Cele mai multe abateri identificate în 2010 de Curtea de Conturi, legate de decontarea cheltuielilor


Nerespectarea prevederilor legale referitoare la decontarea cheltuielilor reprezintă 28% din totalul abaterilor identificate de Curtea de Conturi în 2010, pe următoarea poziţie situându-se cele privind stabilirea, evidenţierea şi încasarea veniturilor bugetare, cu 19% din total.

Astfel, potrivit raportului de activitate al Curtea de Conturi pe 2010 publicat pe site-ul instituţiei, activitatea specifică desfăşurată anul trecut de structurile de specialitate s-a concretizat în 2.152 acţiuni, din care 1.291 misiuni de audit financiar, 189 misiuni de audit al performanţei şi 672 acţiuni de control.

În urma acţiunilor de control şi misiunilor de audit desfăşurate au fost emise 1.474 decizii prin care s-a dispus un număr de 9.312 măsuri pentru înlăturarea abaterilor de la legalitate şi regularitate.

De asemenea, au fost identificate cazuri de nerespectare a principiilor economicităţii, eficienţei şi eficacităţii în utilizarea fondurilor publice şi administrarea patrimoniului public şi privat al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale sau fapte pentru care există indicii că au fost săvârşite cu încălcarea legii penale, a căror valorificare urmează procedura prevăzută de lege.

În raportul Curţii de Conturi se arată că cele mai frecvente abateri identificate privesc nerespectarea prevederilor legale referitoare la decontarea cheltuielilor (28% din total), şi a celor privind stabilirea, evidenţierea şi încasarea în cuantumul şi la termenele prevăzute de lege a veniturilor bugetare (19% din total).

Totodată, constatările privind legalitatea, realitatea şi exactitatea evidenţelor contabile şi a bilanţurilor contabile reprezintă 16% din total, iar încălcarea prevederilor legale referitoare la administrarea şi gestionarea patrimoniului public şi privat al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale însumează 11% din total.

Pe de altă parte, ca urmare a celor 1.291 de misiuni de audit financiar, au fost acordate numai 113 certificate de conformitate care reprezintă 9% din total. Certificatul de conformitate se acordă în condiţiile în care situaţiile financiare au fost elaborate şi prezentate de entităţile verificate în concordanţă cu legile şi reglementările în vigoare şi oferă o imagine reală şi fidelă sub toate aspectele semnificative.

Sursa: NewsIn