Clusterul pentru Sănătate RoHealth – Informare: Lansare apel parteneriate interregionale inovatoare raspuns COVID 19


Clusterul pentru Sănătate RoHealth – Informare: Lansare apel parteneriate interregionale inovatoare raspuns COVID 19

Clusterul pentru Sănătate ROHEALTH  vă informam că la data de 27 iulie a.c., Comisia Europeană (DG REGIO) a publicat apelul pentru parteneriate între regiunile UE privind relansarea și răspunsul inovativ, în cadrul acțiunilor coroborate pentru răspunsul la pandemia COVID-19.

Pentru a veni în sprijinul reconstrucției economice europene, Comisia prezintă acest apel pentru exprimarea interesului pentru proiecte inovative între regiunile UE, cu accent pe 4 domenii tematice:
·        Dezvoltarea lanțului de distribuție pentru medicamente;
·        Siguranța și managementul deșeurilor medicale;
·        Sustenabilitatea și turismul digital;
·        Dezvoltarea tehnologiilor pe hidrogen în regiunilor poluante, care utilizează carbon intensiv.

Bugetul general pentru dezvoltarea celor 4 componente este de 400.000 Euro (câte 100.000 pentru fiecare) din cadrul Fondului European pentru Dezvoltare Regională.
Apelul se adresează parteneriatelor formate din autoritățile regionale statutare și ecosistemele lor regionale de inovare. Parteneriatele ar trebui să fie alcătuite din autorități regionale din cel puțin patru state membre UE și să reprezinte, în măsura posibilului, întregul lanț valoric care implică reprezentanți ai mediului de afaceri, administrației publice, cercetare și utilizatori finali din diferite țări.

Apelul pentru exprimarea interesului pentru Parteneriate de Relansare și Răspuns la COVID-19 – Acțiunea pilot pentru Inovarea interregională COVID are ca termen pentru aplicare 7 septembrie 2020.

Informații suplimentare privind apelul și lista documentelor aferente pentru exprimarea interesului pentru parteneriate inovatoare pot fi accesate la adresa web: https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/funding-opportunities/calls-for-expressions-of-interest/

Sursa:

ROHEALTH Clusterul pentru Sănătate                                                                                                                                               ROHealth