CE: România trebuie să adopte noi norme prudenţiale pentru instituţiile de plată


Comisia Europeană (CE) a anunţat joi că a luat măsuri „împotriva a opt state membre”, din care cinci, inclusiv România, vor primi opinii motivate prin care li se cere adoptarea tuturor prevederilor Directivei referitoare la serviciile de plată.

Scopul Directivei Serviciilor de Plată este să garanteze că plăţile electronice în cadrul UE – în special transferul de credit, debitul direct şi plăţile prin card – devin al fel de facile, eficiente şi sigure ca şi în cazul plăţilor interne din cadrul unui stat membru. Directiva constituie baza legală pentru a face posibilă sistemul SEPA – Sistemul Unic de Plăţi în Euro.

România a adoptat deja majoritatea prevederilor Directivei Serviciilor de Plată, însă trebuie să adopte şi legislaţia secundară referitoare la cerinţele prudenţiale ale instituţiilor prin intermediul cărora se efectuează plăţile, a anunţat joi Comisia Europeană, prin intermediul unui comunicat publicat pe site-ul instituţiei.

România, alături de Cipru, Grecia, Spania, Polonia şi Suedia vor primi obiecţii motivate din partea CE referitoare la lipsa parţială sau totală din legislaţia naţională a normelor prevăzute în Directiva serviciilor de plată.

Statele membre au avut termen până la 1 noiembrie 2009 pentru a adopta integral, în legislaţiile proprii, prevederile Directivei. România a adoptat textul acesteia prin intermediul Ordonanţei de Urgenţă (OUG) 113/2009, la 1 noiembrie 2009, însă CE atrage atenţia asupra lipsei legislaţiei secundare „în principal referitoare la cerinţele prudenţiale ale instituţiilor de plată.”

Obiectivele Directivei sunt: crearea unei pieţe unice de plăţi în cadrul CE, armonizarea unui set de reguli aplicabile tuturor prestatorilor de servicii de plată,  protecţia consumatorului de servicii de plată şi transparenţa condiţiilor şi obligaţiilor de informare din partea prestatorilor de servicii.

În acelaşi timp, directiva permite crearea unei noi categorii de instituţii, axate exclusiv pe servicii de plată electronice, care să funcţioneze în condiţii concurenţiale echivalente cu jucătorii deja existenţi la nivelul întregii Uniuni. „Înaintea creării Directivei, furnizorilor de servicii de plată le era efectiv blocat accesul concurenţial şi de ofertă de servicii pe întreg teritoriul Uniunii”, se mai arată în comunicatul publicat joi.

Directiva urmăreşte realizarea mai rapidă şi în condiţii mai transparente a plăţilor pe teritoriul Uniunii, un pas necesar înaintea creării Sistemului European Unic de Plăţi (SEPA), anunţată pentru anul 2012.

Totodată, CE a mai anunţat joi că Spania are de implementat normele de informare, iar Cipru, normele împotriva spălării banilor din sus-menţionata Directivă, în timp ce Grecia, Suedia şi Polonia nu au adoptat până în prezent nici o normă a acesteia.

Directiva privind Serviciile de Plată se aplică tuturor operaţiunilor de plată efectuate în oricare din moneda statelor membre aparţinând UE şi Spaţiului Economic European, dacă atât banca plătitorului cât şi cea a beneficiarului se află într-un stat membru. Serviciile de plată care intră sub incidenţa noii legislaţii sunt plăţi prin ordin de plată, plăţi electronice, plăţi prin card, plăţi prin debitare directă, tranzacţii cu numerar, plăţi programate şi remitere de bani. Noile reglementări au ca scop asigurarea transparenţei informaţiilor bancare cu privire la servicii de plată, crearea unui cadru legal unic pentru Spaţiul Economic European, precum şi protecţia consumatorilor de servicii de plată.

Sursa: NewsIn