Flash Feed Scroll Reader

Tag Archive | "rodl & partner"

Rödl & Partner- noutăţile anului 2016 privind preţurile de transfer


Potrivit Codului Fiscal care a intrat în vigoare la începutul acestui an, toate companiile care efectuează  tranzacţii cu persoane afiliate au obligaţia întocmirii dosarului preţurilor de transfer. Cele mai recente obligaţii sunt prevăzute în noul Cod de Procedură Fiscală – Legea 207/2015.

Din 2016, orice contribuabil care efectuează tranzacţii cu persoane afiliate are obligaţia întocmirii dosarului preţurilor de transfer, în momentul în care atinge sau depăşeste pragul prevăzut de lege. În Ordinul președintelui ANAF nr. 442/2016 se stabileşte procedura de elaborare a dosarului preţurilor de transfer, cuantumul tranzacţiilor, termenele de întocmire, conţinutul şi condiţiile de solicitare.

Pentru categoria marilor contribuabili care desfăşoară tranzacții cu persoane afiliate  cu o valoare totală anuală, calculată prin însumarea valorii tranzacțiilor efectuate, exclusiv TVA, mai mare sau egală cu oricare din pragurile de semnificație stabilite mai jos, întocmirea dosarului prețurilor de transfer este obligatorie.

Nivelul valoric al pragului de semnificație pentru contribuabilii anterior menționați, în funcție de tipul tranzacției desfășurate, este:

 • Valoarea cumulată anuală a încasărilor şi plăţilor de dobânzi pentru serviciile financiare depășește suma de 200.000 Euro, calculată la cursul BNR valabil pentru ultima zi a anului fiscal;
 • Valoarea cumulată anuală a achiziţiilor şi prestărilor de servicii depășește suma de 250.000 Euro, calculată la cursul BNR valabil pentru ultima zi a anului fiscal;
 • Valoarea cumulată anuală a achiziţiilor şi livrărilor de bunuri corporale sau necorporale depășește suma de 350.000 Euro, calculată la cursul BNR valabil pentru ultima zi a anului fiscal;

Termenul de întocmire a dosarului prețurilor de transfer este termenul legal stabilit pentru depunerea declarațiilor anuale privind impozitul pe profit, pentru fiecare an fiscal.

Pentru companiile din categoria marilor contribuabili care au obligația întocmirii anuale a dosarului prețurilor de transfer termenul de prezentare este de 10 zile de la data solicitării.

În ceea ce priveşte contribuabilii mari care nu depașesc pragurile valorice stabilite anterior, precum și contribuabilii mici şi mijlocii, au obligatia intocmirii dosarului prețurilor de transfer la solicitarea organului de inspecţie fiscală. Termenul prentru prezentarea dosarului este între 30-60 de zile calendaristice, cu posibilitatea prelungirii o singură data cu o perioadă de cel mult 30 de zile calendaristice.

Cu toate acestea, dosarul prețurilor de transfer pentru tranzacții cu entități afiliate se va întocmi de către contribuabilii mijlocii sau mici doar dacă:

 • Valoarea cumulată anuală a încasărilor şi plăţilor de dobânzi pentru serviciile financiare depășește suma de 50.000 Euro, calculată la cursul BNR valabil pentru ultima zi a anului fiscal;
 • Valoarea cumulată anuală a achiziţiilor şi prestărilor de servicii depășește suma de 50.000 Euro, calculată la cursul BNR valabil pentru ultima zi a anului fiscal;
 • Valoarea cumulată anuală a achiziţiilor şi livrărilor de bunuri corporale sau necorporale depășește suma de 100.000 Euro, calculată la cursul BNR valabil pentru ultima zi a anului fiscal;

Pentru ceilalți contribuabili care desfășoară tranzacții cu persoane afiliate, dar valoarea tranzacțiilor este mai mică decât valorile din a doua grilă a pragurilor de semnificație, ordonanța specifică necesitatea documentării respectării principiului valorii de piață fără a avea obligația de a intocmi dosarul prețurilor de transfer.

În prezent, amenda prevăzută de lege pentru cei care nu prezintă dosarele cu preţurile de transfer este cuprinsă între 12.000 şi 14.000 de lei pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mijlocii şi mari şi cu amendă de la 2.000 lei la 3.500 lei pentru celelalte persoane juridice, precum şi pentru persoanele fizice.

Pentru a preîntâmpina efectele negative ale nerespectării prevederilor privind preţurile de transfer, contribuabilii pot pregăti în avans documentaţia preţurilor de transfer pentru toate tranzactiile desfasurate cu persoanele afiliate.

Echipa Rödl & Partner România dispune de baze de date specializate (Amadeus), de resursele şi expertiza necesară pentru pregătirea unei documentaţii de calitate în vederea susţinerii rezonabilităţii politicii de preţuri de transfer adoptate, justificarea raportului dintre riscurile asumate, investiţiile făcute pe de o parte, remuneraţia primită şi profiturile obţinute pe de altă parte pentru toate categoriile de societăţi şi tranzacţii intra-grup. Astfel clienţii noştri au siguranţa că dosarele întocmite răspund în orice moment exigenţelor oricărei inspecţii fiscale.

* Rödl & Partner este o companie multinațională care oferă servicii integrate de audit, contabilitate şi resurse umane, consultanţă fiscală şi juridică. Fondată în 1977, în Nürenberg, Germania, Rödl & Partner s-a extins prin 102 de birouri în 46 de ţări.

 

sursa: Rödl & Partner

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Rödl & Partner- noutăţile anului 2016 privind preţurile de transfer

Roedl&Partner răspunde la intrebările dumneavoastră pe tema Contractului individual de muncă- Partea 1


 1. De la ce vârstă poţi deveni angajat, având contract individual de muncă?

Răspuns: Codul Muncii la art. 13 prevede că persoana fizică dobândeşte capacitate de muncă la implinirea vârstei de 16 ani.

Persoana fizică poate incheia un contract de muncă în calitate de salariat şi la împlinirea vârstei de 15 ani, cu acordul părinţilor sau al reprezentanţilor legali, pentru activităţi potrivite cu dezvoltarea fizică, aptitudinile şi cunoştinţele sale, dacă astfel nu îi sunt periclitate sănătatea, dezvoltarea şi pregătirea profesională.

Dar,

NU e  voie să încadrezi în muncă persoane sub vârsta de 15 ani.

NU e voie sa incadrezi in muncă persoane puse sub interdicţie judecătorească.

NU e  voie să încadrezi în muncă în locuri de muncă grele, vătămătoare sau periculoase persoane cu vârsta sub 18 ani.

NU  e voie sa încadrezi în muncă persoane care să presteze muncă sau activităţi ilicite sau imorale.

 1. Terţii pot lua parte la încheierea contractului individual de muncă?

Răspuns: La negocierea, încheierea sau modificarea contractului individual de muncă, oricare dintre părţi poate fi asistată de terţi, conform propriei opţiuni, cu respectarea prevederilor art. 17 alin. (7):

(7) Cu privire la informaţiile furnizate salariatului, prealabil incheierii contractului individual de munca, intre părti poate interveni un contract de confidenţialitate.

3. Modificarea funcţiei se realizează prin act adiţional la CIM?

Răspuns: Modificarea funcţiei pe care este angajat salariatul nu se poate realiza prin decizia unilaterală a angajatorului, deoarece această modificare se realizează prin acordul parţilor, deci prin încheierea unui act adiţional la contract, în temeiul art. 41 alin. (1) coroborat cu alin. (3) lit. c) din Codul muncii.

Aşadar, angajatorul trebuie să obţină acordul expres al salariatului în ceea ce priveşte modificarea funcţiei (şi eventual a salariului), căci interesul legitim legat de stabilitatea raporturilor de muncă impune ca modificarea CIM să se facă în aceleaşi condiţii în care acesta a fost încheiat, respectiv prin acordul ambelor părţi ale raportului de muncă, angajator şi salariat. În lipsa acestui acord nu se poate modifica contractul individual de muncă al salariatului.

 1. Ce se întâmplă dacă persoana pe care doreşti să o angajezi îşi va desfăşura activitatea în străinătate?

Răspuns: In cazul in care persoana selectată în vederea angajării ori salariatul, după caz, urmează să îşi desfăşoare activitatea în străinătate, angajatorul are obligaţia de a-i comunica în timp util, înainte de plecare, informaţiile prevăzute la art. 17 alin. (3), precum şi informaţii referitoare la:

 1. a) durata perioadei de muncă ce urmează să fie prestată în străinătate;
 2. b) moneda în care vor fi plătite drepturile salariale, precum şi modalităţile de plată;
 3. c) prestaţiile in bani şi/sau in natură aferente desfăşurării activităţii in străinatate;
 4. d) condiţiile de climă;
 5. e) reglementările principale din legislaţia muncii din acea ţară;
 6. f) obiceiurile locului a căror nerespectare i-ar pune in pericol viaţa, libertatea sau siguranţa personală;
 7. g) condiţiile de repatriere a lucrătorului, după caz.
 1. Ce se intâmplă dacă angajatorul nu se achită de obligaţia de informare a viitorului angajat?Răspuns: Conform art. 19 din Codul Muncii, dacă angajatorul nu işi execută obligaţia de informare prevăzută la art. 17 şi 18, persoana selectată in vederea angajării ori salariatul, după caz, are dreptul să sesizeze, in termen de 30 de zile de la data neindeplinirii acestei obligaţii, instanţa judecătorească competentă şi să solicite despăgubiri corespunzătoare prejudiciului pe care l-a suferit ca urmare a neexecutării de către angajator a obligaţiei de informare.

Rödl & Partner este o companie multinațională ce oferă servicii de audit, contabilitate şi resurse umane, consultanță fiscală şi juridică. Mai mult decât atât, compania oferă servicii în domeniul consultanței în afaceri şi în domeniul sistemelor informaționale (IT).

 Fondată în 1977, în Nürenberg, Germania, Rödl & Partner s-a extins prin 91 de birouri în 40 de ţări, creşterea companiei fiind răspunsul solicitărilor clienţilor noştri.

În Germania, Rödl & Partner se află pe locul 5 în rândul companiilor care oferă servicii contabile şi pe locul 16 în topul celor mai mari companii de consultanță juridică.

Rödl & Partner s-a implicat pe piața românească încă din 1998. Pe măsură ce am acumulat experiență pe piață, susținută de o creştere constantă a cifrei de afaceri şi a numărului clienților, am deschis birourile din Bucureşti, Timişoara, Cluj-Napoca şi Sibiu . Rödl & Partner România are momentan peste 80 de avocați, auditori, consultanți fiscali şi experți contabili.

Pentru mai multe informatii vă rugăm să ne contactaţi la adresa de e-mail: cluj@roedl.pro sau la tel.+40 364 401 891.

 

sursa:Rödl & Partner

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Roedl&Partner răspunde la intrebările dumneavoastră pe tema Contractului individual de muncă- Partea 1

INVITATIE- SEMINAR Rödl & Partner


Pentru a vă sprijini în deciziile pe care le luati zilnic cu privire la afacerea pe care o gestionati şi pentru a vă oferi soluţii practice la problemele întâmpinate, vă invităm să participaţi la seminariile organizate de Rödl & Partner la Cluj, în data de 16 iunie 2015 şi la Sibiu, în data de 18 iunie 2015.

In cadrul seminariilor vor fi abordate doua teme principale:

1. Reglementări contabile aprobate prin OMFP 1802 din 2014 – studiu comparativ cu OMFP 3055 din 2009

> Redefinire tipuri de societăţi şi grupuri de societăţi;

> Tratamente contabile noi

> Analiză comparativă speţe contabile

2. CIM. De la teorie la practică

> Modul de gestionare a dosarelor de personal;

> Acte adiţionale la CIM şi transmiterea acestora în Revisal;

> Speţe HR: Ce fac dacă…….?;

Pentru mai multe detalii referitor la cele doua seminarii si pentru confirmarea participarii, va rugam sa descarcati aici invitatia oficiala.

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru INVITATIE- SEMINAR Rödl & Partner

Rödl & Partner a susţinut campania “Diabetul: Să ne protejăm viitorul”


Cu ocazia Zilei Mondiale a Diabetului, Centrul Medical de Diabet, Nutriţie şi Obezitate “Dr. Bonfarado” din Ploieşti, în parteneriat cu societatea Roedl & Partner din Bucureşti, au lansat campania “Diabetul: Să ne protejăm viitorul, în data de 14 noiembrie, la Ploieşti. Ziua Mondială a Diabetului, inițiată de Federația Internațională de Diabet cu sprijinul Organizației Mondiale a Sănătății, este cea mai mare campanie mondială de informare asupra diabetului.

Ediția din 2014 a fost prima dintr-o campanie de 3 ani care se va concentra pe felul în care diabetul poate fi prevenit, adoptând o dietă echilibrată şi ducând o viață activă.

Scopul campaniei a fost de a sprijini eforturile depuse la nivel mondial în lupta împotriva diabetului, prin implementarea unui program de conştientizare a populaţiei cu privire la importanţa adoptării unui stil de viaţă sănătos în profilaxia diabetului şi de stopare a creşterii numărului persoanelor cu diabet.

Pentru a marca simbolic speranța luptei împotriva acestei boli, în noaptea de 13 spre 14 noiembrie, organizatorii acestei campanii au iluminat în albastru clădirea Primăriei din Ploieşti. De asemenea, pentru că prin acest eveniment s-a dorit să se tragă un puternic semnal de alarmă şi în şcoli, în două licee din Ploieşti s-au desfăşurat seminarii despre importanţa adoptării unui stil de viaţă sănătos.

Mai mult, angajații companiei Roedl & Partner au încurajat practicarea zilnică a 30 de minute de exerciţii fizice. Astfel, în cadrul acțiunii „Fă primul pas împotriva diabetului”, din 14 noiembrie 2014, a fost promovat mersul ca exerciţiu fizic. Pentru a accentua importanţa depistării precoce a diabetului, cu ocazia acestui eveniment a fost inițiată o amplă acţiune de testare gratuită a glicemiei. Campania de testare a început în ziua de 14 noiembrie şi s-a desfăşurat până pe 28 noiembrie 2014 la clinica Dr. Bonfarado din Ploieşti.

Ultimele studii efectuate la nivel național arată că peste 1,7 milioane de români suferă de diabet, iar cele mai mari probleme în rândul celor care suferă de această boală se înregistrează în sudul ţării. Ţinând cont de aceste aspecte, prin campania “Diabetul: Să ne protejăm viitorul” s-a reuşit atragerea atenției asupra importanţei prevenţiei, depistării precoce şi controlului eficient al diabetului, iar Ploieşti a fost inclus pe harta oraşelor participante la aceasta campanie.

Rödl & Partner este o companie multinațională ce oferă servicii de audit, contabilitate şi resurse umane, consultanță fiscală şi juridică. Mai mult decât atât, compania oferă servicii în domeniul consultanței în afaceri şi în domeniul sistemelor informaționale (IT).

Fondată în 1977, în Nürenberg, Germania, Rödl & Partner s-a extins prin 91 de birouri în 40 de ţări, creşterea companiei fiind răspunsul solicitărilor clienţilor noştri.

În Germania, Rödl & Partner se află pe locul 5 în rândul companiilor care oferă servicii contabile şi pe locul 16 în topul celor mai mari companii de consultanță juridică.

Rödl & Partner s-a implicat pe piața românească încă din 1998. Pe măsură ce am acumulat experiență pe piață, susținută de o creştere constantă a cifrei de afaceri şi a numărului clienților, am deschis birourile din Bucureşti, Timişoara şi Cluj-Napoca . Rödl & Partner România are momentan peste 80 de avocați, auditori, consultanți fiscali şi experți contabili.

Pentru mai multe informatii vă rugăm să ne contactaţi la adresa de e-mail: cluj@roedl.pro sau la tel.+40 364 401 891.

sursa: Rodl & Partner

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Rödl & Partner a susţinut campania “Diabetul: Să ne protejăm viitorul”