Flash Feed Scroll Reader

Clasificat | Economic - Financiar

Comunicat ANAF – Legea 52/2003 – Formular 014

A- A A+

Comunicat ANAF – Legea 52/2003 – Formular 014
Proiect de ordin
al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală
pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (014)
„Notificare privind modificarea anului fiscal”
Potrivit art. 16 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, anul fiscal este anul calendaristic.
Fac excepţie de la această regulă contribuabilii care au optat, în conformitate cu legislaţia contabilă în vigoare, pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, şi care optează pentru anul fiscal corespunzător exerciţiului financiar, conform art. 16 alin. (5) din același act normativ.
În prezent, potrivit prevederilor actualului Cod fiscal opțiunea pentru modificarea anului fiscal se comunică organului fiscal competent cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de începutul anului fiscal modificat.
Conform prevederilor noului Cod fiscal, contribuabilii care optează pentru modificarea anului fiscal au obligația de a comunica organului fiscal competent această opțiune în termen de 15 zile de la data începerii anului fiscal modificat sau de la data înregistrării acestora, după caz.

Având în vedere aceste prevederi legale, este necesară aprobarea modelului şi conţinutului unui formular, care să fie utilizat de contribuabili pentru îndeplinirea acestei obligaţii prevăzute de lege.

 

Sursa:
AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Serviciul comunicare, relatii publice si mass media
021.3871000/1105
021.3199857/fax
presa.anaf@mfinante.ro
sesizari.anaf@mfinante.ro
petitii.anaf@mfinante.ro
relatiipublice.anaf@mfinante.ro
str. Apolodor nr 17, sector 5, Bucuresti

Related Posts with Thumbnails