Flash Feed Scroll Reader

Tag Archive | "preţurile de transfer"

Rödl & Partner- noutăţile anului 2016 privind preţurile de transfer


Potrivit Codului Fiscal care a intrat în vigoare la începutul acestui an, toate companiile care efectuează  tranzacţii cu persoane afiliate au obligaţia întocmirii dosarului preţurilor de transfer. Cele mai recente obligaţii sunt prevăzute în noul Cod de Procedură Fiscală – Legea 207/2015.

Din 2016, orice contribuabil care efectuează tranzacţii cu persoane afiliate are obligaţia întocmirii dosarului preţurilor de transfer, în momentul în care atinge sau depăşeste pragul prevăzut de lege. În Ordinul președintelui ANAF nr. 442/2016 se stabileşte procedura de elaborare a dosarului preţurilor de transfer, cuantumul tranzacţiilor, termenele de întocmire, conţinutul şi condiţiile de solicitare.

Pentru categoria marilor contribuabili care desfăşoară tranzacții cu persoane afiliate  cu o valoare totală anuală, calculată prin însumarea valorii tranzacțiilor efectuate, exclusiv TVA, mai mare sau egală cu oricare din pragurile de semnificație stabilite mai jos, întocmirea dosarului prețurilor de transfer este obligatorie.

Nivelul valoric al pragului de semnificație pentru contribuabilii anterior menționați, în funcție de tipul tranzacției desfășurate, este:

  • Valoarea cumulată anuală a încasărilor şi plăţilor de dobânzi pentru serviciile financiare depășește suma de 200.000 Euro, calculată la cursul BNR valabil pentru ultima zi a anului fiscal;
  • Valoarea cumulată anuală a achiziţiilor şi prestărilor de servicii depășește suma de 250.000 Euro, calculată la cursul BNR valabil pentru ultima zi a anului fiscal;
  • Valoarea cumulată anuală a achiziţiilor şi livrărilor de bunuri corporale sau necorporale depășește suma de 350.000 Euro, calculată la cursul BNR valabil pentru ultima zi a anului fiscal;

Termenul de întocmire a dosarului prețurilor de transfer este termenul legal stabilit pentru depunerea declarațiilor anuale privind impozitul pe profit, pentru fiecare an fiscal.

Pentru companiile din categoria marilor contribuabili care au obligația întocmirii anuale a dosarului prețurilor de transfer termenul de prezentare este de 10 zile de la data solicitării.

În ceea ce priveşte contribuabilii mari care nu depașesc pragurile valorice stabilite anterior, precum și contribuabilii mici şi mijlocii, au obligatia intocmirii dosarului prețurilor de transfer la solicitarea organului de inspecţie fiscală. Termenul prentru prezentarea dosarului este între 30-60 de zile calendaristice, cu posibilitatea prelungirii o singură data cu o perioadă de cel mult 30 de zile calendaristice.

Cu toate acestea, dosarul prețurilor de transfer pentru tranzacții cu entități afiliate se va întocmi de către contribuabilii mijlocii sau mici doar dacă:

  • Valoarea cumulată anuală a încasărilor şi plăţilor de dobânzi pentru serviciile financiare depășește suma de 50.000 Euro, calculată la cursul BNR valabil pentru ultima zi a anului fiscal;
  • Valoarea cumulată anuală a achiziţiilor şi prestărilor de servicii depășește suma de 50.000 Euro, calculată la cursul BNR valabil pentru ultima zi a anului fiscal;
  • Valoarea cumulată anuală a achiziţiilor şi livrărilor de bunuri corporale sau necorporale depășește suma de 100.000 Euro, calculată la cursul BNR valabil pentru ultima zi a anului fiscal;

Pentru ceilalți contribuabili care desfășoară tranzacții cu persoane afiliate, dar valoarea tranzacțiilor este mai mică decât valorile din a doua grilă a pragurilor de semnificație, ordonanța specifică necesitatea documentării respectării principiului valorii de piață fără a avea obligația de a intocmi dosarul prețurilor de transfer.

În prezent, amenda prevăzută de lege pentru cei care nu prezintă dosarele cu preţurile de transfer este cuprinsă între 12.000 şi 14.000 de lei pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mijlocii şi mari şi cu amendă de la 2.000 lei la 3.500 lei pentru celelalte persoane juridice, precum şi pentru persoanele fizice.

Pentru a preîntâmpina efectele negative ale nerespectării prevederilor privind preţurile de transfer, contribuabilii pot pregăti în avans documentaţia preţurilor de transfer pentru toate tranzactiile desfasurate cu persoanele afiliate.

Echipa Rödl & Partner România dispune de baze de date specializate (Amadeus), de resursele şi expertiza necesară pentru pregătirea unei documentaţii de calitate în vederea susţinerii rezonabilităţii politicii de preţuri de transfer adoptate, justificarea raportului dintre riscurile asumate, investiţiile făcute pe de o parte, remuneraţia primită şi profiturile obţinute pe de altă parte pentru toate categoriile de societăţi şi tranzacţii intra-grup. Astfel clienţii noştri au siguranţa că dosarele întocmite răspund în orice moment exigenţelor oricărei inspecţii fiscale.

* Rödl & Partner este o companie multinațională care oferă servicii integrate de audit, contabilitate şi resurse umane, consultanţă fiscală şi juridică. Fondată în 1977, în Nürenberg, Germania, Rödl & Partner s-a extins prin 102 de birouri în 46 de ţări.

 

sursa: Rödl & Partner

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Rödl & Partner- noutăţile anului 2016 privind preţurile de transfer