Flash Feed Scroll Reader

Tag Archive | "cheltuieli"

Buget de venituri și cheltuieli 2014- S.C. ASCONSULTING S.R.L.


S.C. ASCONSULTING S.R.L. şi-a început activitatea în 1991 având ca unic asociat Camera de Comerţ şi Industrie Cluj. Firma are ca obiect principal de activitate închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate.

Firma a fost înfiinţată având în principal activităţi de consultanţă, însă, pe parcurs, activitatea firmei s-a diversificat. Astfel, asociatul unic a decis extinderea afacerii prin dezvoltarea unor noi activitati.

În prezent, firma funcţionează în sediul din str. Horea nr.3, cu asociat unic Camera de Comerţ şi Industrie Cluj iar în considerarea transparenţei necesare unei instituţii, afişează spre consultare Proiectul de Buget de venituri si cheltuieli pe anul 2014 pe care îl găsiţi în documentul anexat:

Buget de venituri si cheltuieli 2014

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Buget de venituri și cheltuieli 2014- S.C. ASCONSULTING S.R.L.

ANAF – Execuţia bugetului general consolidat în perioada 1.01 – 31.12.2012


Procesul de consolidare fiscală a continuat în anul 2012, deficitul bugetar diminuându-se cu peste 40% faţă de 2011, de la 4,3% din PIB la 2,5%. Au fost înregistrate influenţe negative suplimentare asupra deficitului bugetar din cauza blocării temporare a rambursărilor fondurilor europene ca urmare a deficienţelor constatate în anii anteriori (0,2% din PIB) şi din cauza revizuirii descrescătoare a PIB-ului nominal (0,1% din PIB).

Conform datelor operative, execuţia bugetului general  consolidat pe anul 2012 s-a încheiat cu un deficit de 14,8 miliarde lei faţă de  23,9 miliarde lei realizat în anul precedent.

1. Veniturile bugetului general consolidat, în sumă de 193,1 miliarde lei, reprezentând  33,0 % din PIB, au fost cu 6,2% mai mari faţă de anul precedent în termeni nominali şi cu 0,3 pp ca pondere în PIB.
Veniturile fiscale
au înregistrat în termeni nominali o creştere cu 8,9% faţă de anul precedent, evoluţii favorabile înregistrându-se la impozit pe venit (+9,9%), taxa pe valoarea adăugată (+5,4%), accize (+6,0%), impozit pe profit (+5,3%).
Veniturile din alte impozite şi taxe pe bunuri şi servicii au crescut, de asemenea, semnificativ datorită colectării, începând cu anul 2012, a contribuţiei pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii, conform OUG nr. 77/2011.

Comparativ cu anul anterior, veniturile nefiscale au crescut la bugetul de stat cu 6,7% şi la bugetele locale cu 10%,  dar pe ansamblul bugetului general consolidat s-au diminuat cu 1,3%, ca urmare a scăderii cu 5,4% faţă de anul precedent a încasărilor instituţiilor autofinanţate.

La nivelul administraţiilor locale s-au înregistrat, de asemenea, creşteri faţă de anul precedent la veniturile din impozite şi taxe pe proprietate cu 2,1 %.
Contribuţiile de asigurări
au fost în sumă de 50,6 miliarde lei, în creştere cu 2,0% faţă de anul precedent.

Sumele rambursate de Uniunea Europeană
în contul plăţilor efectuate din resurse  publice au fost de 8,0 miliarde lei, în creştere cu 30,6% faţă de anul precedent.

2. Cheltuielile bugetului general consolidat în sumă de 207,9 miliarde lei, reprezentând 35,5% din PIB, au crescut în termeni nominali cu 1,0% faţă de anul precedent, dar ca pondere în PIB s-au redus cu 1,5 pp.
S-au înregistrat creşteri faţă de anul 2011, în principal, la proiectele finanţate din fonduri UE cu 22,5%, dobânzi cu 20,6%, bunuri şi servicii cu 8,4%.

Cheltuielile cu bunuri şi servicii au crescut la administraţiile locale, precum şi la fondul naţional de sănătate ca urmare a plăţilor făcute pentru servicii medicale şi medicamente.

Cheltuielile de personal
au crescut cu 6,2%, faţă de anul precedent, creşterea înregistrându-se, în principal, datorită revenirii cu 8% a salariilor personalului bugetar începând cu luna iulie 2012 şi a acordării unor drepturi salariale în urma unor hotărâri judecătoreşti.
Cheltuielile pentru investiţii care includ cheltuielile de capital, precum şi cele aferente programelor de dezvoltare finanţate din surse interne şi externe, au fost de 35,5 miliarde lei (6,1% din PIB).

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru ANAF – Execuţia bugetului general consolidat în perioada 1.01 – 31.12.2012