AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE A JUDETULUI CLUJ


In calitatea sa de reprezentata a intereselor membrilor, Camera preia, sintetizeaza si informeaza asupra problemelor proprii mediului de afaceri si, nu in ultimul rand, se implica spre a gasi solutiile legale, judicioase pentru rezolvarea sau, cel putin, atenuarea lor.

Din perspectiva unor astfel de atributii legale, ne permitem sa va semnalam urmatoarea problema legata de modul de determinare a exigibilitatii obligatiei de plata a TVA, datorata pentru transferul de proprietate asupra unui imobil, cu solicitarea ca, in aplicarea dispozitiilor legale incidente, reglementate de Codul Fiscal, sa tineti seama de cele de mai jos. Facem precizarea ca problema ne-a fost semnalata de membri, in demersul lor de a identifica solutia corecta, legala.

Printr-o corespondenta purtata de unii dintre ei cu Biroul metodologic din cadrul D.G.F.P Cluj, (numar 11222/31.03.2010), le-a fost indicata data platii avansului ca termen de exigibilitate a TVA aferent transferului de proprietate, chiar daca faptul generator, respectiv transferul de proprietate asupra imobilului a survenit mult dupa aceasta plata. Raspunsul s-a bazat strict pe modalitatea de plata a pretului, convenita prin contractele semnate intre parti. Mai exact, le-a fost calificata drept “avans” rata din pretul de transfer a dreptului de proprietate, convenit prin contractul de vanzare-cumparare a respectivului imobil ignorandu-se astfel calificarea data de parti, si anume de “rata”, plata pretului fiind esalonata pe mai multe termene. Distinctia dintre cele doua notiuni, (avans si rata) nu este doar terminologica ci si de semnificatie, de substanta. Ea se impune a fi respectata si valorificata corect si in materia obligatiilor fiscale. Dealtfel, Codul Fiscal tine seama de ea si reglementeaza diferit termenul la care devine exigibila plata TVA, dupa cum este vorba de plata unor rate sau a unui avans din pret. Astfel, la art.1342 2 al.(2) din Codul Fiscal prin derogare de la al.(1), care reglementeaza exigibilitatea taxei la data survenirii faptului generator, se prevede ca,  pentru platile in avans, taxa devine exigibila la data platii avansului, deci anterior survenirii transferului bunului ce face obiectul acestei plati, in timp ce, pentru platile efectuate in rate, acelasi cod, la art.1341, al (6) prevede in mod expres ca “ Pentru livrările de bunuri corporale, inclusiv de bunuri imobile, data livrării este data la care intervine transferul dreptului de a dispune de bunuri ca şi un proprietar. Prin excepţie, în cazul contractelor care prevăd că plata se efectuează în rate sau al oricărui alt tip de contract care prevede că proprietatea este atribuită cel mai târziu în momentul plăţii ultimei sume scadente, cu excepţia contractelor de leasing, data livrării este data la care bunul este predat beneficiarului.” In aceste conditii calificarea invariabila, de catre organul fiscal, ca fiind “avans”, orice suma achitata anterior survenirii faptului generator,(transferul dreptului de proprietate),  se face cu nesocotirea vointei partilor contractante, convenita prin contractul semnat intre ele, si in ale carui prevederi organul fiscal nu are dreptul sa intervina. Contractul, ca lege a partilor, (art.969 Cod Civil), este un act juridic opozabil organului fiscal, nu cenzurabil de catre acesta. Atata vreme cat prin acest contract partile si-au definit atat modalitatea de plata cat si regimul juridic al platilor facute, ele se impun a fi respectate ca atare de terti, deci inclusiv de organele fiscale, altfel, orice interpretare adusa acestui act, straina de intelegerea partilor, ar avea semnificatia juridica a unei interventii brutale in continutul lui, neautorizata de nici un text legal. In consecinta, consideram ca evaluarea corecta a situatiei la care se raporteaza obligatiile de scadentele de plata a TVA nu poate fi facuta prin eliminarea, din aceasta evaluare, exact a actului care a generat aceasta obligatie de plata. O corect aplicare a legii obliga nu doar la interpretarea textelor incidente ci si a actelor juridice caroara aceste texte le sunt aplicabile.

Va rugam sa considerati prezenta scrisoare ca o incercare de a contribui la o corecta aplicare a legii, nu in litera ci in spiritul ei, facuta cu finalitatea, urmarita si de Dvs., de a oferi solutii imbatabile legal problemelor care framanta mediul de afaceri.

Presedinte

Ing. Stefan DIMITRIU