Flash Feed Scroll Reader

Tag Archive | "INFORMARE asupra principalelor activităţi derulate în luna aprilie 2015 de Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Cluj"

INFORMARE asupra principalelor activităţi derulate în luna aprilie 2015 de Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Cluj


INFORMARE asupra principalelor activităţi derulate în luna aprilie 2015 de Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Cluj

Administratia Judeteana a Finantelor Publice Cluj este unitate a Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Cluj – Napoca prin care se realizeaza, in mod unitar, strategia si programul Guvernului in domeniul finantelor publice si se aplica politica fiscala a statului.

Administratia Judeteana a Finantelor Publice Cluj are in componenta activitati de colectare si inspectie fiscala la contribuabili mici si mijlocii, compartimente independente precum si serviciile fiscale municipale si orasenesti .

Numărul  contribuabililor administraţi in luna aprilie 2015.…………………………………..274791

a) contribuabili  PJ  administrati pe baza de cod fiscal….………….. ………. ………..70126

– activi ………….. ………….56616

– inactivi fiscal ……………13510

– contribuabili mijlocii…………………1356

– contribuabili  mici…………………..68770

b) persoane fizice cu  CUI ..………………………………………………….……..…28456

–  alţii +AF …………………………………1320

c) contribuabili inregistrati pe baza de CNP………………………………………………….176209

Situatia incasarilor la bugetul general consolidat in luna curenta

comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut:

mil. lei

Incasari aprilie 2015 Incasari aprilie 2014 %
BUGET DE STAT (fara vama) 229,81 187,28 122,71
BUGET ASIGURARI SOCIALE DE STAT 107,03 116,49 91,88
BUGET FOND NATIONAL UNIC DE ASIGURARI SANATATE 53,74 45,23 118,81
BUGET ASIGURARI SOMAJ 4,60 3,74 122,99
TOTAL BUGET CONSOLIDAT 395,18 352,74 112,03

I.   Principalele activitati ale structurii de administrare venituri – colectare

a) in domeniul executarii silite:

Numar Suma
PF in executare silita la 30.04.2015 44.445 39.130.104
PJ in executare silita la 30.04.2015 17.552 278.863.734

– somatii emise :  13.357 cazuri cu suma de 82.539,29 mii lei;sume incasate:  25.939,14 mii lei;
– popriri infiintate : 8.390 cazuri cu suma de 54.668,65  mii lei;sume incasate: 10.828,09  mii lei;
– sechestre infiintate: 47 cazuri cu suma de   7.277,45  mii lei; sume incasate:        11,33  mii lei;

La  31.03.2015 au fost publicate pe Portalul ANAF 4.111 societati comerciale cu datorii totale de 427.594.098 lei.

Prezentam mai jos cei mai mari datornici la nivelul judetului Cluj:

DENUMIRE SC                                     LOCALITATE                       SUMA (lei)

HILCO SRL                                                             GHERLA                        26,226,299

ARCADOM EPITOIPARI ZRT UNGARIA                        CLUJ-NAPOCA             25,948,327

ARGOS SA                                                                                  CLUJ-NAPOCA             13,909,856

INTESA LOGISTICS SRL                                                      CLUJ-NAPOCA             12,546,530

MULTIZONE ADVERTISING S.R.L.                                 FLOREªTI                      10,125,706

GOSPODARIE COMUNALA SI                                       CAMPIA TURZII              9,359,980

TOPCAR LINK S.R.L.                                                       FLORESTI                       7,988,100

CLUJANA S.A.                                                                   CLUJ-NAPOCA               7,684,778

STATIUNEA DE CERCETARE                                        CLUJ-NAPOCA               7,078,663

I & D DEMOLATION S.R.L.                                               LUNA                               6,677,957

PARADISUL FRUCTELOR SRL                                      CLUJ-NAPOCA               6,223,139

SPIN ORIGINALS S.R.L.                                                   CLUJ-NAPOCA               5,795,752

AUTOTOP LINKS SRL                                                        FLORESTI                       5,776,075

SMAV EXIM S.R.L.                                                            CLUJ-NAPOCA               5,689,976

REMARUL 16 FEBRUARIE S.A.                                     CLUJ-NAPOCA               5,134,529

UNIREA S.A.                                                                         CLUJ-NAPOCA               5,090,589

b) activitatea de valorificare bunuri:

– valorificarea si incasarea la bugetul de stat a sumei de 61.242 lei, asigurandu-se preluarea, stabilirea preturilor si valorificarea bunurilor.

– prin magazinul propriu de desfacere a produselor confiscate au fost valorificate bunuri in valoare totala de 9.035 lei.

Stocul scriptic de bunuri nevalorificate a fost de 272.696 lei.

c) in domeniul servicii  pentru contribuabili si cazier fiscal:

– s-au primit 67 solicitari scrise (adrese, e-mal-uri) de la contribuabili privind asistenta;

– au fost solutionate 65 de solicitari scrise;

– au fost asistati telefonic 1.265 persoane;

– au fost asistati la sediul institutiei 1.041 contribuabili;

– au fost preluate 560 Cereri revendicare premiu la loteria bonurilor fiscale ;

– au fost vandute 398 Registre unice de control si Registre de evidenta fiscala;

Cazier fiscal:

– au fost eliberate un numar de 419 certificate de cazier fiscal;

– au fost intocmite fise de inscriere a faptelor in cazierul pentru un numar de 126 contribuabili;

– stergeri din cazierul fiscal 150 cazuri.

2.  În domeniul registrului contribuabililor si al declaratiilor fiscale:

– Total declaraţii gestionate, pe fiecare tip de formular (declaraţii de

impozite, taxe şi contribuţii, declaraţii privind impozitul pe venit,

declaraţii informative).. ………………………………………………………………………………………106186

din care:  – depuse electronic :……………………………………………………………..,…97926

–  Număr decizii de impunere emise pentru plăţi anticipate …………………………………………3638

–  Număr de decizii de impunere anuală emise …………………………………………………………1852

–  Număr deconturi cu sume negative de taxă pe valoare adăugată

cu opţiune de rambursare (depuse): …………………………………………………………………………418

–  Sume TVA efectiv  restituite în luna  aprilie  2015………………………………………..11973563 lei

–  Număr notificări nedepunere declaraţii, deconturi: ………………………………………………….3917

–  Numar certificate de rezidenta emise:……………………………………………………………………..188

De asemenea:

S-au înregistrat si prelucrat 825 declaratii 070 pentru înregistrarea persoanelor fizice care desfasoară activitati independente, 73 declaratii 092 pentru schimbarea perioadei fiscale la TVA, 60 declaratii 091 pentru inregistrare în scopuri de TVA pentru achizitii intracomunitare, 10 declaratii 020 ale persoanelor fizice beneficiare de contract de mandat si  de  prestari de servicii, 2525 cereri de înregistrare în/ radiere din/ Registrul operatorilor intracomunitari, declaratii/cereri de inregistrare / mentiuni privind înregistrarea fiscală şi modificări în vectorul fiscal,  956 situatii financiare anuale.

3.   In domeniul REGISTRU CONTRIBUABIL

Persoane Fizice

Nr. total contribuabili persoane fiyice administraţi                                                                111.137

Declaratii fiscale depuse in luna aprilie 2015                                                                                   2.130

Decizii de impunere privind plăţile anticipate emise în aprilie 2015                                      3.086

Decizii de impunere anuală  emise în aprilie 2015                                                                              1.804

Decizii de impunere anuală emise pentru venituri din transferul                                                         proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal  an  2015                                                    402

Contracte de Inchiriere inregistrate an 2015                                                                                    6.131

Decizii taxă pe poluare/emisii/timbru de mediu  emise – cumulat                                                58.074

Declaratii privind veniturile realizate, cod 200 depuse pentru anul 2013                      20.972

Cereri 230 pentru sponsorizare cu 2% entităţi nonprofit pentru anul 2013                     60.105

Suma rezultată de virat entităţilor nonprofit pentru cererile 230 depuse                           4.741.393 lei

Număr dosare preluate de la CASA DE ASIGURARI DE SANATATE                              47.991

Număr dosare preluate de la CASA DE PENSII                                                                      7.074

Persoane Juridice

– incarcarea in baza de date a 84.777 declaratii fiscale , din care preluate la ghiseu 11.089

– inregistrarea, verificare si operarea in bazele de date a 1.498 declaratii de inregistrare fiscala

– stabilirea de sanctiuni pentru nerespectarea termenelor legale de depunere a         declaratiilor      fiscale, de  inregistrare fiscala si bilanturilor contabile 864

– s-au emis si comunicat un numar total de 825 decizii (decizii de inregistrare in scopuri de TVA, de inregistrare in Registrul Operatorilor Intracomunitari, de calcul a timbrului de mediu pentru autovehicule, de declarare in inactivitate,  de reactivare, de aprobare/respingere  a regimului derogatoriu de depunere a declaratiilor fiscale, de indreptare a erorilor materiale din deconturile de TVA, de inregistrare, din oficiu, in scopuri de TVA (la reluarea activitatii, reactivare sau pe baza de RIF), de radiere, din oficiu, a inregistrarii in scopuri de TVA);

– generat si transmis 1.335 notificari pentru actualizarea evidentelor fiscale: notificari pentru nedepunerea declaratiilor fiscale si a sitatiilor financiare anuale, notificari pentru clarificarea neconcordantelor dintre datele declarate prin diferite formulare;

– efectuat analiza de risc pentru un numar de 210 de deconturi de TVA cu sume negative si optiune de  rambursare pentru o suma totala de 18.517.769 lei

– solitionat 229 deconturi de TVA cu sume negative si optiune de rambursare (emitere decizie, compensare si-sau restituire) pentru suma totala de 30.614.653  lei

4. In domeniul EVIDENTEI PE PLATITOR

Persoane fizice

– cereri certificate de atestare :                                                                                      566

– cereri adeverinte:                                                                                                                             1709

– adeverinte politie:                                                                                                                                202

– certificate de evitarea dublei impuneri:                                                                                             105

– cereri de restituire, compensare, corectie eroare:                                                                  335

– cereri rest taxa prima inmatriculare                                                                                                      1

– cereri restituire taxa poluare                                                                                                               660

Persoane juridice

– intocmirea si eliberarea certificatelor de atestare fiscala: de transfer, curente, de rezidenta  nerezidenta fiscala, de esalonare la plata, pentru diferite institutii publice ale statului:  772

– eliberarea adeverintelor privind restituirea/nerestituirea taxei de poluare:271

– restituirea taxei de poluare in baza Hotararilor Judecatoresti:4

– esalonari la plata cf. OG.29/2011:  559

– intocmire documentatie pt. rambursare/compensare TVA:  274 deconturi

– cereri de compensare din alte surse decat TVA:  87

– cereri restituire: 7

– compensari din oficiu:  32

– compensari si restituiri din contul de popriri: 184

– cereri restituire consuli:  11

– publicari site;  177

– vize registru jocuri de noroc:3

– reglare evidenta fiscala ca urmare:a adreselor depuse de agenti economici, declaratii depuse cu intarziere de agenti economici, declaratii rectificative depuse de agenti economici, erori corectate din oficiu datorate aplicatiei informatice, sume prescrise, recalculare accesorii in urma preluarii in evidenta fiscala a deciziilor de impunere transmise de inspectia fiscala, declaratii operate in aplicatia DECIMP si nepreluate in aplicatia SACF, fuziuni dintre agenti economici, reglare ca urmare a indreptarii erorilor din documentele de plata intocmite de debitori, generarii eronate de accesorii ca urmare a rambursarii de TVA, deciziilor privind solutionarea contestatiilor si a sentintelor judecatoresti, radierii agentilor ec. din evidentele ORC Cluj : 202

-deschiderii procedurii de insolventa a agentilor economici: 4

II. Principalele rezultate ale structurii de inspectie fiscala

In perioada de raportare, organele de control din cadrul structurilor cu atributii de inspectie fiscala, avand un efectiv de 112 persoane cu atributii de inspectie fiscala, au efectuat un numar de 126 actiuni de verificare din care 107 la contribuabili persoane juridice, in urma carora au fost atrase la bugetul de stat consolidat venituri suplimentare in suma de 15.607 mii lei si 19 actiuni de verificare la contribuabili persoane fizice, in urma carora au fost atrase la bugetul de stat consolidat venituri suplimentare in suma de 1.561 mii lei.

Unul din obiectivele dispuse prin programul de activitate a fost  verificarea realitatii si legalitatii sumelor negative din deconturile de TVA cu optiune de rambursare primite pentru inspectie fiscala, precum si solutionarea acestora. Astfel, in cursul lunii aprilie 2015 au fost solutionate un numar de 41 cereri de rambursare TVA cu control anticipat, reprezentand 9.653 mii lei TVA solicitat la rambursare.

Un alt obiectiv al activitatii de inspectie fiscala in perioada de raportare a fost si efectuarea de actiuni de control cu caracter operativ in vederea sprijinirii activitatii de impulsionare a colectarii veniturilor bugetare. Astfel, s-au efectuat un numar de 3 controale operative la contribuabilii persoane juridice si fizice de pe raza judetului Cluj, incasandu-se la bugetul general consolidat ca urmare a acestor actiuni suma de 1.079 mii lei.

Solicitarile conducerii ANAF, ale D.G.C.I.F. transmise prin circulare, tematici, pentru actiuni de control pe diverse domenii, au fost finalizate si raportate la termenele stabilite.

In conditiile si cerintele Programului lunar de activitate aprobat de catre D.G.C.I.F., s-au desfasurat si actiuni urmare unor solicitari ale altor institutii.

De asemenea, ca urmare a activitatii desfasurate pe linia combaterii evaziunii fiscale, au fost transmise organelor in drept in vederea continuarii cercetarilor, un numar de 13 sesizari penale, valoarea prejudiciului potential fiind de  7.300  mii lei, un numar de 9 contribuabili au fost propusi pentru inactivare, in conformitate cu prevederile legale in vigoare privind stabilirea conditiilor si declararea contribuabililor inactivi, cu modificarile ulterioare, au fost instituite masuri asiguratorii la 7 contribuabili, suma estimata potrivit acestora fiind de  6.196 mii lei si s-a diminuat pierderea fiscala declarata de contribuabili cu suma de 2.115 mii lei.

III Activitati desfasurate  in domeniul serviciilor Independente

Compartimentul comunicare aferent perioadei de raportare, a efectuat 59 lucrari catre/de la persoane juridice sau fizice si in jur de 17 interpelari telefonice.

Au  fost publicate / confirmate pe Portalul ANAF : acte administrativ fiscale, licitatii, valorificari bunuri si alte informatii fiscale de interes public.

S-a acordat  3 interviuri radio/tv pe diverse tematici.

S-au transmis la Mass-Media  28 comunicate de presa ( 7 Cluj si 21 ANAF/ MFP ) in urma   carora au fost monitorizate 48 articole in presa locala.

Au fost solutionate 6 cereri  in baza Legii 544/2001 pentru mass-media si 2 pentru un cetatean.

Activitatea desfasurata de serviciul tehnologia informatiei

–  publicarea pe portalul ANAF a 253 acte administrativ fiscale,

– s-a asigurat asistenta de specialitate pentru contribuabilii care au avut probleme legate de completarea si depunerea declaratiilor in format electronic,

– s-a asigurat asistenta tehnica la nivel ANAF privind problemele ridicate de contribuabili pe portalul admin.portal, aproximativ 560 de intrebari,

– centralizarea si raportarea lunara a sumelor acordate asistentilor personali ai persoanelor cu handicap pentru cele 82 de primarii,

– centralizarea si raportarea lunara a datoriei publice pentru cele 82 de primarii.

– actualizarea bazei de date pt. aplicatia de facturare a registrelor unice,  bazei de date locala de cod fiscal si  a bazei de date LEX.   

Sursa:

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

Direcţia Generală Regionala a Finanţelor Publice Cluj-Napoca

Administratia Judeteana a Finantelor Publice Cluj

Compartimentul Comunicare

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru INFORMARE asupra principalelor activităţi derulate în luna aprilie 2015 de Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Cluj