Flash Feed Scroll Reader

Clasificat | Economic - Financiar

APDRP a eliminat obligativitatea asigurării de spaţii de garare pentru utilaje în cadrul Măsurii 312

A- A A+
APDRP a eliminat obligativitatea asigurării de spaţii de garare pentru utilaje în cadrul Măsurii 312

Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP) a anunţat marţi că, începând cu următoarea sesiune de depunere de proiecte pentru Măsura 312, va elimina obligativitatea existenţei sau amenajării, prin proiect, a spaţiilor de garare a utilajelor sau mijloacelor de transport specializate.

„Începând cu următoarea sesiune de depunere de proiecte pentru Măsura 312 – „Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea microîntreprinderilor”, care va avea loc în perioada 2 – 31 mai 2011, APDRP va elimina obligativitatea existenţei sau amenajării, prin proiect, a spaţiilor de garare a utilajelor sau mijloacelor de transport specializate. Această facilitate se adresează beneficiarilor care depun proiecte ce prevăd achiziţia de astfel de mijloace”, se spune în comunicat.

Obligativitatea se referea la construirea a cel puţin unei platforme betonate care să asigure gararea acestor utilaje sau mijloace de transport, iar proiectele care nu aveau prevăzută această facilitate erau declarate neeligibile.

Potrivit APDRP, în urma discuţiilor cu Ministerul Mediului şi Pădurilor a reieşit faptul că betonul se poate constitui într-un factor poluant suplimentar, iar eliminarea acestei obligaţii poate asigura o mai mare flexibilitate în implementarea proiectului, atât din punct de vedere financiar, cât şi de protecţie a mediului.

Măsura 312 – „Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi” se încadrează în Axa III – „Îmbunătăţirea calităţii vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale” a Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) şi are ca obiectiv general dezvoltarea durabilă a economiei rurale prin încurajarea activităţilor non-agricole, în scopul creşterii numărului de locuri de muncă şi a veniturilor adiţionale.

Obiectivele specifice ale Măsurii 312 sunt crearea şi menţinerea locurilor de muncă în spaţiul rural, creşterea valorii adăugate în activităţile non-agricole, crearea şi diversificarea serviciilor pentru populaţia rurală, prestate de către micro-întreprinderi.

Printre obiectivele operaţionale se regăsesc crearea de micro-întreprinderi, dar şi dezvoltarea celor existente în sectorul non-agricol din spaţiul rural. Alte obiective operaţionale privesc încurajarea iniţiativelor de afaceri promovate în special de către tineri şi femei, încurajarea activităţilor meşteşugăreşti şi a altor activităţi tradiţionale, cât şi reducerea gradului de dependenţă faţă de agricultură.

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin Măsura 312 sunt micro-întreprinderile şi persoane fizice neînregistrate ca agenţi economici care se vor angaja însă ca până la data semnării contractului de finanţare să fie autorizate cu un statut minim de persoană fizică autorizată şi să funcţioneze ca micro-întreprinderi.

Sursa: NewsIn

Related Posts with Thumbnails