Flash Feed Scroll Reader

Clasificat | Economic - Financiar

CF: Reducerea deficitului bugetar la 4,4% în 2011, posibilă dacă se menţin sub control cheltuielile

A- A A+
CF: Reducerea deficitului bugetar la 4,4% în 2011, posibilă dacă se menţin sub control cheltuielile

Consiliul Fiscal (CF) consideră că reducerea deficitului bugetar la 4,4% în anul 2011 poate fi realizată, în condiţiile în care eforturile de menţinere sub control a cheltuielilor bugetare prevăzute în proiectul de buget pe 2011 se vor materializa.

Totodată, potrivit unui comunicat transmis luni de Consiliul Fiscal, este necesar şi ca impactul pachetului de măsuri de ajustare fiscală adoptat în acest an să se reflecte integral în 2011.

„Consiliul Fiscal apreciază angajamentul Guvernului faţă de o traiectorie de consolidare fiscală compatibilă cu eliminarea deficitului excesiv până la finele anului 2012. Acest lucru este însă condiţionat de eliminarea arieratelor, dat fiind faptul că limita de 3% din PIB prevăzută în Pactul de stabilitate şi crestere este stabilită pe baza metodologiei ESA95 (ce ia în considerare angajamentele bugetare), dar proiecţia pe termen mediu din legea bugetului are însă în vedere pentru anul 2012 un nivel al deficitului bugetar de 3% din PIB stabilit în bază cash”, se spune în comunicat.

Consiliul Fiscal apreciază eforturile Guvernului de a rezolva problema arieratelor, „în acest sens remarcându-se revizuirea cadrului legal care guvernează finanţele publice locale în vederea sporirii disciplinei financiare”. Astfel, ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii finanţelor publice locale nr. 273/2006 prevede că nu pot fi făcute angajamente bugetare noi dacă nu sunt plătite restanţele de la titlul de cheltuieli respectiv şi conţine prevederi de natură să evite supraestimarea veniturilor proprii ale bugetelor locale.

Cu toate acestea, potrivit Consiliului Fiscal, un domeniu în care progresele au fost mai lente este cel ce ţine de îmbunătăţirea performanţelor întreprinderilor de stat.

„Multe dintre acestea încă înregistrează pierderi foarte mari şi acumulează arierate. Eforturi susţinute în direcţia rentabilizării şi a sporirii disciplinei financiare sunt necesare, mai ales având în vedere că unele dintre aceste întreprinderi sunt incluse în sfera sectorului public conform ESA95, iar pierderile si plăţile restante acumulate de acestea au potenţialul de a periclita încadrarea la finele lui 2012 în plafonul de deficit de 3% din PIB conform Pactului de stabilitate şi creştere”, se mai spune în comunicat.

Sursa: NewsIn

Foto: http://www.infomondo.ro

Related Posts with Thumbnails