Flash Feed Scroll Reader

Tag Archive | "INFORMARE asupra principalelor actiuni si activitati derulate in luna martie 2015"

INFORMARE asupra principalelor actiuni si activitati derulate in luna martie 2015


INFORMARE

asupra principalelor actiuni si activitati derulate in luna martie 2015 de

Administratia Judeteana a Finantelor Publice Cluj

Administratia Judeteana a Finantelor Publice Cluj este unitate a Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Cluj – Napoca prin care se realizeaza, in mod unitar, strategia si programul Guvernului in domeniul finantelor publice si se aplica politica fiscala a statului.

Administratia Judeteana a Finantelor Publice Cluj are in componenta activitati de colectare si inspectie fiscala la contribuabili mici si mijlocii, compartimente independente precum si serviciile fiscale municipale si orasenesti .

1. Numărul  contribuabililor administraţi in luna martie  2015………272021

a) contribuabili  PJ  administrati pe baza de cod fiscal….………….. ………. ……69841

– activi ………….. ………….56341

– inactivi fiscal ……………13500

– contribuabili mijlocii…………………1350

– contribuabili  mici…………………..68491

b) persoane fizice cu  CUI  ..………………………………………………….……28568

–   alţii +af    …………………………………1320

c) contribuabili inregistrati pe baza de CNP……………………………………………173612

Situatia incasarilor la bugetul general consolidat in luna curenta

comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut:

mil. lei

Incasari martie2015 Incasari martie2014 %
BUGET DE STAT (fara vama) 218,77 171,87 127,29
BUGET ASIGURARI SOCIALE DE STAT 117,74 107,74 109,28
BUGET FOND NATIONAL UNIC DE ASIGURARI SANATATE 55,04 45,06 122,15
BUGET ASIGURARI SOMAJ 4,39 3,56 123,31
TOTAL BUGET CONSOLIDAT 395,94 328,23 120,63

I.   Principalele activitati ale structurii de administrare venituri – colectare

a) in domeniul executarii silite:

Numar Suma
PF in executare silita la 31.03.2015 40.896 40438459
PJ in executare silita la 31.03.2015 17.928 280777197

– somatii emise : 13.276 cazuri cu suma de  91.834,58 mii lei;sume incasate:  28.678,18 mii lei;
– popriri infiintate : 7.935 cazuri cu suma de 42.869,45  mii lei;sume incasate:    8.271,23  mii lei;
– sechestre infiintate:  61 cazuri cu suma de 11.047,23  mii lei; sume incasate:        30,56 mii lei;

b) activitatea de valorificare bunuri:

– valorificarea si incasarea la bugetul de stat a sumei de 27.891 lei, asigurandu-se preluarea, stabilirea preturilor si valorificarea bunurilor.

– prin magazinul propriu de desfacere a produselor confiscate au fost valorificate bunuri in valoare totala de 5.995 lei.

Stocul scriptic de bunuri nevalorificate a fost de 273.170 lei.

c) in domeniul servicii  pentru contribuabili si cazier fiscal:

– s-au primit 61 solicitari scrise (adrese, e-mal-uri) de la contribuabili privind asistenta;

– au fost solutionate 57 de solicitari scrise;

– au fost asistati telefonic 890 persoane;

–  au fost asistati la sediul institutiei 1210 contribuabili.

Cazier fiscal:

– au fost eliberate un numar de 477 certificate de cazier fiscal;

– au fost intocmite fise de inscriere a faptelor in cazierul pentru un numar de 146 contribuabili;

– stergeri din cazierul fiscal 176 cazuri.

2.  În domeniul registrului contribuabililor si al declaratiilor fiscale:

– Total declaraţii gestionate, pe fiecare tip de formular (declaraţii de

impozite, taxe şi contribuţii, declaraţii privind impozitul pe venit,

declaraţii informative).. ………………………………………………………………………….54581

din care:  – depuse electronic :……………………………………………………………..,…52619

–  Număr decizii de impunere emise pentru plăţi anticipate …………………………..6403

–  Număr de decizii de impunere anuală emise …………………………………………..4720

–  Număr deconturi cu sume negative de taxă pe valoare adăugată

cu opţiune de rambursare (depuse): …………………………………………………………..295

–  Sume TVA efectiv  restituite în luna  martie  2015……………………………….4311197 lei

–  Număr notificări nedepunere declaraţii, deconturi: …………………………………..7721

–  Numar certificate de rezidenta emise:……………………………………………………….181

De asemenea:

S-au înregistrat si prelucrat 620 declaratii 070 pentru înregistrarea persoanelor fizice care desfasoară activitati independente, 44 declaratii 092 pentru schimbarea perioadei fiscale la TVA, 47 declaratii 091 pentru inregistrare în scopuri de TVA pentru achizitii intracomunitare, 80 declaratii 020 ale persoanelor fizice beneficiare de contract de mandat si  de  prestari de servicii, 2207 cereri de înregistrare în/ radiere din/ Registrul operatorilor intracomunitari, declaratii/cereri de inregistrare / mentiuni privind înregistrarea fiscală şi modificări în vectorul fiscal,  861 situatii financiare anuale.

3.   In domeniul REGISTRU CONTRIBUABILI

Persoane Fizice

Număr total contribuabili persoane fizice administraţi                                                                   109.799

Declaratii fiscale depuse în luna martie   2015                                                                     4.276

Decizii de impunere privind plăţile anticipate emise în martie 2015                                        5.860

Decizii de impunere anuală emise pentru venituri din transferul                                              338 proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal  an  2015

Contracte de Inchiriere inregistrate an 2015                                                                                           5.216

Decizii taxă pe poluare/emisii/timbru de mediu  emise – cumulat                                                 57.077

Declaratii privind veniturile realizate,cod 200 depuse pentru anul 2013                                    20.972

Cereri 230 pentru sponsorizare cu 2% entităţi nonprofit pentru anul 2013                       60.105

Suma rezultată de virat entităţilor nonprofit pentru cererile 230 depuse                           4.741.393 lei

  • Număr dosare preluate de la CASA DE ASIGURARI DE SANATATE                47.991
  • Număr dosare preluate de la CASA DE PENSII                                                                  7.074

Persoane Juridice

– incarcarea in baza de date a 43.718 declaratii fiscale , din care preluate la ghiseu 6.760

– inregistrarea, verificare si operarea in bazele de date a 1.345 declaratii de inregistrare fiscala

– stabilirea de sanctiuni pentru nerespectarea termenelor legale de depunere a declaratiilor  fiscale, de  inregistrare fiscala si bilanturilor contabile 823

– s-au emis si comunicat un numar total de 1.275 decizii (decizii de inregistrare in scopuri de TVA, de inregistrare in Registrul Operatorilor Intracomunitari, de calcul a timbrului de mediu pentru autovehicule, de declarare in inactivitate,  de reactivare, de aprobare/respingere a regimului derogatoriu de depunere a declaratiilor fiscale, de indreptare a erorilor materiale din deconturile de TVA, de inregistrare, din oficiu, in scopuri de TVA (la reluarea activitatii, reactivare sau pe baza de RIF), de radiere, din oficiu, a inregistrarii in scopuri de TVA);

– generat si transmis 6.910 notificari pentru actualizarea evidentelor fiscale: notificari pentru nedepunerea declaratiilor fiscale si a sitatiilor financiare anuale, notificari pentru clarificarea neconcordantelor dintre datele declarate prin diferite formulare;

– efectuat analiza de risc pentru un numar de 135 de deconturi de TVA cu sume negative si optiune de  rambursare pentru o suma totala de15.295.529 lei

– solutionat 104 deconturi de TVA cu sume negative si optiune de rambursare (emitere decizie, compensare si-sau restituire) pentru suma totala de 8.010.523  lei

4. In domeniul EVIDENTEI PE PLATITOR

Persoane fizice

–  cereri certificate de atestare :                                                                                           186

–  cereri adeverinte:                                                                                                                 2185

–  adeverinte politie:                                                                                                                  163

–  certificate de evitarea dublei impuneri:                                                                     92

–  cereri de restituire, compensare, corectie eroare:                                                   417

–  cereri restituire taxa poluare                                                                                               446

Persoane juridice

– intocmirea si eliberarea certificatelor de atestare fiscala: de transfer, curente, de rezidenta  nerezidenta fiscala, de esalonare la plata, pentru diferite institutii publice ale statului:  624

– eliberarea adeverintelor privind restituirea/nerestituirea taxei de poluare:325

– restituirea taxei de poluare in baza Hotararilor Judecatoresti:6

– esalonari la plata cf. OG.29/2011:  546

–  intocmire documentatie pt. rambursare/compensare TVA: 286  deconturi

– cereri de compensare din alte surse decat TVA: 110

– cereri restituire: 4

– compensari din oficiu:  111

– compensari si restituiri din contul de popriri: 227

– vize registru jocuri de noroc:  69

– decizii de calcul accesorii: 4639

– notificari privind publicarea pe site: 4495

– reglare evidenta fiscala ca urmare:a adreselor depuse de agenti economici, declaratii depuse cu intarziere de agenti economici, declaratii rectificative depuse de agenti economici, erori corectate din oficiu datorate aplicatiei informatice, sume prescrise, recalculare accesorii in urma preluarii in evidenta fiscala a deciziilor de impunere transmise de inspectia fiscala, declaratii operate in aplicatia DECIMP si nepreluate in aplicatia SACF, fuziuni dintre agenti economici, reglare ca urmare a indreptarii erorilor din documentele de plata intocmite de debitori, generarii eronate de accesorii ca urmare a rambursarii de TVA, deciziilor privind solutionarea contestatiilor si a sentintelor judecatoresti, radierii agentilor ec. din evidentele ORC Cluj : 223

– deschiderii procedurii de insolventa a agentilor economici: 5

II. Principalele rezultate ale structurii de inspectie fiscala

In perioada de raportare, organele de control din cadrul structurilor cu atributii de inspectie fiscala, avand un efectiv de 113 persoane cu atributii de inspectie fiscala, au efectuat un numar de 186 actiuni de verificare din care 159 la contribuabili persoane juridice, in urma carora au fost atrase la bugetul de stat consolidat venituri suplimentare in suma de 19.708 mii lei si 27 actiuni de verificare la contribuabili persoane fizice, in urma carora au fost atrase la bugetul de stat consolidat venituri suplimentare in suma de 2.396 mii lei.

Unul din obiectivele dispuse prin programul de activitate a fost  verificarea realitatii si legalitatii sumelor negative din deconturile de TVA cu optiune de rambursare primite pentru inspectie fiscala, precum si solutionarea acestora. Astfel, in cursul lunii martie 2015 au fost solutionate un numar de 59 cereri de rambursare TVA cu control anticipat, reprezentand 14.819 mii lei TVA solicitat la rambursare.

Un alt obiectiv al activitatii de inspectie fiscala in perioada de raportare a fost si efectuarea de actiuni de control cu caracter operativ in vederea sprijinirii activitatii de impulsionare a colectarii veniturilor bugetare. Astfel, s-au efectuat un numar de 2 controale operative la contribuabilii persoane juridice si fizice de pe raza judetului Cluj, incasandu-se la bugetul general consolidat ca urmare a acestor actiuni suma de 232 mii lei.

Solicitarile conducerii ANAF, ale D.G.C.I.F. transmise prin circulare, tematici, pentru actiuni de control pe diverse domenii, au fost finalizate si raportate la termenele stabilite.

In conditiile si cerintele Programului lunar de activitate aprobat de catre D.G.C.I.F., s-au desfasurat si actiuni urmare unor solicitari ale altor institutii.

De asemenea, ca urmare a activitatii desfasurate pe linia combaterii evaziunii fiscale, au fost transmise organelor in drept in vederea continuarii cercetarilor, un numar de 15 sesizari penale, valoarea prejudiciului potential fiind de  41.733  mii lei, un numar de 6 contribuabili au fost propusi pentru inactivare, in conformitate cu prevederile legale in vigoare privind stabilirea conditiilor si declararea contribuabililor inactivi, cu modificarile ulterioare, au fost instituite masuri asiguratorii la 11 contribuabili, suma estimata potrivit acestora fiind de  41.933 mii lei si s-a diminuat pierderea fiscala declarata de contribuabili cu suma de 1.171 mii lei.

III Activitati desfasurate  in domeniul serviciilor Independente

Compartimentul comunicare aferent perioadei de raportare, a efectuat 22 lucrari catre/de la persoane juridice sau fizice si in jur de 17 interpelari telefonice.

Au  fost publicate / confirmate pe Portalul ANAF : acte administrativ fiscale, licitatii, valorificari bunuri si alte informatii fiscale de interes public.

S-a acordat  1 interviu radio/tv pe tematica fiscala.

S-au transmis la Mass-Media  9 comunicate de presa ( 1 Cluj si 8  ANAF/ MFP ) in urma carora au fost monitorizate 11 articole in presa locala.

Au fost solutionate 4 cereri 3 pentru mass-media si 1 pentru un cetatean.

Activitatea desfasurata de serviciul tehnologia informatiei

– publicarea pe portalul ANAF a  182 acte administrativ fiscale,- s-a asigurat asistenta tehnica la nivel ANAF privind problemele ridicate de contribuabili pe portalul admin.portal, aproximativ 582 de intrebari,

– centralizarea si raportarea lunara a datoriei publice pentru cele 82 de primarii.

– actualizarea bazei de date pt. aplicatia de facturare a registrelor unice,  bazei de date locala de cod fiscal si  a bazei de date LEX.

Sursa:

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

Compartimentul Comunicare

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru INFORMARE asupra principalelor actiuni si activitati derulate in luna martie 2015