Flash Feed Scroll Reader

Clasificat | Economic - Financiar

ANUNȚ EXAMEN CURS DE „COMPETENȚE DIGITALE DE UTILIZARE A TEHNOLOGIEI INFORMAȚIEI CA INSTRUMENT DE ÎNVĂȚARE ȘI CUNOAȘTERE”

A- A A+ANUNȚ EXAMEN  CURS DE „COMPETENȚE DIGITALE DE UTILIZARE A TEHNOLOGIEI INFORMAȚIEI CA INSTRUMENT DE ÎNVĂȚARE ȘI CUNOAȘTERE”

în calitate de participant la cursul de Competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de învățare și cunoaștere, organizat de Camera de Comerț și Industrie Cluj în cadrul, proiectului POCU/860/3/12 Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC si SNCDI ale angajaților cu titlul: ” Dezvoltarea sustenabilă a competentelor digitale pentru angajații IMM din Regiunea Nord Vest „, cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți, Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC si SNCDI ale angajaților

vă informăm că în data de 23.03.2023. va avea loc examenul de absolvire a cursului Competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de învățare și cunoaștere, în sistem online pe platforma Zoom, începand cu ora 16,00.

Informații suplimentare referitoare la curs puteți obține la: Persoană de contact Szabo Ibolya, Expert formare profesionala 1 și Revnic Lucia Paula, Expert formare profesionala 2, telefon, 0364 730980, tel/fax 0364 730991, e-mail: office@ccicj.ro.

Marius Bogdan Georgescu

Manager Proiect

Întocmit,

Szabo Ibolya – Expert formare profesionala 1

Revnic Lucia Paula – Expert formare profesionala 2Related Posts with Thumbnails