Flash Feed Scroll Reader

Tag Archive | "Manageri EnergeticiEuropeni"

Tendințe viitoare privind eficiența energetică la nivel global


Noile ţări EUREM pe drumul cel bun

Introducerea cursului de formare Manager Energetic European în Bulgaria, Croaţia, Cipru, Macedonia, Polonia şi România se află pe drumul cel bun. În lunile din urmă, noii furnizori EUREM au selectat formatori profesionişti, au tradus materialul de instruire standard EUREM adaptându-l la nevoile specifice fiecărei ţări si au inceput programul de training.

Totodată, EUREM se extinde şi în afara Europei. În India, de exemplu, cursul de formare a fost furnizat pentru prima oară de către Camera de Comerţ Indo-Germană din Pune/India, în aprilie, 2014. Lansarea cursurilor EUREM în alte locaţii va continua în următoarele luni. Împreună cu noii parteneri, comunitatea EUREM numără, în prezent, 33 de ţări şi aproximativ 70 de locaţii de formare, pentru calificarea a peste 500 de manageri din domeniul energiei, an de an.

Studiu privind EUREM

Aproximativ 600 Manageri Energetici din 14 țări au participat la un sondaj realizat de către echipa EUREMplus. Rezultatele arată că 92 % dintre absolvenţi sunt mulţumiţi de programul de formare EUREM. Participanţii din companiile mici şi mijlocii (aproximativ jumatate din cei chestionaţi) consideră sistemele de management al energiei, fundamentele energiei şi cadrul legal, precum şi calculul economic subiecte foarte importante. În plus, colegii lor de la companiile mai mari au menţionat de multe ori construcţiile eficiente energetic şi procedurile de încălzire. În ceea ce priveşte întrebarea referitoare la tele-învăţare (învăţarea la distanţă prin internet) în cadrul proiectului EUREM, absolvenţii au menţionat ca principale aspecte pozitive ale acestei metode de învăţare reducerea cheltuielilor de transport, programul flexibil şi posibilitatea vizionării repetate a prezentărilor. Cu toate acestea, cei mai mulţi consideră că este important să existe contacte personale între participanţi, întrucât schimbul de experienţă între colegi reprezintă un aspect foarte util al cursului. Vorbind despre beneficiile personale privind programul de formare EUREM, participanţii menţionează optimizarea şi dezvoltarea experienţei profesionale, precum şi extinderea reţelei lor profesionale ca fiind cele mai importante rezultate ale participării lor la curs.

În scurt timp, va fi realizat un studiu suplimentar, care se va axa pe barierele şi problemele apărute în implementarea măsurilor de eficienţă energetică în cadrul proiectului EUREMplus. Rezultatele vor fi folosite pentru a face recomandări factorilor de decizie privind sprijinirea managementului energetic în întreprinderi şi organizaţii.

Politica Energetică a UE: Ce se întâmplă la Bruxelles?

Una dintre cele mai viu dezbătute probleme în rândul experţilor şi politicienilor europeni din domeniul energiei vizează modul în care va arăta politica climatică şi energetică a Uniunii Europene după anul 2020. În comunicarea „Cadrul politicilor privind clima şi energia în perioada 2020-2030”, Comisia Europeană propune o ţintă de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră cu 40 % faţă de nivelurile anului 1990, ţintă care trebuie îndeplinită fără utilizarea creditelor internaţionale. Pentru realizarea acestui obiectiv, pragul emisiilor din schema UE de comercializare a emisiilor (ETS) ar trebui redus cu 2,2% anual, după 2021, faţă de 1,74 %, până în 2020; de asemenea, vor trebui luate măsuri suplimentare în sectoarele din afara ETS, cum ar fi construcţiile şi transporturile.

Ţinta propusă este o cotă de 27 % energie regenerabilă pentru consumul de energie care trebuie realizată de UE în ansamblul său. În acest cadru statele membre ar avea flexibilitatea de a stabili obiectivele naţionale. Deşi eficienţa energetică trebuie să joace un rol esenţial în viitor, în acest moment nu se propune nici un obiectiv specific. Acest lucru poate fi determinat şi de faptul că statele membre UE au timp până în iunie 2014 pentru a implementa Directiva privind Eficienţa Energetică/Energy Efficiency Directive/ în vigoare în legislaţiile lor naţionale.

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Tendințe viitoare privind eficiența energetică la nivel global