Flash Feed Scroll Reader

Tag Archive | "COMUNICAT DE PRESĂ Ref: colectare venituri pe primele 4 luni cumulat și pe aprilie 2015"

COMUNICAT DE PRESĂ Ref: colectare venituri pe primele 4 luni cumulat și pe aprilie 2015


COMUNICAT DE PRESĂ

Ref: colectare venituri pe primele 4 luni cumulat și pe aprilie 2015

Cumulat 4 luni

Pe primele 4 luni din 2015, ANAF a colectat cu 6,42 miliarde lei în plus față de aceeași         perioadă din 2014. Veniturile au fost de 65.878,67 mil.lei, ceea ce reprezintă o creștere         de 10,81% față de aceeași perioadă a anului trecut și o depășire  cu 6,56% a         programului de încasări venituri bugetare conform legilor bugetare.

Aprilie 2015

În aprilie 2015, încasările au fost de 18.933,9 mil lei, în creștere cu 10,64% față de         aprilie 2014, ceea ce reprezintă un grad de realizare a programului conform legilor         bugetare de 103,54%.

De menționat, că această depășire a programului de încasări a avut loc după o majorare         substanțială a programului de la 17.023,43 mil lei în aprilie 2014, la 18.188 mil lei în         aprilie 2015.

Observații:
Analizate în structură, veniturile confirmă efectul diminuării evaziunii fiscale, în condițiile         în care colectarea TVA a crescut cu 20,01%, o creștere de 14,24% înregistrându-se și la         impozitul pe venit. Atât TVA, cât și impozitul pe venit sunt principalii indicatori care         reflectă efectul pozitiv al măsurilor de combatere a evaziunii și de creștere a conformării         voluntare.

De asemenea, subliniem faptul că, după o lungă perioadă, se înregistrează pentru prima         dată o creștere a ponderii veniturilor în PIB, de la 8,87% la 9,34% (pe primele 4 luni)

Totodată, la totalul bugetelor de asigurări sociale, în ciuda scăderii CAS cu 5pp și a         creșterii volumului varsamintelor la Pilonul II de pensii, există o creștere de 0,22%, ceea         ce înseamnă că efectul negativ al scăderii CAS a fost amortizat.

În ce privește diminuarea TVA restituită, această reprezintă efectul pozitiv al reducerii         semnificative a numărului de deconturi negative cu opțiune de rambursare cu întârziere         mai mare de 180 de zile, dar și a procesului de eliminare accelerată a firmelor fantomă         din lanțurile de tranzacționare, prin acțiunea Direcției Antifraudă și institutirea noii         proceduri de înregistrare în scop de TVA.

Reamintim că, în urma eliminării întârzierilor în cazul rambursărilor de TVA, România a         ieșit din procedura de infringement.

Vă prezentăm mai jos situația detaliată a încasărilor:
I.        Colectarea veniturilor bugetare cumulat pe primele patru luni 2015

Totalul veniturilor bugetare realizate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală         cumulat pe primele patru luni ale anului 2015 a însumat 65.878,67 mil.lei, ceea ce         reprezintă:
un grad de realizare de 106,56% a programului de încasări venituri bugetare conform         legilor bugetare, prin corelare cu incasarile efective din operatiuni tip „swap” si inclusiv         taxa de clawback  (61.822,26 mil. lei);

o depăşire cu 10,81%indice nominal, cu 6.427,97 mil.lei în cifre absolute mai mult         decât în perioada similară a anului 2014 (59.450,70 mil.lei),

În structură, pe bugete şi în cadrul bugetului de stat pe principalele impozite şi taxe,         situaţia privind realizarea veniturilor bugetare în perioada analizată, se prezintă astfel:

I. La bugetul de stat s-au încasat  46.823,92 mil.lei, cu 6.386,51 mil. lei (15,79 % indice nominal) mai mult faţă de aceeaşi perioadă din 2014 (40.437,42 mil.lei),         înregistrându-se un grad de realizare a programului de încasari de 109,17%, astfel:

la impozitul pe profit s-au încasat 6.190,67 mil. lei, cu 552,23 mil.lei ( 9,79% indice         nominal ) mai mult decât în 2014 (5.638,44 mil.lei), gradul de realizare a programului la         acest impozit fiind de 106,36 %;
la impozitul pe venit s-au încasat 8.430,90 mil. lei, cu 1.051,16 mil.lei ( 14,24% indice nominal ) mai mult decât în 2014 (7.379,75 mil.lei), inregistrandu-se un grad de         realizare de 104,78%;
încasările din taxa pe valoarea adăugată au fost de 19.699,37 mil. lei, cu 3.284,73         mil.lei ( 20,01 % indice nominal ) mai mari decât încasările din perioada similară a anului         2014 ( 16.414,63 mil. lei), inregistrandu-se un grad de realizare de 112,32%;.
Volumul incasarilor brute din TVA, cumulat pe primele patru luni ale anului 2015, a fost de 20.973,15 mil.lei cu 3.135,89 mil.lei mai mari decat cele inregistrate in aceeasi         perioada a anului 2014 (17.837,27 mil.lei).
TVA restituită a fost în sumă de 4.859,2 mil lei, comparativ cu 6.013,92 mill lei, în primele 4 luni din 2014, pe fondul  reducerii semnificative a numărului de deconturi negative cu opțiune de rambursare cu întârziere mai mare de 180 de zile, dar și a procesului de eliminare accelerată a firmelor fantomă din lanțurile de tranzacționare.

în domeniul  accizelor (inclusiv taxa pe viciu), faţă de încasările din perioada analizată a anului precedent (7.149,89 mil.lei),  accizele au fost mai mari cu 6,99 % (în termeni nominali), veniturile colectate in 2015 fiind de 7.649,84 mil. lei ( plus 499,96 mil.lei); gradul de realizare a programului la acest impozit a fost de 94,75 %;.

încasările la capitolul „rest venituri” au fost mai mari cu 1.017,68 mil.lei (33,17% indice nominal) fata de cele din aceeasi perioada a anului 2014 (realizări 2014 3.067,75 mil.lei, respectiv 4.085,43 mil.lei – realizari in anul 2015), gradul de realizare a programului a fost de 150,07%;

II. La   bugetul fondului naţional unic pentru asigurări de sănătate se constată o creştere a volumului sumelor încasate cu 15,45% indice nominal ( 6.798,23 mil lei cumulat pe primele patru luni ale anului 2015 faţă de 5.888,51 mil lei în perioada similară a anului 2014); gradul de realizare a programului de încasări a fost de 102,47 %;

III. La    bugetul asigurărilor sociale de stat se constată  o scadere cu 7,41% (11.705,97 mil lei cumulat pe primele 4 luni ale anului 2015 faţă de 12.642,73 mil lei în perioada similară a anului 2014), înregistrându-se un grad de realizare a programului de 99,36%. (menţionăm faptul că încasările din 2015 la acest buget sunt influentate negativ de cresterea volumului varsamintelor la Pilonul II de pensii, precum si de reducerea cu 5 p.p a contributiei datorate de angajator);

IV. La  bugetul asigurărilor sociale pentru şomaj se constată o creştere cu 14,21% (550,54 mil lei cumulat patru luni 2015 faţă de 482,04 mil lei în perioada similară a anului 2014) înregistrându-se un grad de realizare a programului de 106,82%.

II.       Colectarea veniturilor bugetare in luna aprilie 2015

Totalul veniturilor bugetare realizate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală in luna aprilie 2015 a însumat 18.833,90 mil.lei, ceea ce reprezintă :

un grad de realizare de 103,54% a programului de încasări venituri bugetare conform legilor bugetare, prin corelare cu incasarile efective din operatiuni tip „swap” si inclusiv taxa clawback;
o depăşire cu 10,64 %indice nominal, respectiv cu 1.810,47 mil.lei in cifre absolute mai mult decat in luna aprilie 2014 (17.023,43 mil.lei) .

În structură, pe bugete şi în cadrul bugetului de stat pe principalele impozite şi taxe, situaţia privind realizarea veniturilor bugetare în perioada analizată,  se prezintă astfel:
la bugetul de stat s-au încasat 14.174,79 mil.lei, cu 1.927,36 mil. lei mai mult faţă de anul 2014 ( 12.247,43 mil.lei ), ceea ce reprezintă o creştere cu  15,74%indice nominal respectiv un grad de realizare a programului de 108,98% , astfel:

la impozitul pe profit s-au încasat 3.070,17 mil. lei, cu 572,95 mil.lei mai mult decât în luna aprilie a anului 2014 când s-au încasat 2.497,22 mil.lei, gradul de realizare a programului la acest impozit a fost de 119,71%;

la impozitul pe venit s-au încasat 2.045,24 mil. lei, cu 243,90 mil.lei mai mult decat in 2014 (1.801,34 mil.lei), ceea ce reprezintă o depăşire cu 13,54 %indice nominal si un grad de realizare a programului de 100,94 %;

Incasările nete din TVA pentru luna aprilie au fost mai mari fata de perioada similară a anului 2014 cu 775,65 mil.lei, respectiv cu 17,74% indice nominal, respectiv un grad de realizare a programului de 107,37%;
In structura, detaliat, sumele colectate din TVA au fost mai mari pentru operaţiunile interne cu 10,89% (544,78 mil. lei) şi  mai mari cu 11,98% (67,82 mil. lei) la importul de bunuri.

în domeniul  accizelor, faţă de  luna aprilie a anului precedent, încasările au fost mai mici cu 4,25 % (în termeni nominali),  respectiv  2.365,54 mil. lei în 2015 faţă de 2.470,48 mil.lei în luna aprilie 2014; gradul de realizare a programului de incasari la acest impozit fiind de 92,4% ;
încasările la capitolul „rest venituri” au fost mai mari cu 623,10 mil.lei faţă de perioada similară a anului 2014, inregistrandu-se un grad de realizare a programului de 160,39%.

la   bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate veniturile încasate au înregistrat o creştere cu 261,37 mil. lei, faţă de anul precedent, ceea ce în termeni nominali reprezintă o creştere cu 18,67%, (1.661,61 mil.lei in 2015, faţă de 1.400,24 mil.lei în 2014), gradul de realizare a programului fiind de 99,24 % ;

la  bugetul asigurărilor sociale de stat veniturile încasate au înregistrat diminuare cu 404,13 mil. lei, faţă de anul precedent. Menţionăm faptul că încasările din 2015 la acest buget sunt influentate negativ si de cresterea volumului varsamintelor la Pilonul II de pensii cu 93,26 mil.lei, respectiv cu 30,42% fata de luna aprilie 2014, urmare creşterii cotei de contribuţie de la 4,5% in anul 2014, la 5% in anul 2015, gradul de realizare a programului fiind de 84,85%;
la  bugetul asigurărilor pentru şomaj veniturile încasate au înregistrat o crestere cu 25,88 mil. lei, fata de anul precedent, ceea ce în termeni nominali reprezintă o creştere cu 21,04 % (148,86 mil.lei in 2015, faţă de 122,98 mil.lei in 2014), gradul de realizare a programului fiind de 97,93%.

Sursa:
SERVICIUL COMUNICARE, RELAŢII PUBLICE ŞI MASS-MEDIA

AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Serviciul comunicare, relatii publice si mass media
021.3871000/1105
021.3199857/fax
presa.anaf@mfinante.ro
sesizari.anaf@mfinante.ro
petitii.anaf@mfinante.ro
relatiipublice.anaf@mfinante.ro
str. Apolodor nr 17, sector 5, Bucuresti

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru COMUNICAT DE PRESĂ Ref: colectare venituri pe primele 4 luni cumulat și pe aprilie 2015