Camera de Comerț și Industrie Cluj propuneri BUGET DE VENITURI ȘI CHELTUIELI ESTIMATE PENTRU ANUL 2023


Camera de Comerț și Industrie Cluj propuneri BUGET DE VENITURI ȘI CHELTUIELI ESTIMATE PENTRU ANUL 2023

Camerei de Comerţ şi Industrie Cluj, supune atentiei două variante de proiecte propuse spre aprobarea Colegiului de Conducere al Camerei de Comerţ şi Industrie Cluj cu venituri – cheltuieli estimate pentru anul 2023 si REFERAT COMISIA DE CENZORI PRIVIND BVC CCI CLUJ PLANIFICAT PE ANUL 2022