Flash Feed Scroll Reader

Tag Archive | "Comunicat ANAF: ref. programul de asigurare a conformarii fiscale a persoanelor cu averi mari (PFAM)"

COMUNICAT DE PRESĂ ANAF: referitor programul de asigurare a conformarii fiscale a persoanelor cu averi mari (PFAM)


COMUNICAT DE PRESĂ ANAF: referitor  programul de asigurare a conformarii fiscale a persoanelor cu averi mari (PFAM)

Veniturile din străinătate obținute în 2013 și declarate în 2014, la nivelul grupului  PFAM, au fost de peste 7 ori mai mari decât cele declarate în 2013, pentru anul 2012,   crescând de la 18.272.804 lei la 144.275.059 lei (cca 32 milioane de euro).

ceastă creștere survine în urma intensificări campaniei de asigurare a conformării  fiscale la declararea veniturilor din străinătate, derulată de Direcția Verificări Fiscale.  Campania constă în emiterea de notificări către persoanele care alcătuiesc grupul PFAM prin care le-au au fost aduse la cunoștință obligațiile fiscale de declarare a acestor   venituri, solicitarea de informații privind veniturile din străinătate și efectuarea de verificări extinse.

Reamintim că programul de asigurare a conformării fiscale a persoanelor fizice cu   averi mari are în vedere, într-o primă fază, un grup de aproximativ 400 de persoane, atât din Bucureşti cât şi din restul ţării.

În cadrul acestui program au fost declanşate un număr de 30 de verificări fiscale  prealabile documentare, analizându-se informaţiile solicitate terţilor (rulajele conturilor    bancare, informaţii de la instituţii care gestionează registre de evidenţă a imobilelor şi   bunurilor mobile – terenuri, clădiri, autovehicule, nave, aeronave – datele de la oficiile  registrului comerţului, organe fiscale teritoriale, documente justificative şi financiar-  contabile ale companiilor deţinute de persoanele verificate, informații de la autorități   fiscale din străinătate etc.) în vederea identificării veniturilor obţinute de persoanele     verificate şi a comparării acestora cu veniturile declarate.

Dintre cele 30 de verificări fiscale prealabile, în cazul a 11 persoane fizice pentru care  s-a constatat existenţa unei diferenţe semnificative între veniturile estimate pe baza  situaţiei fiscale personale determinate cu ocazia verificărilor şi veniturile declarate ale  acestora, au fost emise avize de verificare fiscală, persoanele în cauză fiind solicitate   să furnizeze documente justificative (inclusiv declaraţia de patrimoniu şi venituri) sau clarificări relevante la sediul Direcției Verificări Fiscale. Aceste verificări se află în curs  de desfășurare.

Menționăm că verificarea situației fiscale a persoanelor fizice cu averi mari prezintă un    grad sporit de dificultate și complexitate, datorat profilului economic general al acestor  persoane, caracterizat de nivelul afacerilor derulate de acestea, sumele semnificative  de bani implicate, multitudinea de societăți comerciale, conturi bancare, proprietăți,    achiziții, instrumente investiționale, interese financiare la nivel național și internațional, cheltuieli personale etc.

Selectarea celor 30 de persoane pentru verificări fiscale prealabile documentare a fost realizată pe baza analizelor de risc efectuate la nivelul direcției, asupra elementelor   patrimoniale, fluxurilor de trezorerie și cheltuielilor personale ale persoanelor care alcătuiesc grupul țintă PFAM.

Subliniem faptul că strategia de risc pusă în aplicare, deşi include un program de  selectare în vederea controlului şi alocarea de resurse semnificative pentru efectuarea     verificărilor, nu se rezumă doar la acțiuni de control. Obiectivul constând în creşterea conformării fiscale a segmentului contribuabililor persoane fizice cu averi     mari, pentru riscurile identificate se aplică o paletă extinsă de tratamente, inclusiv oferirea de servicii de asistenţă contribuabililor, informarea şi educarea acestora în  scopul cunoaşterii şi respectării legislaţiei fiscale, transmiterea către peroanele care  fac obiectul programului de notificări privind obligaţiile fiscale care le revin, dialogul cu             organizaţiile profesionale şi practicienii din domeniul fiscal, în vederea identificării  problemelor cu care se confruntă contribuabilii şi a soluţiilor celor mai  adecvate,comunicarea publică a mesajelor de încurajare a conformării fiscale

Sursa:

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

SERVICIUL COMUNICARE, RELAŢII PUBLICE ŞI MASS-MEDIA

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru COMUNICAT DE PRESĂ ANAF: referitor programul de asigurare a conformarii fiscale a persoanelor cu averi mari (PFAM)