Flash Feed Scroll Reader

Clasificat | Economic - Financiar

1 Octombrie – Ziua Internaţională a Persoanelor Vârstnice

A- A A+

 

 1 Octombrie – Ziua Internaţională a Persoanelor Vârstnice

 

1 octombrie veterani

Liga Culturală pentru Unitatea  Românilor   de Pretutindeni –Filiala Cluj          2006-2015

 

Către Consiliul Judeţean al Persoanelor Vârstnice Cluj

Excelenţei Sale, Domnului Ioan Constantinescu – preşedinte

 

La 1 Octombrie sărbătorim Ziua Internaţională a Persoanelor Vârstnice. Este o sărbătoare a tuturor personelor vârstnice, în fapt, a  întregii omeniri.

Anul 2015 – ANUL VETERANILOR DE RĂZBOI, amplifică valenţele acestei zile.

Veteranii au luptat pentru neam şi ţară. Ei au binemeritat pentru Patrie!

Veteranii şi eroii au fost sprijiniţi de cei de vârsta a 4-a, de azi, asigurându-le toate cele necesare ducerii luptelor.

Avem onoarea să Vă transmitem felicitări cu prilejul aniversării la 1 Octombrie a Zilei  Internaţionale a Persoanelor Vârstnice!

Consiliul Naţional şi Consiliul Judeţean al Persoanelor Vârstnice Cluj au un rol fundamental,  azi, prin responsabilităţile care le revin, prin numărul şi valoarea persoanelor vârstnice din România,  din judeţ . Între altele, Consiliului Naţional şi celui judeţean îi revin, activizarea persoanelor vârstnice de mare performanţă, pentru a-şi aduce o contribuţie pe măsură, în domeniile lor de competenţă, fapt care determină dezvoltarea societăţii noastre, a judeţului Cluj.

Vârstnicii sunt un permanent exemplu de demnitate şi patriotism. Prin înţelepciunea vârstnicilor, care reprezintă un tezaur de învăţături nepreţuite şi prin entuziasmul tinerilor, ai căror reprezentanţi sunt câştigători ai Olimpiadelor Internaţionale, se face transmiterea ştafetei între generaţii, solidarizarea, comuniunea între generaţii, pentru a construi o lume mai bună  generaţiilor care vin după noi, evidenţiindu-se noţiunile inseparabile de Ţară, Istorie şi Generaţie.

Vă dorim succese în demersurile pentru aplicarea, la specificul ţării noastre şi al judeţului Cluj, a principiilor ONU şi a obiectivelor Planului Internaţional de Acţiune, dezvoltate de Uniunea Europeană, a recomandărilor Adunării Mondiale a Persoanelor Vârstnice, pentru îmbunătăţirea continuă a condiţiilor de viaţă a Persoanelor Vârstnice şi participarea lor la viaţa activă, la toate aspectele economice, sociale, culturale şi politice judeţene Cluj.

 

Cu deosebite consideraţii ,

Am onoarea să Vă salut!

 

Col.(rtr.) ing.,ec. Nicolae C. Grosu –

preşedinte al Ligii Culturale pentru Unitatea Românilor de Pretutindeni –Filiala Cluj, al  Asociaţiei  şi al Fundaţiei, din antet, posesor al  EMBLEMEI  DE MERIT “ REZERVA OŞTIRII ROMÂNE” ,clasa a II-a cu ATESTAT CONFERITĂ DE CĂTRE MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE, Membru de Onoare al Asociaţiei Naţionale CULTUL EROILOR“REGINA MARIA”,şi al Asociaţiei Naţionale a Veteranilor de Război, cu Diplome de Onoare, conferite de către A.N.C.M.R.R.”Al.I.Cuza”, de către Instituţia Prefectului, Judeţul Cluj, Diplomă de Aleasă Cinstire conferită de către Mitropolitul Bartolomeu Valeriu Anania, CRUCEA TRANSILVANĂ conferită de către Mitropolitul Clujului… CRUCEA  ARHIEPISCOPALĂ conferită de către Arhiepiscopul Alba Iuliei, Diploma “Aportul Civic”, conferită de către Consiliul Civic Local Cluj-Napoca, membru al A.G.I.R. şi al A.G.E.R.

Sursa:

Liga Culturală pentru Unitatea  Românilor   de Pretutindeni –Filiala Cluj          2006-2015

Related Posts with Thumbnails