Flash Feed Scroll Reader

Tag Archive | "piața de asigurări"

Creștere generală de 6% pentru piața de asigurări în 2012


Companiile de asigurări au subscris, în 2012, prime brute totale de 8,3 miliarde lei, nivel care marchează o creștere de aproape 6% comparativ cu anul 2011, potrivit cifrelor raportate Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor de către asigurători. Pe segmentul asigurărilor generale, subscrierile asigurătorilor s-au situat la 6,5 miliarde lei, înregistrându-se astfel o creştere cu peste 6% față de anul anterior. Asigurările de viață au generat subscrieri de 1,8 miliarde lei, nivel cu 3,75% mai mare față de cel raportat în 2011.

Evoluția primelor brute subscrise

Categorii de asigurări 2010

(lei)

2011

(lei)

Evoluție

2011/2010

(%)

2012

(lei)

Evoluție

2012/2011

(%)

Asigurări generale 6.639.733.598 6.083.943.098 -8,37 6.468.986.426 6,33
Asigurări de viață 1.665.668.554 1.738.366.854 4,36 1.803.494.949 3,75
Total 8.305.402.152 7.822.309.952 -5,81 8.272.481.375 5,75

În portofoliul de asigurări generale, ponderea cea mai mare, respectiv de 79% din total, a fost deținută de subscrierile pentru clasele de asigurări auto – Casco și RCA – și de cele pentru asigurările de incendiu și alte calamități naturale. Asigurările facultative Casco au deținut o pondere de aproape 30% din portofoliul total de asigurări generale, cu subscrieri de peste 1,9 miliarde lei, în scădere cu 3,72% față de 2011. Tendința de scădere a subscrierilor pe această clasă de asigurări a încetinit semnificativ, comparativ cu cea înregistrată pentru perioada 2011/2010, când s-a situat la 18,79%. Pe zona asigurărilor de incendiu și alte calamități naturale s-a înregistrat o scădere ce a depășit 8%, aferentă unei valori a subscrierilor de aproape 1,1 miliarde lei.

Pe clasa asigurărilor de răspundere civilă auto (RCA și CMR), volumul primelor brute subscrise s-a situat la circa 2,1 miliarde lei, în creștere cu 8,34%. Evoluția pozitivă pe zona de subscrieri a fost însoțită de o tendință similară, înregistrată la nivelul ratei daunei brute pentru această clasă de asigurări, care s-a situat la 82,51%, la sfârșitul anului 2012, față de nivelul de 103,46%, înregistrat la finalul anului anterior. Deși scăderea ratei daunei brute este un semnal pozitiv, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor consideră că pentru menținerea acestei tendințe este foarte importantă corectitudinea și prudențialitatea estimărilor proprii ale fiecărui asigurător, în ceea ce privește daunele pentru RCA.

Pe segmentul asigurărilor de viață, clasele cu ponderi semnificative în structura portofoliului au fost următoarele:

  • Clasa AI – asigurări de viață, anuități și asigurări de viață suplimentare – care a generat subscrieri de 1,1 miliarde lei, nivel ce a depășit cu 3,49% pe cel înregistrat în 2011;
  • Clasa AIII – asigurări de viață și anuități care sunt legate de fonduri de investiții – cu un volum de subscrieri de 626,3 miliarde lei, în creștere cu 2,21% față de anul precedent.

Indemnizaţii brute plătite

Volumul total de indemnizații brute plătite de asigurători, în 2012, s-a situat la aproape 5,2 miliarde lei, nivel în creștere cu 6,33% față de 2011.

În baza contractelor de asigurări generale, asigurătorii au plătit daune de peste 4,4 miliarde de lei, valoare în creștere cu 6,22% față de cifrele raportate la sfârșitul anului precedent.

Rata combinată pe segmentul asigurărilor generale – rata daunei și rata cheltuielilor – s-a menținut, și în 2012, la un nivel de peste 100%, ceea ce arată că asigurătorii au înregistrat pierdere din activitatea de subscriere aferentă asigurărilor generale.

Sumele plătite pentru indemnizații brute, maturități și răscumpărări aferente asigurărilor de viață s-au ridicat la aproape 732 milioane lei, înregistrând o creștere cu 7% față de 2011.

Rezerve tehnice

La sfârșitul anului trecut, valoarea totală a rezervelor tehnice brute constituite de asigurători s-a situat la peste 12,4 miliarde lei, nivel în creștere cu 5,47% față de cel înregistrat la sfârșitul anului 2011. Din valoarea totală a rezervelor, cea aferentă asigurărilor generale s-a situat la aproape 7 miliarde lei, iar cea pentru asigurări de viață, la mai mult de 5,4 miliarde lei.

Piața de brokeraj în asigurări

Valoarea primelor intermediate de brokerii de asigurare au totalizat, în anul 2012, aproape 3,6 miliarde lei, nivel în creștere cu 15% față de anul 2011.

Raportat la totalul primelor brute subscrise de asigurători, de 8,3 miliarde lei, gradul de intermediere, în anul 2012,  s-a situat la 43,34%. Pe segmentul asigurărilor generale, gradul de intermediere s-a apropiat de 54%, iar pe cel al asigurărilor de viață, s-a situat la 5,39%.

Veniturile brokerilor de asigurare, obţinute din activitatea de intermediere a produselor de asigurări au totalizat în anul 2012,  707,8 milioane lei, valoare în creștere cu 17% față de anul 2011.

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Creștere generală de 6% pentru piața de asigurări în 2012

Creștere de 1,43% pentru piața de asigurări în primele trei trimestre din 2012


Primele brute subscrise de asigurători, la sfârșitul lunii septembrie 2012, au totalizat aproape 6,2 miliarde de lei, nivel în creștere cu 1,43% comparativ cu aceeași dată a anului trecut, potrivit datelor raportate de societăţile de asigurare. Structura subscrierilor pieței arată că asigurările generale au generat prime în valoare de aproximativ 4,9 miliarde lei, înregistrând o creștere cu 1,74% față de septembrie 2011, avans susținut de asigurările obligatorii de răspundere civilă auto (RCA), asigurările de răspundere civilă generală și cele de garanții. Pe segmentul asigurărilor de viață, subscrierile au totalizat 1,3 miliarde lei, nivel în creștere cu 0,28% față de primele trei trimestre ale anului trecut.

Structura primelor brute subscrise

Perioada

Total

AG+AV

(lei)

Asigurări generale Asigurări de viaţă
(lei) Pondere în total

(%)

(lei) Pondere în total

(%)

30.09. 2010 6.315.538.302 5.092.053.349 80,63 1.223.484.953 19,37
30.09.2011 6.081.508.725 4.792.161.585 78,80 1.289.347.140 21,20
30.09.2012 6.168.687.703 4.875.730.888 79,04 1.292.956.815 20,96

Din punct de vedere al repartizării subscrierilor de prime brute subscrise, pe regiuni, cea mai mare pondere o deţine regiunea București – Judeţul Ilfov, cu 48,21% din total.

Pe segmentul asigurărilor generale, trei clase de asigurări au deținut, cumulat, peste 80% în structura portofoliului de prime brute subscrise, după cum urmează:

  • Clasa III – asigurări de mijloace de transport terestru, altele decât cele feroviare (Casco), cu un total de prime brute subscrise de 1,4 miliarde lei;
  • Clasa VIII – asigurări de incendiu și alte calamități naturale – a înregistrat un volum de subscrieri de peste 859,5 milioane lei;
  • Clasa X (RCA şi CMR) – cu un volum de subscrieri în valoare de 1,6 miliarde lei.

Alte clase de asigurări au deținut o pondere de 19,66% în total prime brute subscrise aferente asigurărilor generale, în creștere cu 39,88% față de nivelul înregistrat la data de 30 septembrie 2011. Dintre acestea, clasa de asigurări de răspundere civilă generală (6,95%) și cea de asigurări de garanții (2,41%) au consemnat creșteri importante în totalul subscrierilor pentru asigurări generale, comparativ cu primele trei trimestre ale anului trecut.

În ceea ce privește segmentul asigurărilor de viață, clasele cu ponderi semnificative în structura portofoliului au fost următoarele:

  • Clasa AI – asigurări de viață, anuități și asigurări de viață suplimentare – care a generat subscrieri de 801,2 milioane  lei;
  • Clasa AIII – asigurări de viață și anuități care sunt legate de fonduri de investiții – cu un volum de subscrieri de 440,6 milioane lei.

Despăgubiri plătite

Volumul total de indemnizații brute plătite de asigurători, în primele trei trimestre ale acestui an, s-a situat la aproape 3,8 miliarde lei, nivel în creștere cu 3,90% față de intervalul similar din 2011 (3,6 miliarde lei).

În baza contractelor de asigurări generale, asigurătorii au plătit daune de peste 3,2 miliarde de lei, valoare în creștere cu 3,36% față de cifrele raportate la sfârșitul lunii septembrie 2011. Pe segmentul asigurărilor de viață, sumele plătite pentru indemnizații brute, maturități și răscumpărări s-au ridicat la aproape 538,7 milioane lei, înregistrând o creștere cu 7,30% față de perioada similară a anului trecut.

Piața de brokeraj în asigurări

În perioada ianuarie-septembrie 2012, primele intermediate de brokerii în asigurări au totalizat 2,5 miliarde lei, nivel în creștere cu 5,26% față de intervalul similar din 2011. Raportat la totalul primelor brute subscrise de asigurători, de aproximativ 6,2 miliarde lei, gradul de intermediere s-a situat la 40,95%. Veniturile brokerilor din activitatea de intermediere a produselor de asigurări au totalizat 504,8 milioane lei, valoare în creștere cu 2,98% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Creștere de 1,43% pentru piața de asigurări în primele trei trimestre din 2012