Flash Feed Scroll Reader

Clasificat | Economic - Financiar

BCR vrea să îşi majoreze capitalul social cu 55,42 milioane lei, la 1,085 miliarde lei

A- A A+
BCR vrea să îşi majoreze capitalul social cu 55,42 milioane lei, la 1,085 miliarde lei

Banca Comercială Română (BCR) va propune acţionarilor majorarea capitalului social cu suma de 55,42 milioane lei, la1,085 miliarde lei, prin încorporarea unei părţi din profitul net obţinut anul trecut, potrivit convocatorului Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor.

Majorarea capitalului social al BCR va fi realizată prin emiterea unui număr de 554,27 milioane acţiuni noi, cu valoarea nominală de 0,1 lei/acţiune, prin încorporarea în capitalul social al BCR SA a unei părţi de 55,42 milioane lei din profitul net obţinut de BCR aferent exerciţiului financiar 2010.

Comitetul Executiv a convocat Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor BCR în 29 aprilie 2011. Atunci ar urma să aibă loc două AGEA, una pentru aprobarea majorării capitalului social al băncii şi cealaltă pentru modificarea valorii nominale a unei acţiuni BCR, de la valoarea de 1,3 lei/acţiune la valoarea de 0,1 lei/acţiune şi creşterea numărului de acţiuni de la 792.468.750 la 10.302.093.750.

De asemenea, în convocator se mai precizează că profitul aferent anului 2010 nu va fi distribuit ca dividende.

„Întregul profit net al Băncii, determinat conform Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 13/2008, aferent exerciţiului
financiar 2010, nu va fi distribuit ca dividende, ci va fi încorporat în capitalul social al Băncii, cu excepţia unui procent de până la 15% din respectivul profit care ar trebui inclus in rezultatul reportat”, se spune în convocator.

Tot pentru data de 29 aprilie 2011 este convocată şi o Adunare Generală Ordinară a Acţionarilor BCR SA în care se va propune spre aprobare situaţiile financiare ale BCR pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2010 şi a situaţiilor financiare consolidate ale Grupului BCR pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2010, pe baza raportului administratorilor privind exerciţiul financiar al anului 2010, a raportului consolidat al administratorilor privind exerciţiul financiar al anului 2010, a raportului Comitetului Executiv, a rapoartelor auditorului financiar, a raportului Comitetului de Audit şi Conformitate, a raportului Comitetului de Remunerare şi a raportului Comitetului de Risc.

De asemenea, în AGOA se va supune spre aprobare distribuirea profitului pentru exerciţiul financiar 2010, descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Supraveghere şi a membrilor Comitetului Executiv pentru exerciţiul financiar 2010 şi  numirea auditorului financiar al BCR pentru anul 2011.

Sursa: NewsIn

Related Posts with Thumbnails