Expo Transilvania S.R.L. Cluj-Napoca realizările pe perioada ianuarie-iunie 2022, Buget de venituri și cheltuieli rectificat iulie 2022 și propunere buget cheltuieli Măsura 2


Expo Transilvania S.R.L. Cluj-Napoca realizările pe perioada ianuarie-iunie 2022 Buget de venituri și cheltuieli rectificat iulie 2022 și propunere buget cheltuieli Măsura 2