CINE ŞI CUM POATE ADERA LA UN FOND DE PENSII ADMINISTRATE PRIVAT?


Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale (CNPAS) repartizează la întâmplare persoanele cu vârsta de până în 35 de ani, care nu au aderat la un fond de pensii în termen de patru luni de la data la care au devenit eligibile, respectiv data înregistrării în evidenţele CNPAS cu contribuţii de asigurări sociale.

Eligibilă pentru sistemul fondurilor de pensii administrate privat este orice persoană care nu a împlinit vârsta de 45 de ani la data semnării actului individual de aderare pentru un fond de pensii administrat privat şi care este asigurată în sistemul public de pensii.

Prin actul individual de aderare o persoană îşi exercită dreptul de a fi parte la contractul de societate civilă şi la prospectul schemei de pensii private oferite de fondul de pensii, prin intermediul administratorului.

Este interzisă delegarea sau reprezentarea unei terţe persoane pentru semnarea actului individual de aderare la un fond de pensii admi nistrat privat.

De altfel, procedura de aderare la un fond de pensii administrat privat presupune: informarea asupra sistemului de pensii private; selectarea fondului de pensii unde va adera participantul; colaborarea cu un administrator de pensii sau agent de marketing de la fondul de pensii dorit pentru a adera; semnarea actului individual de aderare; dobândirea calităţii de participant la fondul de pensii prin confirmarea validării actului individual de aderare.

Ce avantaje are pensia privată?

Câştigi mai mulţi bani când ieşi la pensie. Astfel, cu cât contribuţia este mai mare, pensia va fi mai mare şi nu plăteşti impozit pentru contribuţie. În ceea ce priveşte Pilonul III, suma cu care contribui se deduce din impozitul pe venit, în limita legală. Totodată, eşti protejat financiar, iar la vârsta de pensionare, suma acumulată în cont va fi la dispoziţia ta. La fel se va întâmpla şi în caz de invaliditate permanentă. În caz de deces, moştenitorii legali vor beneficia de banii din contul tău.

Pensia privată îţi dă libertate de mişcare. Tu poţi alege fondul de pensii la care contribui, nivelul contribuţiei şi perioada în care o să cotizezi. Vei avea siguranţă, pentru că rata de rentabilitate a fiecărui fond de pensii se compară cu rata minimă de rentabilitate a fondurilor din piaţă. Dacă un fond este sub rata minimă timp de patru trimestre consecutive, administratorul pierde autorizaţia de funcţionare, iar activele vor fi transferate altui fond. Acesta nu este singurul element de siguranţă oferit de legislaţie, proprietarul fiind proprietarul activului din fondul său. Până la pensionare, dacă doreşte se poate  transfera la un alt fond de pensii administrat privat; iar după pensionare, are dreptul să utilizeze activul personal pentru încasarea pensiei private.

Sursa: CSSPP

,