Flash Feed Scroll Reader

Tag Archive | "ora 9"

CONVOCATOR ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR S.C. EXPO TRANSILVANIA S.A. 25 mai 2017, ora 9,oo


 

CONVOCATOR ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR  S.C. EXPO TRANSILVANIA S.A. 25 mai 2017, ora 9,oo 

Președintele Consiliului de Administratie al SC EXPO TRANSILVANIA SA în baza prerogativelor și competențelor ce îi revin convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SC EXPO TRANSILVANIA SA în data de 25 mai 2017, ora 9,oo  la sediul CCI Cluj , str. Horea nr.3 , Sala Colegiu „Eugen Beșa””.

Descărcați aici: CONVOCATOR ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR EXPO TRANSILVANIA S.A. 25 mai 2017, ora 9,oo

Sursa:

SC EXPO TRANSILVANIA SA Cluj-Napoca

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru CONVOCATOR ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR S.C. EXPO TRANSILVANIA S.A. 25 mai 2017, ora 9,oo

CONVOCATOR Adunarea Generală a Reprezentanţilor Secţiunilor Camerei de Comerţ şi Industrie Cluj 29.07.2015, ora 10,oo


CONVOCATOR

În conformitate cu Art. 18 din Statutul Camerei de Comerţ şi Industrie Cluj, în data de 29 iulie 2015, ora 10,oo în Clubul Oamenilor de Afaceri “Augustin Raţiu” de la sediul Camerei de Comerţ şi Industrie Cluj, str. Horea nr. 3, se convoacă Adunarea Generală a Reprezentanţilor Secţiunilor Camerei de Comerţ şi Industrie Cluj, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Alegerea Colegiului de Conducere al Camerei de Comerţ şi Industrie Cluj;

Conform prevederilor statutare, Adunarea Generală Ordinară se consideră legal constituită în prezenţa a jumătate plus unu din numărul membrilor.

În conformitate cu Art. 19 (2) din Statut, dacă la convocarea din 29 iulie 2015 nu se întruneşte numărul statutar de membri, Adunarea Generală Ordinară se reconvoacă în data de  5 august 2015, ora 9,oo la Sala de Colegiu “Eugen Beşa” de la sediul Camerei de Comerţ şi Industrie Cluj, str. Horea nr. 3, etaj 2, camera 213, dată la care Adunarea se consideră legal constituită şi se va desfăşura indiferent de numărul membrilor prezenţi.

Ing. Ştefan DIMITRIU

Preşedinte

Descărcaţi aici: CONVOCATOR Adunarea Generala a Reprezentantilor Sectiunilor Camerei de Comert si Industrie Cluj 29 07 2015, ora 10

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru CONVOCATOR Adunarea Generală a Reprezentanţilor Secţiunilor Camerei de Comerţ şi Industrie Cluj 29.07.2015, ora 10,oo

CONVOCATOR Adunarea Generala a Reptezentantilor Sectiunilor CCI Cluj 17 04 2015, ora 9,oo


CONVOCATOR

În conformitate cu Art. 18 din Statutul Camerei de Comerţ şi Industrie Cluj, în data de 17 aprilie 2015, ora 9,oo în Clubul Oamenilor de Afaceri “Augustin Raţiu” de la sediul Camerei de Comerţ şi Industrie Cluj, str. Horea nr. 3, se convoacă Adunarea Generală Ordinară a Reprezentanţilor Secţiunilor Camerei de Comerţ şi Industrie Cluj, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

ORDINE DE ZI:

  1. 1. Aprobarea execuţiei bugetare şi a situaţiilor financiare al Camerei pe anul 2014;

  1. 2. Referat al Comisiei de Cenzori privind realizările Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2014;

  1. 3. Descărcarea de gestiune a Colegiului de Conducere al Camerei pentru activitatea desfăşurată în anul 2014;

  1. 4. Aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Camerei pe anul 2015;

Conform prevederilor statutare, Adunarea Generală Ordinară se consideră legal constituită în prezenţa a jumătate plus unu din numărul membrilor.

În conformitate cu Art. 19 (2) din Statut, dacă la convocarea din 17 aprilie 2015 nu se întruneşte numărul statutar de membri, Adunarea Generală Ordinară se reconvoacă în data de 24 aprilie 2015, ora 9,oo la Clubul Oamenilor de Afaceri “Augustin Raţiu” de la sediul Camerei de Comerţ şi Industrie Cluj, str. Horea nr. 3, dată la care Adunarea se consideră legal constituită şi se va desfăşura indiferent de numărul membrilor prezenţi.

Ing. Ştefan DIMITRIU

Preşedinte

Camera de Comerţ şi Industrie Cluj

Descărcaţi materialele aici:

CONVOCATOR Adunarea Generala a Reptezentantilor SectiunilorCCI Cluj 17 04 2015, ora 9,oo 1

RAPORT privind activitatea Camerei de Comert si Industrie Cluj pe anul 2014

REFERAT privind Veniturile si Cheltuielile estimate pe anul 2015


Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru CONVOCATOR Adunarea Generala a Reptezentantilor Sectiunilor CCI Cluj 17 04 2015, ora 9,oo