Flash Feed Scroll Reader

Tag Archive | "COMUNICAT DE PRESĂ referitor noua procedura de inregistrare in scop de TVA"

COMUNICAT DE PRESĂ referitor noua procedura de inregistrare in scop de TVA


COMUNICAT DE PRESĂ

Ref: diminuarea evaziunii fiscale din TVA prin blocarea firmelor evazioniste și a persoanelor implicate în rețele de fraudă sau cu un comportament fiscal anterior  contrar prevederilor legale manifestat în mod repetat, ca rezultat al implementării  noii proceduri de înregistrare în scop de TVA

Informațiile din bazele de date ale aplicației care gestionează noua procedură de    înregistrare în scopuri de TVA (intrată în vigoare începând cu luna februarie 2015)     confirmă limitarea accesului pe piață a firmelor cu comportament evazionist și a persoanelor implicate în rețelele de fraudă sau cu un comportament fiscal anterior           contrar prevederilor legale manifestat în mod repetat.

Astfel, în perioada februarie -aprilie 2015, 2.515 agenți economici nu au reușit să   îndeplinească criteriile aplicației informatice, fiind excluși automat sau în urma  verificărilor Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) care au avut loc după ce   aplicația informatică i-a situat în categoria de risc mediu.

Dintre aceștia, 2.111 reprezintă societăți nou înființate care au solicitat înregistrarea în  scop de TVA, fiind respinși de aplicație sau în urma verificărilor DGAF. Totodată, 404  firme care desfășurau deja activitate economică nu au primit codul de TVA în urma operațiunii de reînregistrare.

Subliniem faptul că1.063 de agenți economici încadrați la categoria de risc mediu   au obținut aprobarea înscrierii în scop de TVA sau neanularea codului de TVA după interviul desfășurat conform procedurilor cu reprezentanții ANAF.

În perioada mai sus menționată, după implementarea noii proceduri, 4.527 de societăți au fost înregistrate în scop de TVA atât de la înființare cît şi pe parcursul desfăşurării    activităţii, comparativ cu 10.061 firme, în aceeași perioadă a anului trecut, ceea ce  reprezintă o diminuare cu cca 55%.

Detalii legate de funcționarea aplicației informatice dedicată analizei de risc

În primul rând trebuie menționat faptul că refuzul înregistrării în scop de TVA nu poate surveni în urma neîndeplinirii unui singur criteriu, ci a unui cumul de criterii.

Neîndeplinirea unui cumul de criterii situează solicitantul în grupa de risc mare sau   mediu, ceea ce conduce la eliminarea directă (risc mare) sau la parcurgerea unui interviu cu reprezentanții ANAF (risc mediu) pentru a oferi lămuririle necesare.

Dintre cele mai importante criterii, a căror neîndeplinire conduce la refuzul înregistrării în  scop de TVA, exemplificăm: deținerea în prezent sau în trecut, de către administratorul  care solicită înregistrarea în scop de TVA, a calității de asociat sau administrator în   societăți cu risc fiscal ridicat (cu obligații fiscale neachitate; care au fost declarate inactive de Fisc, fără a fi reactivate ulterior; aflate în inactivitate temporară la registrul  comerțului; lichidate sau radiate), dar și instabilitatea sediului social.

Obs! Fiecare criteriu are un punctaj diferit. Astfel, în unele cazuri, neîndeplinirea a două   criterii cu punctaj mare duce la refuzul înregistrării în scop de TVA la fel ca în situația în  care solicitantul nu îndeplinește trei sau patru criterii cu un punctaj mai mic per criteriu.

Exemplu:

Cererea unui solicitant de înregistrare în scop de TVA a fost respinsă pentru că persoana   în cauză:

1. a făcut și făcea parte, la momentul depunerii cererii, din societăți care aveau obligații    fiscale neachitate de aproximativ 500.000 euro

2. a făcut parte din 3 societăți care aveau statutul de inactiv și din 2 societăți care au fost lichidate.

Sursa:

AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Serviciul comunicare, relatii publice si mass media
021.3871000/1105
021.3199857/fax
presa.anaf@mfinante.ro
sesizari.anaf@mfinante.ro
petitii.anaf@mfinante.ro
relatiipublice.anaf@mfinante.ro
str. Apolodor nr 17, sector 5, Bucuresti

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru COMUNICAT DE PRESĂ referitor noua procedura de inregistrare in scop de TVA