Flash Feed Scroll Reader

Clasificat | Economic - Financiar

APDRP alocă 1,65 mil. lei pentru servicii de legătorie şi arhivare proiecte de absorbţie fonduri UE

A- A A+
APDRP alocă 1,65 mil. lei pentru servicii de legătorie şi arhivare proiecte de absorbţie fonduri UE

Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP) alocă 1,65 mil. lei, fără TVA, pentru servicii de legătorie şi arhivare a proiectelor derulate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), potrivit unui anunţ de participare publicat pe site-ul guvernamental de licitaţii publice.

Durata contractului sau termenul pentru finalizare este de 24 de luni de la data atribuirii contractului, iar termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 25 ianuarie 2011, ora 10:00.

„Numărul estimat de contracte subsecvente ce urmează a fi încheiate pe durata derularii acordului cadru este de patru”, se menţionează în document.

Finanţarea se va face din fonduri FEADR în proporţie de 80% şi din bugetul naţional 20%.

Media cifrei de afaceri a ofertantului trebuie să fie echivalentul a cel puţin 50.000 euro pe ultimii trei ani financiari încheiaţi, respectiv 2007, 2008 şi 2009.

PNDR este documentul pe baza căruia poate fi accesat Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) şi care respectă liniile directoare strategice de dezvoltare rurală ale Uniunii Europene.

Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP) este instituţie publică cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi a fost înfiinţată prin reorganizarea Agenţiei SAPARD şi preluarea în structura acesteia a Serviciilor Tehnice Delegate din cadrul Direcţiilor Judeţene pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală.

APDRP are ca principală atribuţie implementarea tehnică, în condiţiile delegării de funcţii de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR), prin Autoritatea de Management pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, implementarea financiară a FEADR în concordanţă cu strategia şi măsurile stabilite în Planul Naţional Strategic pentru Dezvoltare Rurală şi Programul Naţional de Dezvoltare Rurală pentru perioada 2007-2013.

Sursa: NewsIn

Foto: http://finantare.businesslive.ro

Related Posts with Thumbnails