Flash Feed Scroll Reader

Clasificat | Economic - Financiar

APDRP anunţă că în acest an sunt disponibili 200 milioane euro nerambursabili pentru Măsura 221

A- A A+
APDRP anunţă că în acest an sunt disponibili 200 milioane euro nerambursabili pentru Măsura 221

Prima sesiune din acest an pentru depunerea proiectelor de finanţare aferente Măsurii 221 „Prima împădurire a terenurilor agricole” se va desfăşura în perioada 1 februarie – 28 februarie 2011, în acest an fiind disponibili 200 milioane de euro nerambursabili, a anunţat marţi APDRP.

Conform calendarului propus pentru sesiunile de depunere, aferent anului 2011, sesiunea care va începe la 1 februarie este prima din cele patru care se vor desfăşura pe parcursul acestui an. Fiecărei sesiuni pentru depunerea proiectelor de primă împădurire a terenurilor agricole îi vor fi alocaţi câte 50 de milioane de euro, se arată într-un comunicat al Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP).

Astfel, beneficiarii Măsurii 221 vor avea la dispoziţie în acest an 200 de milioane de euro. Fondurile totale nerambursabile alocate acestei Măsuri de finanţare sunt de peste 229 de milioane euro contribuţie publică naţională şi comunitară şi vor putea fi utilizaţi până în anul 2013.

„Implementarea acestei măsuri are ca scop îmbunătăţirea condiţiilor de mediu în spaţiul rural prin folosirea şi gospodărirea durabilă a terenurilor agricole prin împădurire. Măsura este destinată prevenirii pagubelor produse de factorii naturali dăunători, reducerii eroziunii solurilor, îmbunătăţirii capacităţii de retenţie a apei, creşterii calităţii aerului, producerii de biomasă, inclusiv masă lemnoasă de calitate, prin menţinerea sau creşterea biodiversităţii”, se arată în comunicat.

Totodată, obiectivul specific al finanţării nerambursabile este creşterea suprafeţei de pădure cu rol de protecţie a apei, solurilor, a pădurilor cu rol de protecţie împotriva factorilor naturali dăunători, precum şi de asigurare a funcţiilor recreative, pe baza rolului multifuncţional al acesteia.

Cu ajutorul acestei măsuri se pot împăduri toate terenurile agricole la nivelul întregii ţări, cu excepţia pajiştilor permanente neafectate de procese de degradare a solului. Astfel, se poate asigura şi împădurirea terenurile agricole din jurul oraşelor cu condiţia respectării cerinţelor specifice ale acestei Măsuri de finanţare. Pot fi împădurite şi terenurile care conţin soluri nisipoase şi/sau mobile, terenurile din luncile râurilor şi lunca Dunării dar şi terenurile afectate de eroziune sau deşertificare.

Solicitanţii fondurilor nerambursabile pot fi persoanele fizice, inclusiv persoane fizice autorizate, persoanele juridice, grupurile sau asociaţiile de persoane fizice sau juridice, precum şi autorităţile publice locale deţinătoare de teren agricol.

Suprafaţa agricolă propusă pentru împădurire trebuie să fie de minim 0,5 hectare. Prima condiţie pe care trebuie să o respecte solicitantul este să facă dovada deţinerii terenului agricol eligibil pentru împădurire.

APDRP precizează că prin Măsura 221 nu se oferă sprijin financiar pentru înfiinţarea plantaţiilor forestiere de pomi de Crăciun şi pentru producerea de energie regenerabilă.

Sursa: NewsIn

Related Posts with Thumbnails