Flash Feed Scroll Reader

Tag Archive | "Centrul de Formare"

Program de cursuri oferit de CCI Cluj în luna decembrie 2012


DOCUMENTATIA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITATII

Perioada: 5 decembrie 2012, orele 15,00 – 20,00

Tematica: Conştientizarea importanţei documentaţiei smc. Se ştie că nu e uşor să se formeze o documentaţie corespunzătoare într-un sistem de management al calităţii.

Paşii necesari pentru a avea o documentaţie eficientă şi nu sperietoare într-un sistem de management al calităţii.

Taxa de înscriere: 90 lei/participant (preţul include TVA) – pentru membri CCI Cluj; 99 lei/participant (preţul include TVA) – pentru nemembri.

Data limită de înscriere: 4 decembrie 2012

COMUNICAREA IN AFACERI

Perioada: 10 decembrie – 11 decembrie 2012, orele 16,00 – 20,00

Tematica: Procesul comunicării. Comunicarea activă. Critica versus feedback. Interpretarea mesajelor verbale şi nonverbale. Managementul conflictelor. Comunicare orală. Comunicare scrisă.

Taxa de înscriere: 250 lei/participant (preţul include TVA) – pentru membri CCI Cluj; 275 lei/participant (preţul include TVA) – pentru nemembri.

Data limită de înscriere: 7 decembrie 2012

ELABORAREA STRATEGIILOR DE MARKETING

Perioada: 12 decembrie – 14 decembrie 2012, orele 16,00 – 20,00

Tematica: Teoria şi practica elaborării unei strategii de marketing eficientă pentru firmă. Punctele cheie ale elaborării strategiilor de marketing, componenţa şi conducerea echipei de planificare, capcanele care duc la un eşec sigur. Etapele prin care ajungem la rezultatele dorite şi modul de implementare a planului prin programe de marketing. Scurtele prezentări teoretice vor fi urmate de activităţi practice apelîndu-se la jocuri situaţionale şi lucrul în echipă, pentru a fixa mai bine cunoştinţele dobândite.

Taxa de înscriere: 200 lei/participant (preţul include TVA) – pentru membri CCI Cluj; 220 lei/participant (preţul include TVA) – pentru nemembri.

Data limită de înscriere: 11 decembrie 2012

TEHNICI DE PREZENTARE

Perioada: 19 decembrie 2012, orele 16,00 – 20,00

Tematica: Scopul trainingului este ca participanţii să-şi însuşească etapele pregătirii şi livrării unei prezentări şi tehnicile care se pot folosi în fiecare etapă pentru creşterea impactului asupra publicului.

Grupul ţintă este reprezentat de manageri de orice nivel ierarhic, specialişti cu studii superioare, specialişti din compartimentul de resurse umane, antreprenori, freelanceri, manageri de proiect sau orice persoană care se poate afla în situaţia de a vorbi în faţa unui public mai restrâns sau mai larg.Trainingul prezintă paşii ce trebuie parcurşi pentru a pregăti şi a livra o prezentare de succes care să aibă impact asupra publicului şi tehnici care se pot utiliza în fiecare etapă pentru asigurarea rezultatului dorit.

Taxa de înscriere: 190 lei + tva

Data limită de înscriere: 18 decembrie 2012

Informaţii cursuri la Centrul de Formare, Perfecţionare Profesională şi Resurse Umane al Camerei de Comerţ  şi  Industrie  Cluj (str.Horea nr.3, et.III, cam.302,  tel:0364-730989, email:rares.iancu@ccicj.ro;aurelia@ccicj.ro; edith.kovacs@ccicj.ro

Publicat in : CCICJ, Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Program de cursuri oferit de CCI Cluj în luna decembrie 2012

OFERTA DE CURSURI A CAMEREI DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE CLUJ, PENTRU LUNA OCTOMBRIE


MANAGEMENTUL PROCESELOR.NOŢIUNI DE BAZĂ

Perioada: 4  octombrie  2012, orele 15,00 – 20,00

Se adresează managerilor, şefilor de departamente, tuturor celor interesaţi.

Tematica: Introducere. Prezentarea pe scurt a standardului ISO 9001 : 2000. Definiţie. Detalii. PDCA. Peisajul de procese. Fazele în managementul proceselor. Diagrama Ishikawa (7M). Exerciţiu, discuţii.

Taxa de înscriere: 90 lei/participant (preţul include TVA) – pentru membri CCI Cluj; 99 lei/participant (preţul include TVA) – pentru nemembri.

Data limită de înscriere: 3 octombrie 2012

RESPONSABIL CU GESTIUNEA DEŞEURILOR

Perioada: 9 octombrie – 10 octombrie 2012, orele 9,00 – 17,00

Scopul cursului este de a instrui persoanele desemnate cu gestionarea deşeurilor din cadrul firmei Dvs.,astfel încât să se asigure îndeplinirea obligaţiilor legale în acest domeniu. In conformitate cu prevederile Legii 211/25.11.2011, art.22 alin.3, deţinătorii/producătorii de deşeuri,, persoane juridice, comercianţii, precum şi operatorii economici autorizaţi din punct de vedere al protecţiei mediului pentru efectuarea operaţiunilor de colectare şi transport deşeuri „au obligaţia să desemneze o persoană din rândul angajaţilor proprii, care să urmărească şi să asigure îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de prezenta lege sau să delege această obligaţie unei terţe persoane.Persoanele desemnate trebuie să fie instruite în domeniul gestiunii deşeurilor, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate. Nedesemnarea unei persoane cf.art.22 alin. (3), constituie contravenţie şi se sancţioneată cu amendă de la 15.000 lei la 30.000 lei.

Tematica cursului cuprinde legea deşeurilor şi legea protecţiei mediului, fluxul gestiunii deşeurilor, transportul deşeurilor şi obligaţiile agenţilor economici, soluţii practice pentru conformarea companiilor cu cerinţele legislaţiei de mediu în domeniul deşeurilor, evitarea sancţiunilor, studii de caz, etc.

Taxa de înscriere: 225 lei + TVA/participant – pentru membri CCI Cluj; 250 lei + tva/participant – pentru nemembri.

Data limită de înscriere: 8 octombrie 2012

ELABORAREA STRATEGIILOR DE MARKETING

Perioada: 16 octombrie – 18 octombrie 2012, orele 16,00 – 20,00

Tematica: Teoria şi practica elaborării unei strategii de marketing eficientă pentru firmă. Punctele cheie ale elaborării strategiilor de marketing, componenţa şi conducerea echipei de planificare, capcanele care duc la un eşec sigur. Etapele prin care ajungem la rezultatele dorite şi modul de implementare a planului prin programe de marketing. Scurtele prezentări teoretice vor fi urmate de activităţi practice apelîndu-se la jocuri situaţionale şi lucrul în echipă, pentru a fixa mai bine cunoştinţele dobândite.

Taxa de înscriere: 300 lei/participant (preţul include TVA) – pentru membri CCI Cluj; 330 lei/participant (preţul include TVA) – pentru nemembri.

Data limită de înscriere: 15 octombrie 2012

COMUNICAREA IN AFACERI

Perioada: 29 octombrie – 30 octombrie 2012, orele 16,00 – 20,00

Tematica: Procesul comunicării. Comunicarea activă. Critica versus feedback. Interpretarea mesajelor verbale şi nonverbale. Managementul conflictelor. Comunicare orală. Comunicare scrisă.

Taxa de înscriere: 250 lei/participant (preţul include TVA) – pentru membri CCI Cluj; 275 lei/participant (preţul include TVA) – pentru nemembri.

Data limită de înscriere: 26 octombrie 2012

Informaţii cursuri la Centrul de Formare, Perfecţionare Profesională şi Resurse Umane al Camerei de Comerţ  şi  Industrie  Cluj (str.Horea nr.3, et.III, cam.302, tel:0364-730989, e-mail:aurelia@ccicj.ro).

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru OFERTA DE CURSURI A CAMEREI DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE CLUJ, PENTRU LUNA OCTOMBRIE