Flash Feed Scroll Reader

Camera de Comerţ şi Industrie Cluj investeşte în oameni

A- A A+
Camera de Comerţ şi Industrie Cluj investeşte în oameni

INVESTEŞTE ÎN OAMENI !

Fondul Social European

Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară: 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”

Domeniul major de intervenţie: 5.1 „Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare”

Contract nr: POSDRU/104/5.1/G/80609

Titlul proiectului: „Orientarea, consilierea şi facilitarea integrării pe piaţa muncii a şomerilor tineri şi de lungă durată din judeţul Cluj (O.C.U.P)”

Beneficiar: Camera de Comerţ şi Industrie Cluj

24.01.2011

CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE CLUJ INVESTEŞTE ÎN OAMENI

Camera de Comerţ şi Industrie Cluj în parteneriat cu Asociaţia Caritas Eparhial Greco-Catolic, Tils Romania şi IF Italia Forma lansează proiectul “Orientarea, consilierea şi facilitarea integrării pe piaţa muncii a şomerilor tineri şi de lungă durată din judeţul Cluj” (O.C.U.P).

Cele patru organizaţii au decis să lucreze împreună deoarece deţin mix-ul ideal de competenţe pentru a se implica şi contribui activ la dezvoltarea economică şi socială a judeţului Cluj. Conştientizând necesitatea îmbunătăţirii şi creşterii eficacităţii serviciilor de consiliere în carieră, orientare şi formare profesională pentru şomeri şi persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă şi considerând că pot crea acele pârghii, care să faciliteze angajarea acestor persoane, Camera de Comerţ şi Industrie (CCICJ) şi partenerii au accesat o finanţare nerambursabilă în valoare de 2.088.001,87 milioane lei prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, axa prioritară 5, domeniul major de intervenţie 5.1.

Rezultatele anticipate în urma implementării proiectului sunt:

–       150 persoane vor beneficia de consiliere, orientare şi medierea accesului pe piaţa muncii în cadrul Centrului nou înfiinţat;

–       120 de persoane vor participa la programe de instruire profesională, dintre care 60 vor urma cursuri de specializare/perfecţionare, iar restul cursuri de calificare;

–       25 de persoane vor fi instruite pentru dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale;

–       24 de participanţi îşi vor găsi locuri de muncă prin intermediul proiectului;

–       15 persoane vor demara propria afacere sau vor deveni liber profesionişti ca urmare a proiectului;

–       3 câştigători ai concursului de planuri de afaceri vor primi consultanţă pentru iniţierea activităţii;

–       se va realiza un portal interactiv al Centrului cu aplicaţii conforme cu nevoile grupului ţintă şi o bază de date cu locuri de muncă disponibile;

–       vor fi organizate 3 seminarii pentru promovarea măsurilor active de ocupare la Turda, Dej şi Cluj-Napoca şi 2 târguri de locuri de muncă cu peste 150 de participanţi fiecare;

–       vor fi organizate 48 de job club-uri;

–       vor fi organizate 8 cursuri certificate CNFPA: 4 de specializare şi 4 de calificare.

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să îl contactaţi pe domnul Horea Cămărăşan, expert în comunicare, la telefon 0364/730.984 sau pe e-mail – horea@ccicj.ro.

MANAGER PROIECT

ELISABETA DUMITRESCU

Related Posts with Thumbnails