Flash Feed Scroll Reader

Tag Archive | "CASS"

Modificări ale Codului Fiscal privind contribuţiile sociale


1.Conform prevederilor OUG 125/2011 de modificare a Codului Fiscal , începând cu data de 1 iulie, persoanele fizice care realizează venituri din activităţi  independente, activităţi agricole şi  asocieri fără personalitate juridică vor achita contribuţiile sociale la organele fiscale teritoriale.

Plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate – CASS-  se face trimestrial  în baza deciziei de plăţi anticipate  emisa de organul fiscal  ca urmare a depunerii de către contribuabili a declaraţiei estimative de venit, urmând să se facă regularizarea după depunerea declaraţiei anuale de venit. Pentru semestrul al doilea din 2012, plăţile se fac la organul fiscal în baza deciziei emisă de Casa Judeţeana de Asigurări de Sănătate Cluj.

Plata contribuţiei de asigurări sociale – CAS-  se face trimestrial în baza declaraţiei  de venit asigurat depusă de către contribuabil la Casa Judeţeană de Pensii Publice şi alte drepturi de asigurări sociale Cluj.

2.Începând cu data de 1 iulie 2012 pentru veniturile realizate în baza convenţiilor civile, a drepturilor de proprietate intelectuală şi alte venituri cu reţinere la sursă care se impozitează cu 10% plata anticipată sau 16% impozit final,  se vor reţine contribuţiile sociale de către plătitorul de venit.

Plătitorul de venit va reţine CASS şi CAS în cazul veniturilor realizate în baza convenţiilor civile. CAS nu se reţine dacă persoana fizică este asigurată  în sistemul de asigurări sociale de pensii sau dacă beneficiază de pensii acordate în sistemul public de pensii..

Veniturile realizate din drepturi de proprietate intelectuală se supun impozitării şi sunt exceptate de la plata CAS şi CASS dacă persoana fizică este asigurată în sistemul de asigurări sociale de pensii sau dacă beneficiază de pensii acordate în sistemul public de pensii..

3.Persoanele care realizează alte venituri, precum şi persoanele care nu realizează venituri vor plăti contribuţia de asigurări sociale de sănătate astfel :

– pentru venituri din cedarea folosinţei bunurilor, investiţii, premii şi alte surse, în baza deciziei emisă de organul fiscal, pentru contribuabilii care au realizat numai venituri din cedarea folosinţei bunurilor, venituri din investiţii,  sau au realizat numai venituri care sunt declarate prin declaraţia 205,  dacă  nu sunt asiguraţi în sistemul de asigurări sociale de pensii sau dacă nu beneficiază de pensii acordate în sistemul public de pensii;

– persoanele care nu realizează venituri, pentru a dobândi calitatea de asigurat, au obligaţia plăţii contribuţiei lunare de asigurări sociale de sănătate, calculată la valoarea salariului minim brut pe ţara ( 700 *5,5%= 39 lei /luna).

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Modificări ale Codului Fiscal privind contribuţiile sociale

Noutăţi privind plata contribuţiilor sociale


Persoanele care au obtinut venituri anterior datei de 1 iulie 2012, pentru care aveau obligaţia să depună declaraţia de asigurare la casele de asigurări, vor depune declaraţia de asigurare tot la casele teritoriale de asigurări.

Contribuabilii care se înfiinţează după data de 1 iulie 2012, vor depune la organul fiscal teritorial declaraţia privind venitul asigurat, D600 pentru plata CAS (contribuţia de asigurări sociale) şi declaraţia estimativă D220 în baza căreia se calculează plăţile anticipate în contul  impozitul pe venit şi CASS (contribuţia de asigurări sociale de sănătate).

Contributiile sociale se achită la unităţile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale în raza cărora sunt luaţi în administrare contribuabilii, în conturi de venituri bugetare distincte, codificate cu codul de identificare fiscală al contribuabililor.

Plata contribuţiilor sociale  obligatorii precum  şi a celorlalte impozite, contribuţii, taxe sau alte venituri către bugetul general consolidat poate fi efectuată fără perceperea de comisioane bancare şi  în contul tranzitoriu deschis pe numele Ministerului Finanţelor Publice la următoarele bănci ai căror clienţi trebuie să fie persoanele fizice:

C.E.C. BANK S.A.,

B.C.R. S.A.,

BANCA COMERCIALĂ FEROVIARĂ,

ROMANIAN INTERNATIONAL BANK.

De altfel, Direcţia Generală a Finanţelor Publice Cluj menţionează că în zilele de 2 si 3 iulie va fi preluată baza de date de la casele de asigurări şi nu se vor efectua  operaţiuni privind înregistrarea şi plata contribuţiilor sociale de la contribuabili persoane fizice. Contribuabilii pot efectua plăţi în această perioadă la unităţile bancare de mai sus.

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Noutăţi privind plata contribuţiilor sociale