Flash Feed Scroll Reader

Tag Archive | "consultare publica"

Primaria Cluj Napoca – Consultare publică privind criteriile de atribuire a unor sedii pentru ONG-uri


În perioada 16-26  ianuarie 2013 Primăria Cluj-Napoca anunţă procedura de consultare publică privind stabilirea criteriilor de eligibilitate şi selecţie privind accesul la lista de priorităţi în vederea atribuirii unui imobil asociaţiilor şi fundaţiilor, destinat sediului acestora.

Criteriile propuse de către Direcţia Patrimoniul Municipiului şi Evidenţa Proprietăţii – Serviciul Administrare Spatii Terenuri sunt disponibile pe site-ul primăriei, de pe butonul “dezbateri publice” situat în meniul principal.

De asemenea, în perioada de 10 zile, prevăzută de Legea 52/2003 privind transparenţa decizională, toate sugestiile pot fi communicate instituţiei prin înregistrarea la primăriile de cartier, la registratură sau trimiterea pe mail, la adresa consultarepublica@primariaclujnapoca.ro.

După finalizarea criteriilor, fiecare solicitare va fi punctată, obţinându-se  astfel o listă de priorităţi care va fi avută în vedere la atribuirea spaţiilor cu destinaţia sediu, în funcţie de vacantare.

1. Sunt eligibile următoarele categorii de persoane juridice:

a) Asociaţiile constitute în baza Ordonanţei 26/2000, actualizată.

b) Fundaţiile constitute în baza Ordonanţei 26/2000, actualizată.

2. Asociaţiile/fundaţiile care nu se află în litigiu cu autoritatea locală.

3. Asociaţiile/fundaţiile care nu înregistrează obligaţii de plată către impozitele şi taxele către stat, precum şi contribuţiile către asigurările sociale de stat.

4.  Asociaţiile/fundaţiile care nu se află în procedură de dizolvare sau lichidare.

5. Asociaţiile/fundaţiile care nu beneficiază şi nu au beneficiat de un alt imobil aparţinând autorităţii locale,cu excepţia celor a căror raport de locaţiune a fost întrerupt din alte considerente decât din culpa lor.
6. Asociaţiile/fundaţiile care nu deţin în proprietate un imobil.

Nu pot beneficia de prevederile art. 49 din Ordonanţa 26/2000, actualizată, asociaţiile şi fundaţiile care:

1. se află în litigiu cu autoritatea locală.

2. înregistrează obligaţii de plată către impozitele şi taxele către stat, precum şi contribuţiile către asigurările sociale de stat.

3.  se află în procedură de dizolvare sau lichidare.

4. beneficiază sau au beneficiat de un alt imobil aparţinând autorităţii locale.

5.  deţin în proprietate un imobil.

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Primaria Cluj Napoca – Consultare publică privind criteriile de atribuire a unor sedii pentru ONG-uri