Flash Feed Scroll Reader

Clasificat | Economic - Financiar

Comunicat ANAF – referitor Legea 52/2003 transparenta decizionala

A- A A+

Comunicat ANAF – referitor Legea 52/2003 transparenta decizionala
Proiect de ordin pentru aprobarea procedurii privind recalcularea bazei impozabile pentru veniturile realizate de persoanele fizice din cedarea folosinței bunurilor, în vederea acordării deductibilităţii contribuţiei de asigurări sociale de sănătate
Potrivit art.64^1 alin.(3) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, pentru veniturile din cedarea folosinței bunurilor, organul fiscal are obligaţia recalculării bazei impozabile în vederea acordării deductibilităţii contribuţiei de asigurări sociale de sănătate prevăzută la titlul IX^2 „Contribuţii sociale obligatorii”, precum şi determinării impozitului pe venit anual datorat.

Astfel, contribuţiile de asigurări sociale de sănătate datorate, alocate venitului corespunzător fiecărei surse, se deduc de organul fiscal competent din veniturile realizate pe fiecare sursă din categoria venituri din cedarea folosinţei bunurilor, indiferent dacă determinarea venitului net se efectuează în sistem real, pe baza normelor de venit sau prin utilizarea cotelor forfetare de cheltuieli.

Procedura de aplicare a prevederilor legale sus menționate se stabileşte prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Prin proiectul de ordin, s-a propus aprobarea procedurii privind recalcularea bazei impozabile pentru veniturile realizate de persoanele fizice din cedarea folosinței bunurilor, în vederea acordării deductibilităţii contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, care privește următoarele aspecte:

– modalitatea de recalculare a venitului net/bazei impozabile, pe tipuri de venit;

Astfel, recalcularea bazei impozabile se va efectua în cazul tuturor veniturilor din categoria cedarea folosinței bunurilor: venituri din închirierea și subînchirierea unor bunuri imobile și mobile, inclusiv din arendare, venituri din cedarea folosinţei bunurilor din derularea unui număr mai mare de 5 contracte de închiriere sau subînchiriere, calificate în categoria veniturilor din activităţi independente, venituri din închiriere în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între 1 şi 5 camere, inclusiv, altele decât cele care constituie structuri de primire turistică.

– emiterea deciziei de impunere anuală, pe tipuri de venit și surse de venit;

– definirea organului fiscal competent.
*   *  *

Proiectele de acte normative, iniţiate de ANAF, sunt făcute publice pe site-ul instituţiei la adresa www.anaf.ro, domeniul Legislatie/ Transparenţa decizională. De asemenea, acestea pot fi consultate la Serviciul Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media din cadrul ANAF, cu sediul în str. Apolodor nr.17, sector 5, Bucureşti.

Eventualele sugestii, propuneri sau opinii referitoare la acest proiect de act normativ pot fi transmise în scris la Serviciul Comunicare, Relatii Publice si Mass-Media – cu menţiunea “Conf.Legii nr.52/2003”, la următoarele adrese:

  • Prin scrisori la adresa poştală: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, str.Apolodor nr.17, sector 5 Bucuresti 050741 – la Serviciul Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media;
    ·        Electronic la adresa de mail: relatiipublice.anaf@mfinante.ro
    ·        Prin fax la numarul: 021-319.98.57.

Pentru a avea acces la informaţiile de presa privind aplicarea Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, se poate accesa domeniul Informaţii / Comunicate şi informaţii de presă aflat pe site-ul instituţiei.

SERVICIUL COMUNICARE, RELAŢII PUBLICE ŞI MASS-MEDIA

Sursa:

AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Serviciul comunicare, relatii publice si mass media
021.3871000/1105
021.3199857/fax
presa.anaf@mfinante.ro
sesizari.anaf@mfinante.ro
petitii.anaf@mfinante.ro
relatiipublice.anaf@mfinante.ro
str. Apolodor nr 17, sector 5, Bucuresti

Related Posts with Thumbnails