritară de acțiune a combaterii ferme a fenomenului   de fraudare a bugetului de stat prin intermediul lanțurilor organizate.

În paralel, specialiștii ANAF oferă suport de specialitate reprezentanților Ministerului de  Finanțe, în vederea modificărilor legislative cu privire la OUG 28 /1999, în acord cu   solicitările mediului de afaceri.

Pe parcursul primului an de funcționare (2014), principalele rezultate înregistrate       de Direcția Generală Antifraudă Fiscală au fost următoarele:

1. Au fost investigate 714 cazuri de fraudă fiscală și vamală și identificate prejudicii  totale cauzate bugetului de stat în valoare de 3,47 miliarde lei (cca 787,6 milioane  euro), pentru care au fost sesizate organele de urmărire penală.

2. Valoarea actelor desesizare cu prejudiciu mai mare de 1 mil. EURO a  reprezentat   90% în total valoare prejudiciu aferent actelor de sesizare înaintate organelor de urmărire  penală.

3. Au fost instituite 1.302 măsuri asigurătorii pentru active patrimoniale, în valoare  totală de 2.48 miliarde lei (cca 560 milioane euro).

4. Au fost aplicate 19.429 amenzi contravenţionale în valoare totală de 93.319.350 lei   (cca 21,2 milioane euro), aferente unui număr de 13.730 procese verbale de  constatare şi sancţionare a contravenţiilor. (în principal, cu ocazia verificărilor privind  autorizarea activităţilor desfăşurate, provenienţa legală a mărfurilor, dotarea şi utilizarea     aparatelor de marcat electronice fiscale, respectarea disciplinei financiare).

5. Au fost efectuate confiscări de numerar, venituri din activităţi ilicite şi bunuri,  valoarea estimată a acestora fiind de 279.835.918 lei (cca 63,6 milioane euro).

6. Ca urmare a controalelor antifraudă efectuate în domeniul produselor accizate s-au  transmis autorităţii competente 16 solicitări de revocare sau suspendare a autorizaţiilor, fiind vizate 9 antrepozite fiscale şi 7 comercianţi en-detail de produse     energetice.

7. Pe linia prevenirii şi combaterii fraudelor vamale şi fiscale, au fost stabilite 305   profile de risc care au fost comunicate Direcţiei Generale a Vămilor în vederea instituirii   acestora și au fost instituite345 consemne,pentru societăţi al căror comportament   fiscal s-a încadrat în profilul de risc determinat (ca urmare a monitorizării permanentă a   transporturilor rutiere de bunuri care provin din achiziţii intracomunitare)

Sursa:

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

SERVICIUL COMUNICARE, RELAŢII PUBLICE ŞI MASS-MEDIA

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru ANAF: Comunicat referitor actiuni control DGAF